Kısaltma formu örneği

Kısaltma formu örneği, kısaltmaları toplayıp bunları Microsoft Dataverse'te depolamak için tasarlanan bir Uyarlamalı Kart giriş formudur. Bu devam eden veri toplama işlemi sayesinde bu kısaltmalar her yerden sorgulanabilir.

Kısaltma günlük kaydedici

Girişler/Çıkışlar ve notlar

Dinamik Belirteç Adı Yer Tutucu Metni Notlar:
{acAcronym} Kısaltmaya yönelik kısa adı girin Yanıt çıktısı
{acDefinition} Yukarıdaki kısaltmanın tanımını girin Yanıt çıktısı
{
  "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
  "type": "AdaptiveCard",
  "version": "1.0",
  "body": [
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "Acronym Logger",
      "id": "Title",
      "spacing": "Medium",
      "horizontalAlignment": "Center",
      "size": "ExtraLarge",
      "weight": "Bolder",
      "color": "Accent"
    },
    {
      "type": "Container",
      "items": [
        {
          "type": "TextBlock",
          "text": "Acronym",
          "wrap": true,
          "spacing": "Medium"
        },
        {
          "type": "Input.Text",
          "id": "acAcronym",
          "placeholder": "Enter the abbreviation for the acronym"
        },
        {
          "type": "TextBlock",
          "text": "Definition",
          "wrap": true
        },
        {
          "type": "Input.Text",
          "placeholder": "Enter a definition of the acronym above",
          "id": "acDefinition",
          "isMultiline": true
        }
      ]
    }
  ],
  "actions": [
    {
      "type": "Action.Submit",
      "title": "Submit",      "id": "btnSubmit"
    }
  ]
}