CMD oturumu

CMD oturumunu otomatikleştirin

CMD oturumunu aç
CMD oturumundan oku
CMD oturumuna yaz
CMD oturumunda metni bekle
CMD oturumu kapat

CMD oturumunu aç

Yeni bir CMD oturumu açın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Çalışma klasörü Evet Klasör Varsa CMD oturumunun başlatılacağı klasörün tam yolu
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
Cmd Oturumu CMD oturumu Sonraki komut eylemleriyle kullanılacak CMD oturumu
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Komut oturumu başlatılamıyor Bir CMD oturumu başlatılırken sorun oluştuğunu gösterir
Çalışma dizini yok Çalışma dizinini bulmaya çalışırken bir hata oluştuğunu gösterir

CMD oturumundan oku

Bir CMD oturumunun çıktısını okuyun

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
CMD oturumu No CMD oturumu Önceden açılmış bir CMD oturumu
Çıktıyı hatadan ayır Yok Boole değeri Yanlış Standart çıktının ve standart hatanın farklı değişkenlere kaydedilip kaydedilmeyeceğini ya da bir değişkende birleştirilip birleştirilmeyeceğini belirtir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
Cmd Çıktısı Metin değeri CMD oturumunun standart çıktısı
Cmd Hatası Metin değeri CMD oturumunun standart hatası
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
CMD oturumu kapalı Belirtilen CMD oturumunun kapalı olduğunu gösterir

CMD oturumuna yaz

Komutu açık bir CMD oturumunda yürütün

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
CMD oturumu No CMD oturumu Önceden açılmış bir CMD oturumu değişkeni
Komut No Metin değeri Yürütülecek komutun adı
Komuttan sonra gönder Yok Boole değeri Doğru komutu gönderilip gönderilmeyeceğini belirtir
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
CMD oturumuna yazılamıyor Bir CMD oturumuna yazma hatası olduğunu gösterir
CMD oturumu kapalı Belirtilen CMD oturumunun kapalı olduğunu gösterir

CMD oturumunda metni bekle

Daha önce açılmış bir CMD oturumunda belirli bir metni bekleyin

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
CMD oturumu No CMD oturumu Açık bir CMD oturumu değişkeni
Beklenecek metin No Metin değeri Standart çıktıda veya standart hatada görünmesi beklenen metin veya normal ifade
Normal ifade Yok Boole değeri Yanlış Düz metin yerine normal ifade beklenip beklenmeyeceğini belirtir
Servis talebini yoksay Yok Boole değeri Doğru Metnin büyük/küçük harf olup olmadığını dikkate almadan, beklenen metnin standart çıktı veya standart hata ile eşleşmesi gerekip gerekmediğini belirtir
Zaman aşımı Evet Sayısal değer 0 Metin görünene kadar süresiz olarak beklenip beklenmeyeceğini veya metin belirlenen sürede görünmezse başarısız olup olmayacağını belirtir
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
CMD oturumu kapalı Belirtilen CMD oturumunun kapalı olduğunu gösterir
Metin beklenirken zaman aşımı oluştu Belirtilen zaman aşımı süresinin, metin komut oturumunda görünmeden önce sona erdiğini gösterir

CMD oturumu kapat

Önceden açılmış bir CMD oturumunu kapatın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
CMD oturumu No CMD oturumu Kapatılacak CMD oturumu. Bu değişkeni açık bir CMD oturumu eyleminde belirtin
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
  • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez