Pano

Panodan verileri ayarlayın veya alın

Pano metnini al
Pano metnini ayarla
Pano içeriğini temizle

Pano metnini al

Pano metnini alır

Giriş Parametreleri
  • Bu eylem herhangi bir giriş gerektirmez
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
Pano Metni Metin değeri Panoda depolanan metin
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Pano içeriği alınamıyor Pano içeriği alınırken bir sorun oluştuğunu gösterir

Pano metnini ayarla

Pano metnini ayarlar

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Pano metni No Metin değeri Panoya ayarlanacak metin
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Pano içeriği ayarlanamıyor Pano içeriği ayarlanırken bir sorun oluştuğunu gösterir

Pano içeriğini temizle

Pano içeriğini temizler

Giriş Parametreleri
  • Bu eylem herhangi bir giriş gerektirmez
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
  • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez