Aday geri bildirimi örneği

Aday geri bildirim formu örneği, bir iş görüşmesi döngüsü esnasında geri bildirim toplamak için tasarlanan bir Uyarlamalı Kart giriş formudur. Ekipteki herkesin bir iş görüşmesi döngüsü esnasında adaylara ilişkin geri bildirim sağlamasına olanak tanımak için paylaşılan bir anlık akış düğmesi ile bunu kullanmanızı öneririz. Bu ek fırsatları desteklemek için yanıtları bir veritabanına veya diğer veri kaynaklarına kaydederek bunu genişletin:

 • Aday ile gerçekleştirilecek sonraki oturumdan önce takip önerilerinin gözden geçirilmesini kolaylaştırma.

 • Tüm yanıtlar kaydedildikten sonra toplu veri incelemesini kolaylaştırma.

 • İşlemin sonunda, işe alınsın/alınmasın oylarının sayısını insan kaynakları temsilcisine bildirme.

  Aday geri bildirim formu

Girişler/Çıkışlar ve notlar

Dinamik Belirteç Adı Yer Tutucu Metni Notlar:
{acFullName} {acFullName} Görüntü metni
{acComments} {acComments} Görüntü metni
{acDecision} Yanıt çıktısı
{acFollowUp} Yanıt çıktısı
{
 "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
 "type": "AdaptiveCard",
 "version": "1.0",
 "body": [
  {
   "type": "TextBlock",
   "size": "Medium",
   "weight": "Bolder",
   "id": "Title",
   "text": "CANDIDATE FEEDBACK FORM",
   "horizontalAlignment": "Left"
  },
  {
   "type": "Input.Text",
   "placeholder": "{acFullName}",
   "style": "text",
   "isMultiline": false,
   "maxLength": 75,
   "id": "acFullName"
  },
  {
   "type": "Input.Text",
   "placeholder": "{acComments}",
   "style": "text",
   "isMultiline": true,
   "maxLength": 200,
   "id": "acComments"
  },
  {
   "type": "TextBlock",
   "size": "Medium",
   "weight": "Bolder",
   "text": "Decision",
   "horizontalAlignment": "Left",
   "separator": true
  },
  {
   "type": "Input.ChoiceSet",
   "id": "acDecision",
   "value": "1",
   "choices": [
    {
     "title": "Hire",
     "value": "Hire"
    },
    {
     "title": "No Hire",
     "value": "No Hire"
    }
   ],
   "style": "expanded"
  },
  {
   "type": "TextBlock",
   "text": "Suggest follow-up discussion regarding:",
   "weight": "Bolder"
  },
  {
   "type": "Input.ChoiceSet",
   "id": "acFollowUp",
   "isMultiSelect": true,
   "value": "",
   "choices": [
    {
     "title": "Past experience in the topic area",
     "value": "Experience"
    },
    {
     "title": "Inclusive behaviors and work ethics",
     "value": "Inclusivity"
    },
    {
     "title": "Ability to work without supervision",
     "value": "Independent"
    }
   ]
  }
 ],
 "actions": [
  {
   "type": "Action.Submit",
   "title": "Submit"
  }
 ]
}