Koşullar

Bu deyimde belirtilen koşul karşılanırsa çalıştırılan eylemler bloğunun başlangıcını işaretler

Koşul eylemlerinin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz

Dosya varsa
Klasör varsa
Eğer işlem
Hizmet
Metin ekranda varsa (OCR)
Web sayfası şunu içeriyorsa:
Pencere şunu içeriyorsa
Eğer görüntü
Eğer pencere
Servis Talebi
Default case
Else
Else if
If
Switch

Dosya varsa

Bir dosyanın var olup olmadığına göre koşullu eylemler bloğunun başlangıcını işaretler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Eğer dosya Yok Var, Yok Var Denetlenecek dosyanın durumu
Dosya yolu No Dosya Dosyanın aranacağı tam yol
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Klasör varsa

Bir klasörün var olup olmadığına göre koşullu eylemler bloğunun başlangıcını işaretleyin

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Eğer klasör Yok Var, Yok Var Denetlenecek klasörün durumunu seçin
Klasör yolu No Klasör Durumu denetlenecek olan klasörün tam yolunu veya klasörü içeren bir değişkeni girin ya da seçin
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Eğer işlem

Bir işlemin çalışıp çalışmadığına bağlı olarak koşullu eylemler bloğunun başlangıcını işaretler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Eğer işlem Yok Çalışıyor, çalışmıyor Çalışıyor Denetlenecek işlemin durumu
Süreç adı No Metin değeri Denetlenecek işlemin adı
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
İşlem listesi alınamıyor İşlem listesinin alınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Eğer hizmet

Bir hizmetin çalışıyor, duraklatılmış, durdurulmuş veya bilgisayarda yüklü durumunda olmasına göre bir eylem bloğunun koşullu bir blok başlangıcına işaret eder

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Hizmet Yok Durdurulmuş, yüklü, yüklü değil, çalışıyor, duraklatıldı Çalışıyor Denetlenecek hizmetin durumu
Hizmet adı No Metin değeri Denetlenecek hizmetin adı
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Hizmet bulunamadı Hizmetin bulunamadığını gösterir
Hizmet durumu alınamıyor Hizmetin durumu alınırken bir sorun oluştuğunu gösterir

Metin ekranda varsa (OCR)

OCR kullanarak belirli bir metnin ekranda görünüp görünmediğine göre, koşullu eylemler bloğunun başlangıcını işaretler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Eğer metin Yok Var, Yok Var Metnin analiz edilmesi için belirtilmiş kaynakta var olup olmadığının denetlenip denetlenmeyeceğini belirtir
OCR altyapısı No OCREngineObject OCR işlemi için kullanılacak altyapı
Bulunacak metin No Metin değeri Belirtilen kaynakta aranacak metin
Normal ifade Yok Boole değeri Yanlış Belirtilen metni bulmak için normal ifade kullanılıp kullanılmayacağını belirtir
Metni şurada ara: Yok Tüm ekran, ön plan penceresi Tüm ekran Belirtilen metnin, görünür ekranın tümünde mi, yoksa yalnızca ön plan penceresinde mi aranacağını belirtir
Arama modu Yok Belirtilen kaynağın tamamı, yalnızca belirli alt bölge, görüntüye göre alt bölge Belirtilen kaynağın tamamı Tüm ekranın mı (ya da pencerenin), yoksa ekranın daraltılmış bir alt bölgesinin mi taranacağını belirtir
Görüntüler No Görüntü listesi Sağlanan metni taramayacak alt bölgeyi (görüntünün sol üst köşesine göre) belirten görüntüler
X1 Evet Sayısal değer Sağlanan metnin taranacağı alt bölgenin başlangıç X koordinatı
Tolerans Evet Sayısal değer 10 Aranan görüntülerin başlangıçta seçilen görüntüden ne kadar farklı olabileceğini belirtir
Y1 Evet Sayısal değer Sağlanan metnin taranacağı alt bölgenin başlangıç Y koordinatı
X1 Evet Sayısal değer Sağlanan metni taramak için alt bölgenin belirtilen görüntüye göre başlangıç X koordinatı
X2 Evet Sayısal değer Sağlanan metnin taranacağı alt bölgenin bitiş X koordinatı
Y1 Evet Sayısal değer Sağlanan metni taramak için alt bölgenin belirtilen görüntüye göre başlangıç Y koordinatı
Y2 Evet Sayısal değer Sağlanan metnin taranacağı alt bölgenin bitiş Y koordinatı
X2 Evet Sayısal değer Sağlanan metni taramak için alt bölgenin belirtilen görüntüye göre bitiş X koordinatı
Y2 Evet Sayısal değer Sağlanan metni taramak için alt bölgenin belirtilen görüntüye göre bitiş Y koordinatı
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
LocationOfTextFoundX Sayısal değer Metnin ekranda göründüğü noktanın X koordinatı. Arama ön plan penceresinde gerçekleştirildiyse, verilen koordinat pencerenin sol üst köşesine göre olur
LocationOfTextFoundY Sayısal değer Metnin ekranda göründüğü noktanın X koordinatı. Arama ön plan penceresinde gerçekleştirildiyse, verilen koordinat pencerenin sol üst köşesine göre olur
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Metin etkileşimsiz moddayken denetleme yapılamaz Etkileşimsiz moddayken ekrandaki metnin denetlenemediğini gösterir
Geçersiz alt bölge koordinatları Belirtilen alt bölge koordinatlarının geçersiz olduğunu gösterir
OCR ile metin analiz edilemedi OCR kullanarak metin analiz edilmeye çalışılırken bir hata oluştuğunu gösterir
OCR altyapısı etkin değil OCR altyapısının etkin olmadığını gösterir

