Kaizala Actions ile iş bitirinGet work done with Kaizala Actions

Kaizala, günlük iş yönetiminizi kolay ve verimli hale getiren çok çeşitli aksiyon kartları veya mini uygulamalar sunar.Kaizala offers a wide range of action cards or mini apps that make your daily work management easy and efficient. Kullanıma sunabileceğiniz Aksiyon kartlarını kullanabilir veya kendi özelleştirilmiş Kaizala Eylemleri'nizi oluşturabilirsiniz.You can use the out-of-the-box Action cards or create your own customized Kaizala Actions. Anket, katılım ve iş bitirmenize yardımcı olabilecek iş gibi Kaizala Eylemleri'nden bazılarıyla başlayalım.Let’s get you started with some of the Kaizala Actions such as survey, attendance, and job that can help you get work done.

Adım 1 – Alandan veri toplamak için anket kullanınStep 1 – Use a survey to collect data from the field

Anketler, alandan veri toplamak için mükemmeldir.Surveys are great for collecting data from the field. Örneğin, saha satış ekibinizden günlük satış verileri alma.For example, getting daily sales data from your field sales team.

 1. Grup konuşmasında, sayfanın altındaki sohbet kutusunda, ek Attachment simgesinin Ek Ekran Görüntüsü'ne dokunun.In the group conversation, in the chat box at the bottom of the page, tap Attachment Screenshot of attachment icon.

 2. Anket seçeneğini seçin ve başlık gibi ilgili ayrıntıları girin.Select the Survey option, and enter the relevant details such as title.

 3. Formdaki soruları girmek için soru ekle düğmesini kullanın.Use the Add a question button to enter questions on the form.

  Ankette soru oluşturma nın ekran görüntüsü

  Çoktan seçmeli, açılır seçim, serbest metin, resim, sayısal, telefon numarası ve tarih seçenekleri gibi soru yanıt türlerini seçebilirsiniz.You can pick the question response types, such as multiple choice, drop-down selection, free text, image, numeric, phone number, and date options.

  Ankette bulunan yanıt türlerinin ekran görüntüsü

  Son olarak, anket seçeneklerinizi seçin.Finally, pick your survey options. Anketin süresinin ne zaman dolacağına ve yanıtları başkalarına görünür hale getirmek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz.You can decide when the survey will expire and whether you want to make answers visible to others.

  Ankette bulunan seçeneklerin ekran görüntüsü

 4. Soruları ayarlamayı bitirdikten sonra anketi grupla paylaşın.Once you’re done setting up the questions, share the survey with the group. Yöneticiler, sohbet penceresindeanket kartını seçerek kaç kişinin geri bildirimi yanıtladığını izleyebilir.Admins can track how many people have answered the feedback by selecting the survey card in the chat window.

  Anketteki geri bildirim formunun ekran görüntüsü

 5. Uzak çalışanlardan gelen verilerin toplanması gereken çeşitli senaryolar için Anket Eylem kartını kullanabilirsiniz.You can use the Survey Action card for several scenarios where data from remote workers needs to be collected. Bazı örnekler, aracılardan satış verileri toplamak, uzaktan denetimler yapmak ve uzak işlemleri denetlemektir.Some examples are collecting sales data from agents, conducting remote audits, and checking on faraway operations.

 6. Çalışanlarınıza, tedarikçilerinize ve iş ortaklarınıza gönderilen tüm anketlerle ilgili ayrıntılı raporlama, Analytics > Analytics Surveyskapsamında Kaizala yönetim portalında görüntülenebilir.Detailed reporting on all surveys sent out to your employees, suppliers, and partners can be viewed on the Kaizala management portal under Analytics > Surveys.

  Kaizala yönetim portalında anket raporlama ekran görüntüsü

Adım 2 – Kullanıcı tercihlerini toplamak için anket gönderinStep 2 – Send a poll to collect user preferences

Alandaki iş gücünüzden veri toplamak için hızlı bir anket oluşturmak için aşağıdaki adımları kullanın.Use the following steps to quickly create a poll to collect data from your workforce in the field.

 1. Grup konuşmasında, sayfanın altındaki sohbet kutusunda, ek Attachment simgesinin Ek Ekran Görüntüsü'ne dokunun.In the group conversation, in the chat box at the bottom of the page, tap Attachment Screenshot of attachment icon.

 2. Hızlı Anket seçeneğini seçin ve sorular ve yanıt seçenekleri gibi ilgili ayrıntıları girin.Select the Quick Poll option, and enter the relevant details such as questions and answer choices.

  Hızlı bir ankette soru oluşturma nın ekran görüntüsü

 3. Çalışanlar ankete yanıt vermek için dokunabilir.Employees can tap to respond to the poll.

  Çalışan hızlı anket ekran görüntüsü

 4. Çalışanlarınıza, tedarikçilerinize ve iş ortaklarınıza gönderilen tüm anketlerle ilgili ayrıntılı raporlama, AnalyticsPolls kapsamında Kaizala yönetim portalında > Pollsgörüntülenebilir.Detailed reporting on all polls sent out to your employees, suppliers, and partners can be viewed on the Kaizala management portal under Analytics > Polls.

Adım 3 – İş gönderin ve görevleri etkili bir şekilde yönetinStep 3 – Send a job and effectively manage tasks

Uzaktaki çalışanlara iş ve görevleri hızla göndermek için aşağıdaki adımları kullanın.Use the following steps to quickly send out jobs and tasks to remote workers.

 1. Grup konuşmasında, sayfanın altındaki sohbet kutusunda, ek Attachment simgesinin Ek Ekran Görüntüsü'ne dokunun.In the group conversation, in the chat box at the bottom of the page, tap Attachment Screenshot of attachment icon.

 2. İş seçeneğini seçin ve iş tanımı ve son tarih gibi ilgili ayrıntıları girin.Select the Job option, and enter the relevant details such as job description and due date.

  İş formunun ekran görüntüsü

 3. Çalışanlar ankete yanıt vermek için dokunabilir.Employees can tap to respond to the poll.

  Bir çalışanın iş durumunu nasıl güncelleştirebileceğinin ekran görüntüsü

 4. Çalışanlarınıza, tedarikçilerinize ve iş ortaklarınıza gönderilen tüm anketlerle ilgili ayrıntılı raporlama, AnalyticsJobs kapsamındaki Kaizala yönetim portalında > Jobsgörüntülenebilir.Detailed reporting on all surveys sent out to your employees, suppliers, and partners can be viewed on the Kaizala management portal under Analytics > Jobs.

Sonraki> Kendi Kaizala Eylemlerinizi OluşturunNext> Create your own Kaizala Actions