Active Directory

Bir Active Directory sunucusuna bağlanıp işlemleri gerçekleştirin

Grup oluştur
Grup bilgilerini al
Grup üyelerini al
Grubu değiştir
Nesne oluştur
Nesneyi sil
Nesneyi taşı
Nesneyi yeniden adlandır
Kullanıcı oluştur
Kullanıcı bilgilerini al
Kullanıcıyı değiştir
Kullanıcının kilidini aç
Kullanıcı bilgilerini güncelleştir
Sunucuya bağlan
Bağlantıyı kapat

Grupla

Active Directory sunucusunda bir grup hakkında bilgi oluşturun, bu bilgiler değiştirin ve edinin

Grup oluştur

Active Directory'de bir grup oluşturur

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Grup adı No Metin değeri Yeni oluşturulan grubun adı
Konum Evet Metin değeri Grubun oluşturulacağı konum
Açıklama Evet Metin değeri Grubun açıklaması
Grup kapsamı Yok Yerel, Genel, Evrensel Global Active Directory'deki grubun kapsamı
Grup türü Yok Güvenlik, dağıtım Güvenlik Grubun türü
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Active Directory girişi bulunamadı Belirtilen Active Directory girişinin Active Directory sunucusunda bulunamadığını gösterir
Nesne zaten var Belirtilen ada sahip bir nesnenin Active Directory'de zaten var olduğunu gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası

Grup bilgilerini al

Active Directory sunucusundan bir grup hakkındaki bilgileri alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Ayırt edici ad No Metin değeri Active Directory girişinin ayırt edici adı
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
Grup bilgileri Grup bilgileri Grubun bilgileri
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Active Directory girişi bulunamadı Belirtilen Active Directory girişinin Active Directory sunucusunda bulunamadığını gösterir
Nesne sunucuda yok Nesnenin Active Directory sunucusunda var olmadığını gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası

Grup üyelerini al

Active Directory'deki bir grubun üyelerini alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Ayırt edici ad No Metin değeri Active Directory girişinin ayırt edici adı
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
Grup Üyeleri Grup üyeleri listesi Grubun üyelerini tutan değişken
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Active Directory girişi bulunamadı Belirtilen Active Directory girişinin Active Directory sunucusunda bulunamadığını gösterir
Nesne sunucuda yok Nesnenin Active Directory sunucusunda var olmadığını gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası

Grubu değiştir

Active Directory'deki bir grubu değiştirir

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Ayırt edici ad No Metin değeri Active Directory girişinin ayırt edici adı
İşlem Yok Grubu yeniden adlandır, Grubu Sil, Kullanıcı Ekle, Kullanıcı Kaldır Grubu yeniden adlandır Gerçekleştirilecek işlemi seçin
Yeni ad No Metin değeri Grubun yeni adı
Kullanıcı ayırt edici adı No Metin değeri Kullanıcının ayırt edici adını belirtin
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Active Directory girişi bulunamadı Belirtilen Active Directory girişinin Active Directory sunucusunda bulunamadığını gösterir
Nesne sunucuda yok Nesnenin Active Directory sunucusunda var olmadığını gösterir
Nesne zaten var Belirtilen ada sahip bir nesnenin Active Directory'de zaten var olduğunu gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası

Nesne

Active Directory sunucusunda nesne oluşturun veya işleyin

Nesne oluştur

Active Directory'de bir nesne oluşturur

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Konum Evet Metin değeri Grubun oluşturulacağı konum
Nesne türü Yok Bilgisayar, Kuruluş Birimi Bilgisayar Nesnenin türü
Nesne adı No Metin değeri Yeni oluşturulan nesnenin adı
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Active Directory girişi bulunamadı Belirtilen Active Directory girişinin Active Directory sunucusunda bulunamadığını gösterir
Nesne zaten var Belirtilen ada sahip bir nesnenin Active Directory'de zaten var olduğunu gösterir
Geçersiz öznitelik söz dizimi Belirtilen bir özniteliğin geçersiz olduğunu gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası

Nesneyi sil

Active Directory'deki bir nesneyi siler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Ayırt edici ad No Metin değeri Active Directory girişinin ayırt edici adı
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Active Directory girişi bulunamadı Belirtilen Active Directory girişinin Active Directory sunucusunda bulunamadığını gösterir
Nesne sunucuda yok Nesnenin Active Directory sunucusunda var olmadığını gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası

Nesneyi taşı

Active Directory'deki bir nesneyi taşır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Ayırt edici ad No Metin değeri Active Directory girişinin ayırt edici adı
Konuma taşı No Metin değeri Nesnenin taşınacağı konum
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Active Directory girişi bulunamadı Belirtilen Active Directory girişinin Active Directory sunucusunda bulunamadığını gösterir
Nesne sunucuda yok Nesnenin Active Directory sunucusunda var olmadığını gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası
Konum boş olamaz Bir Active Directory nesnesi konumunun boş olduğunu gösterir