Web sayfası şunu içeriyorsa

Belirli bir metin parçasının veya öğenin web sayfasında olup olmadığına bağlı olarak koşullu eylemler bloğunun başlangıcını işaretleyin

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Web tarayıcısı örneği No Web tarayıcısı örneği Çalışılacak web tarayıcısı örneğini içeren değişkeni girin veya seçin
Web sayfasını şu durum için denetle: Yok Öğe içerir, öğe içermez, metin içerir, metin içermez Öğe içerir Web sayfasında belirli bir metin veya web sayfası öğesi bulunup bulunmadığını denetleyin
UI öğesi No WebControl Web sayfasındaki denetlenecek UI öğesini seçin
Metin No Metin değeri Web sayfasındaki denetlenecek metni girin
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Tarayıcıyla iletişim kurulamadı Tarayıcıyla ilgili bir hata oluştuğunu belirtir

Pencere şunu içeriyorsa

Belirli bir metin parçasının veya UI öğesinin pencerede olup olmadığına bağlı olarak koşullu eylemler bloğunun başlangıcını işaretler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Pencereyi şu durum için denetle: Yok UI öğesi içerir, UI öğesi içermez, metin içerir, metin içermez UI öğesi içerir Pencerede belirli bir metin veya UI öğesinin bulunup bulunmadığını denetleyin
UI öğesi durumunu denetle Yok Boole değeri Yanlış Belirli bir UI öğesinin etkinleştirildiğini veya devre dışı bırakıldığını denetleyin
Metin No Metin değeri Denetlenecek metin
UI öğesi No UIControl Denetlenecek UI öğesi
Pencere No UIControl Metnin var olduğunu denetlemek için kullanılan pencere
Durum Yok Etkin, devre dışı Etkin Denetlenecek UI öğesi durumu
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Eğer görüntü

Bu eylem, seçili metnin ekranda bulunup bulunmadığına bağlı olarak koşullu eylemler bloğunun başlangıcını işaretler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Eğer görüntü Yok Var, Yok var Seçili görüntünün var olduğunun mu yoksa var olmadığının mı kontrol edileceği
Denetlenecek görüntü No Görüntü listesi Eylemin var olup olmadığını denetleyeceği görüntü/görüntüler
Görüntüyü şurada ara: Yok Tüm ekran, yalnızca ön plan penceresi Tüm ekran Belirtilen görüntü için görünür ekranın tümüne mi, yoksa yalnızca en öndeki pencereye mi bakılacağını belirtir. Ekranda açık olarak görünür değilse, iki seçim bu görüntüyü bulamaz
Arama Modu Yok Tüm ekranı veya ön plan penceresini arama, ekranın belirtilen alt bölgesinde veya ön plan penceresinde arama Tüm ekranı veya ön plan penceresini ara Sağlanan metni bulmak için tüm ekranın mı (ya da pencerenin) yoksa ekranın daraltılmış bir alt bölgesinin mi taranacağı
Listedeki tüm resimleri bul Yok Boole değeri Yanlış Listedeki tüm görüntülerin mevcut olduğunu veya olmadığını denetleyin
X1 Evet Sayısal değer Sağlanan metnin taranacağı alt bölgenin başlangıç X koordinatı
X2 Evet Sayısal değer Sağlanan metnin taranacağı alt bölgenin bitiş X koordinatı
Y1 Evet Sayısal değer Sağlanan metnin taranacağı alt bölgenin başlangıç Y koordinatı
Y2 Evet Sayısal değer Sağlanan metnin taranacağı alt bölgenin bitiş Y koordinatı
Tolerans Evet Sayısal değer 10 Aranan görüntülerin başlangıçta seçilen görüntüden ne kadar farklı olabileceğini belirtin
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Görüntü etkileşimsiz moddayken denetlenemez Görüntünün etkileşimsiz modda tanımlanamayacağını belirtir
Geçersiz alt bölge koordinatları Belirtilen alt bölge koordinatlarının geçersiz olduğunu belirtir

Eğer pencere

Bu eylem, bir pencerenin açık olup olmadığına veya bir pencerenin odaklanmış (ön plan) pencere olup olmadığına bağlı olarak koşullu eylemler bloğunun başlangıcını işaretler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Pencereyi al Yok Pencere UI öğesine göre, pencere örneğine/işleyiciye göre, başlığa ve/veya sınıfa göre Pencere UI öğesine göre UI öğesi kullanan bir Pencere mi yoksa pencere başlığı/sınıfı birleşiminin mi aranacağını belirtin
Pencere başlığı Evet Metin değeri Pencere başlığı. '?' veya '*' gibi joker karakterler kullanılabilir.
Pencere No UIControl Pencere UI öğesi
Pencere örneği No Sayısal değer Denetlenecek pencerenin örneği veya tanıtıcısı
Pencere sınıfı Evet Metin değeri Aynı başlığa sahip iki pencere varsa pencere sınıfı bunların ayırt edilmesine yardımcı olabilir. Bu durumda, kullanılacak pencerenin sınıfını girin.
Pencereyi şu durum için denetle: Yok Açık, açık değil, odaklı, odaklanmış değil Açık Denetlenecek pencerenin durumu
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Servis Talebi

Karşılanırsa, belirli bir durum ile ilişkilendirilmiş eylemler bloğunun çalışır durumda olduğu bir ifade

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
İşleç Yok Eşittir (=), eşit değildir (< >), büyüktür (>), büyük eşittir (> =), küçüktür (<), küçük eşittir (< =), içerir, içermez, boştur, boş değildir, ile başlar, ile başlamaz, ile biter, ile bitmez Eşittir (=) Bu "case" için karşılaştırma işleci
Karşılaştırılacak değer No * "Switch" bloğu değeriyle karşılaştırılacak bir değer girin
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Varsayılan olay

"Switch" gövdesinde herhangi bir "case" ifadesi karşılanmazsa çalıştırılan eylemler bloğu

Giriş Parametreleri
 • Bu eylem herhangi bir giriş gerektirmez
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Else

Önceki "If" deyimlerinde belirtilen koşul karşılanmazsa çalıştırılan eylemler bloğunun başlangıcını işaretler

Giriş Parametreleri
 • Bu eylem herhangi bir giriş gerektirmez
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Else if

Önceki "If" deyimlerinde belirtilen koşullar karşılanmaz ancak bu deyimde belirtilen koşul karşılanırsa çalıştırılan eylemler bloğunun başlangıcını işaretler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
İşleç Yok Eşittir (=), eşit değildir (< >), büyüktür (>), büyük eşittir (> =), küçüktür (<), küçük eşittir (< =), içerir, içermez, boştur, boş değildir, ile başlar, ile başlamaz, ile biter, ile bitmez Eşittir (=) Birinci işlenenin ikinci işlenenle ilişkisini seçin.
Birinci işlenen No * İkinci işlenenle karşılaştırmak için önceki bir eylem, metin, sayı veya ifadeyle tanımlanan bir değer adı girin.
İkinci işlenen No * Birinci işlenenle karşılaştırmak için önceki bir eylem, metin, sayı veya ifade tarafından üretilen bir değer adı girin.
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

If

Bu deyimde belirtilen koşul karşılanırsa çalıştırılan eylemler bloğunun başlangıcını işaretler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
İşleç Yok Eşittir (=), eşit değildir (< >), büyüktür (>), büyük eşittir (> =), küçüktür (<), küçük eşittir (< =), içerir, içermez, boştur, boş değildir, ile başlar, ile başlamaz, ile biter, ile bitmez Eşittir (=) Birinci işlenenin ikinci işlenenle ilişkisini seçin.
Birinci işlenen No * İkinci işlenenle karşılaştırmak için önceki bir eylem, metin, sayı veya ifadeyle tanımlanan bir değer adı girin.
İkinci işlenen No * Birinci işlenenle karşılaştırmak için önceki bir eylem, metin, sayı veya ifade tarafından üretilen bir değer adı girin.
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Switch

Deyimin değerine göre, yürütmeyi "switch" gövdesinin farklı bölümlerine dağıtır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Denetlenecek değer No * Aşağıdaki senaryolarla karşılaştırmak için bir değer adı, metin veya sayı girin.
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez