Bir etki alanını Office 365'ten kaldırırken "Etki alanı alt etki alanlarını ilişkilendirmiştir"

Not

Office 365 ProPlus kurumsal olarak Microsoft 365 uygulamalarıolarak yeniden adlandırıldı. Bu değişiklik hakkında daha fazla bilgi için Bu blog gönderisini okuyun.

Sorun

Bir etki alanını Microsoft Office 365'ten kaldırmaya çalışırsanız, aşağıdaki belirtilerden birini veya her ikisini yaşarsınız:

 • Office 365 portalı üzerinden etki alanını kaldırmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

  Etki alanı ilişkili alt etki alanları vardır.

 • Windows PowerShell'i kullanarak etki alanını kaldırmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

  Remove-MsolDomain : You cannot remove a domain that has subdomains. You must first delete the subdomains before you can remove this domain.
  At line:1 char:18
  + Remove-MsolDomain <<<< -DomainName <DomainName>
  + CategoryInfo : OperationStopped: (:) [Remove-MsolDomain], MicrosoftOnlineException
  + FullyQualifiedErrorId : Microsoft.Online.Administration.Automation.DomainHasChildDomainException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain
  

Etki alanı alt etki alanları ilişkili varsa, bu sorun oluşur.

Çözüm

Bu sorunu gidermek için, silmeye çalıştığınız etki alanını içeren tüm alt etki alanlarını kaldırın.

Örneğin, aşağıdaki senaryoyu göz önünde bulundurun:

 • İki etki alanınız vardır: www.contoso.com ve contoso.com.
 • contoso.com etki alanını kaldırmak istiyorsunuz.

Bu senaryoda, contoso.com etki alanını kaldırmak için alt etki alanını da http://www.contoso.com kaldırmanız gerekir.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesine bakın:

Bir etki alanını Office 365'ten kaldırmaya çalıştığınızda bir hata iletisi alırsınız

Yine de yardım mı gerekiyor? Microsoft Community web sitesine gidin.