Nesneyi yeniden adlandır

Active Directory'deki bir nesneyi yeniden adlandırır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Ayırt edici ad No Metin değeri Active Directory girişinin ayırt edici adı
Yeni ad No Metin değeri Grubun yeni adını yazın
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Active Directory girişi bulunamadı Belirtilen Active Directory girişinin Active Directory sunucusunda bulunamadığını gösterir
Nesne sunucuda yok Nesnenin Active Directory sunucusunda var olmadığını gösterir
Nesne zaten var Belirtilen ada sahip bir nesnenin Active Directory'de zaten var olduğunu gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası

Kullanıcı

Active Directory sunucusunda bir kullanıcı hakkında bilgi oluşturun, bu bilgiler değiştirin ve edinin

Kullanıcı oluştur

Active Directory'de bir kullanıcı oluşturur

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Konum Evet Metin değeri Grubun oluşturulacağı konum
Ad No Metin değeri Kullanıcının adı
Baş harfler Evet Metin değeri Kullanıcının baş harfleri
Soyadı Evet Metin değeri Kullanıcının soyadı
Kullanıcı adı No Metin değeri Kullanıcının kullanıcı adı
Parola No Şifrelenen değer Kullanıcının parolası
Parolanın süresi hiçbir zaman dolmaz Yok Boole değeri Yanlış Kullanıcı parolasının süresinin dolup dolmayacağını belirtin
Devre dışı hesap Yok Boole değeri Yanlış Hesabın devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını belirtin
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Active Directory girişi bulunamadı Belirtilen Active Directory girişinin Active Directory sunucusunda bulunamadığını gösterir
Nesne zaten var Belirtilen ada sahip bir nesnenin Active Directory'de zaten var olduğunu gösterir
Parola ayarlanamadı veya güncelleştirilemedi Kullanıcı parolasını ayarlama veya güncelleştirme ile ilgili bir sorun olduğunu gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası

Kullanıcı bilgilerini al

Active Directory'deki bir kullanıcının bilgilerini alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Ayırt edici ad No Metin değeri Active Directory girişinin ayırt edici adı
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
Kullanıcı Bilgileri Kullanıcı bilgileri Kullanıcının bilgileri
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Active Directory girişi bulunamadı Belirtilen Active Directory girişinin Active Directory sunucusunda bulunamadığını gösterir
Nesne sunucuda yok Nesnenin Active Directory sunucusunda var olmadığını gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası

Kullanıcıyı değiştir

Active Directory'deki bir kullanıcıyı değiştirin

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Ayırt edici ad No Metin değeri Active Directory girişinin ayırt edici adı
İşlem Yok Kullanıcıyı etkinleştir/devre dışı bırak, Kullanıcıyı yeniden adlandır, Kullanıcıyı sil, Parolayı sıfırla Kullanıcıyı etkinleştir/devre dışı bırak Gerçekleştirilecek işlemi seçin
Kullanıcıyı etkinleştir Yok Boole değeri Yanlış Kullanıcıyı etkinleştir veya devre dışı bırak
Yeni ad No Metin değeri Grubun yeni adını yazın
Yeni parola No Şifrelenen değer Grubun yeni parolasını yazın
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Active Directory girişi bulunamadı Belirtilen Active Directory girişinin Active Directory sunucusunda bulunamadığını gösterir
Nesne sunucuda yok Nesnenin Active Directory sunucusunda var olmadığını gösterir
Nesne zaten var Belirtilen ada sahip bir nesnenin Active Directory'de zaten var olduğunu gösterir
Geçersiz öznitelik söz dizimi Belirtilen bir özniteliğin geçersiz olduğunu gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası
Parola ayarlanamadı veya güncelleştirilemedi Kullanıcı parolasını ayarlama veya güncelleştirme ile ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Kullanıcının kilidini aç

Active Directory kullanıcısının kilidini açar

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Ayırt edici ad No Metin değeri Active Directory girişinin ayırt edici adı
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Active Directory girişi bulunamadı Belirtilen Active Directory girişinin Active Directory sunucusunda bulunamadığını gösterir
Nesne sunucuda yok Nesnenin Active Directory sunucusunda var olmadığını gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası

Kullanıcı bilgilerini güncelleştir

Active Directory'deki bir kullanıcının bilgilerini güncelleştirir

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Ayırt edici ad No Metin değeri Active Directory girişinin ayırt edici adı
Görünen ad Evet Metin değeri Kullanıcının görünen adı
Ad Evet Metin değeri Kullanıcının adı
Baş harfler Evet Metin değeri Kullanıcının baş harfleri
Soyadı Evet Metin değeri Kullanıcının soyadı
Başlık Evet Metin değeri Kullanıcının unvanı
Kullanıcının e-postası Evet Metin değeri Kullanıcının e-postası
Kullanıcının şirketi Evet Metin değeri Kullanıcının şirketi
Telefon numarası Evet Metin değeri Kullanıcının telefon numarası
Dahili Evet Metin değeri Kullanıcının dahili numarası
Şehir Evet Metin değeri Kullanıcının bulunduğu şehir
Posta kodu Evet Metin değeri Kullanıcının posta kutusu
Durum Evet Metin değeri Kullanıcının bulunduğu eyalet
Ülke/bölge Yok Afganistan, Åland Adaları, Arnavutluk, Cezayir, Amerikan Samoası, Andorra, Angola, Anguilla, Antarktika, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Ermenistan, Aruba, Avusturalya, Avusturya, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belçika, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivya, Bonaire, Bosna-Hersek, Botsvana, Bouvet Adası, Brezilya, İngiliz Hint Okyanusu Toprakları, Brunei Devleti, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Cayman Adaları, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Şili, Çin, Christmas Adası, Cocos (Keeling) Adaları, Kolombiya, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cook Adaları, Kosta Rika, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Küba, Curaçao, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Cibuti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Ekvator Ginesi, Eritre, Estonya, Etiyopya, Falkland Adaları (Malvinas), Faroe Adaları, Fiji, Finlandiya, Fransa, Fransız Ginesi, Fransız Polinezyası, Fransız Güney Toprakları, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Almanya, Gana, Cebelitarık, Yunanistan, Grönland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guernsey, Gine, Gine-Bissau, Guyana, Haiti, Heard Adası ve McDonald Adaları, Kutsal Makam, Honduras, Hong Kong ÖİB, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İran İslam Cumhuriyeti, Irak, İrlanda, Man Adası, İsrail, İtalya, Jamaika, Japonya, Jersey, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Letonya, Lübnan, Lesotho, Liberya, Libya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Makao ÖİB, Kuzey Makedonya, Madagaskar, Malavi, Malezya, Maldivler, Mali, Malta, Marshall Adaları, Martinik, Moritanya, Mauritius, Mayotte, Meksika, Mikronezya, Moldova, Monako, Moğolistan, Karadağ, Montserrat, Fas, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal, Hollanda, Yeni Kaledonya, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Niue, Norfolk Adası, Kuzey Mariana Adaları, Norveç, Umman, Pakistan, Palau, Filistin, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Pitcairn, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Réunion, Romanya, Rusya, Ruanda, Saint Barthélemy, Saint Helena, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (Fransız kısmı), Saint Pierre ve Miquelon, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leone, Singapur, Sint Maarten (Hollanda kısmı), Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Somali, Güney Afrika, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları, Güney Sudan, İspanya, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Svalbard ve Jan Mayen, Swaziland, İsveç, İsviçre, Suriye Arap Cumhuriyeti, Tayvan, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Doğu Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Turks ve Caicos Adaları, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, ABD Küçük Harici Adaları, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Virgin Adaları (İngiliz), Virgin Adaları (ABD), Wallis ve Futuna, Yemen, Zambiya, Zimbabve, Hiçbiri Hiçbiri Kullanıcının bulunduğu ülkenin iki harfli kodu (ISO 3166-1 alpha-2)
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Active Directory girişi bulunamadı Belirtilen Active Directory girişinin Active Directory sunucusunda bulunamadığını gösterir
Nesne sunucuda yok Nesnenin Active Directory sunucusunda var olmadığını gösterir
Parola ayarlanamadı veya güncelleştirilemedi Kullanıcı parolasını ayarlama veya güncelleştirme ile ilgili bir sorun olduğunu gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası

Sunucuya bağlan

Bir Active Directory sunucusuna bağlanır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
LDAP yolu No Metin değeri Active Directory sunucusunun LDAP yolu
Kimlik doğrulaması kullan Yok Boole değeri Yanlış Sunucuya bağlanmak için kimlik doğrulamasının gerekli olup olmadığını belirtin
Kullanıcı adı No Metin değeri Kullanıcının kullanıcı adı
Parola No Şifrelenen değer Kullanıcı parolası
Kimlik doğrulaması türü Yok Hiçbiri, Güvenli, Şifreleme, Güvenli yuva katmanı, Salt okunur sunucu, Anonim, Hızlı bağlama, İmzalama, Mühürleme, Temsilci seçme, Sunucu bağlama Güvenli Kullanılacak kimlik doğrulaması türünü belirtin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
Üst Dizin Girişi Active Directory girişi Sonraki Active Directory eylemleriyle kullanılacak Active Directory girişinin üst öğesi
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kimlik doğrulama hatası Kullanıcının kimlik doğrulamasında bir hata olduğunu gösterir
Yetkisiz erişim Yetkilendirme hatası oluştuğunu gösterir
Sunucu çalışmıyor Active Directory sunucusunun çalışır durumda olmadığını gösterir
Geçersiz işlem Geçersiz bir işlem hatasını gösterir
Active Directory hatası Genel Active Directory hatası

Bağlantıyı kapat

Active Directory sunucusu bağlantısını kapatır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Üst dizin girişi No Active Directory girişi Active Directory sunucusunun üst girişi
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez