Hizmet hesabı çok sayıda MAPI oturumu açtığında etkinlik KIMLIĞI 9646

Özgün KB numarası:   2742012

Belirtiler

Aşağıdaki senaryoları dikkate alın:

Senaryo 1

  • Microsoft Exchange Server 'ı yüklersiniz.
  • Exchange ile etkileşen üçüncü taraf bir uygulama için bir hizmet hesabı oluşturabilirsiniz.
  • Hizmet hesabının Exchange bilgi deposunda (EIS) çok fazla MAPI oturumu açması gerekir. Örneğin, hizmet hesabının e-posta iletilerini indekslemek veya eşitlemek için 32 MAPI oturumunu açması gerekir.

Senaryo 2

  • Ormandaki bir sunucu Exchange Server 'ı çalıştırıyor.
  • Exchange Server çalıştıran sunucu, kaynak ormandır.
  • Kaynak ormanındaki devre dışı bırakılmış hesaplar, hesap ormanındaki etkin hesaplara bağlıdır.
  • Exchange ile etkileşen üçüncü taraf bir uygulama için bir hizmet hesabı oluşturabilirsiniz.
  • Kaynak ormanındaki hizmet hesabı eto 'a çok sayıda MAPI oturumu almalıdır. Örneğin, hizmet hesabının e-posta iletilerini indekslemek veya eşitlemek için 32 MAPI oturumunu açması gerekir.

Bu senaryolarda, hizmet hesabının Exchange sunucusuyla bağlantısı kesilebilir. Ayrıca, Exchange sunucusundaki uygulama günlüğünde aşağıdakine benzer bir hata olayı oluşur:

Event Type: Error
Event Source: MSExchangeIS
Event Category: General
Event ID: 9646

Description:
Mapi session "/o=ExchangeOrg/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=User" exceeded the maximum of 32 objects of type "session".

Neden

Bu sorun, bir hesabın en çok varsayılan bağlantı sayısı aşıldığı için oluşur.

Not

Varsayılan olarak, hesap eto 'ya en fazla 32 bağlantısını açabilir.

Çözüm

Bu sorunu çözmek için, bilgi deposu durumunu görüntüle izni olan hizmet hesabına izin verin. Bilgi deposu durumunu görüntüle izni, hesabın sınırsız sayıda oturum açmasını sağlar.

Bunu yapmak için aşağıdaki cmdlet 'i çalıştırın:

Add-ADPermission -Identity "Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)" - **User account_or_group_name** -AccessRights ExtendedRight -ExtendedRights "View information store status" -InhertanceType Descendents

Not

Belirtiler bölümündeki Senaryo 2 ' de, hesabı, hesap ormanında, yönetim grubu düzeyindeki bilgi deposu durumunu görüntüleme iznine sahip olmanız gerekir.

Daha fazla bilgi

Hesap başına 32 oturumlarının bağlantı sınırı, kaynak tükenmesi durumundan korunmanıza yardımcı olur. Bilgi deposu durumunu görüntüle izni verdiğinizde, dikkatli kullanmanızı öneririz.

Bilgi deposu durumunu görüntüle izni Exchange Server 2013 için geçerli değildir. Exchange Server 2013 'da bilgi deposunu Yönet izinlerini kullanmalısınız. Bununla birlikte, MAPI uygulamasına bağlı olarak bu sorun hala çözülmeyebilir. Ayrıca, MAPI uygulamasının OPENSTORE_USE_ADMIN_PRIVILEGE her posta kutusunu açtığında belirtmesi gerekebilir. Bu, profilde yapılandırılmış olan posta kutusunu içerir.