Exchange Server 2003 ' ten Exchange Server 2013 ' e PST geçişinden sonra mi klasör adları

Özgün KB numarası:   2978469

Belirti

Aşağıdaki senaryoyu inceleyin:

  • Exchange Server 2003 ' deki bir posta kutusundan bir PST dosyasına veri aktarma
  • New-MailboxImportRequestCmdlet 'i, pst dosyasını Exchange Server 2013 ' deki bir posta kutusuna aktarmak için kullanırsınız.

Bu senaryoda, Exchange Server 2013 posta kutusundaki klasör adları özel karakterlerle görünür.

Neden

Bu sorun, ExMerge tarafından oluşturulan PST dosyalarının Unicode olmayan kodda olduğu ve bu Exchange 2013 tarafından desteklenmediği için oluşur.

Geçici Çözüm

Bu soruna geçici bir çözüm için, Exchange Server 2003 ' deki posta kutusundan verileri dışarı aktarmak için Microsoft Outlook 'U kullanın. Outlook, Unicode veri dosyası (. pst) oluşturur. Ardından, bu New-MailboxImportRequest cmdlet 'i kullanarak pst dosyasını içeri aktarın. PST dosyasını posta kutusuna aktarma hakkında daha fazla bilgi için posta kutusu içeri ve dışarı aktarma isteklerinebakın.