İleti kutuları

Kullanıcılar ile etkileşimde bulunun ve ileti kutuları aracılığıyla giriş isteyin

İletiyi görüntüle
Giriş iletişim kutusunu görüntüle
Tarih seç iletişim kutusunu görüntüle
Listeden seç iletişim kutusunu görüntüle
Dosya seç iletişim kutusunu görüntüle
Klasör seç iletişim kutusunu görüntüle

İletiyi görüntüle

Bir ileti kutusu görüntüler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
İleti kutusu başlığı Evet Metin değeri İleti kutusu başlığı olarak kullanılacak metin
Görüntülenecek ileti Evet Metin değeri Gerçek ileti olarak görüntülenecek metin
İleti kutusu simgesi Yok Hiçbiri, bilgi, soru, uyarı, hata Hiçbiri İleti kutusuyla görüntülenecek simge
İleti kutusu düğmeleri Yok Tamam, Tamam - İptal, Evet - Hayır, Evet - Hayır, İptal, Durdur - Yeniden dene - Yoksay, Yeniden dene - İptal Tamam İleti kutusunda görüntülenecek düğmeler
Varsayılan düğme Yok Birinci düğme, İkinci düğme, üçüncü düğme Birinci düğme Varsayılan olarak vurgulanacak düğme. Kullanıcı 'a basarsa bu düğmeye basılır
İleti kutusunu her zaman üstte tut Yok Boole değeri Yanlış İleti kutusunun her zaman tüm diğer pencerelerin üstünde kalması gerekip gerekmediğini belirtin
İleti kutusunu otomatik olarak kapat Yok Boole değeri Yanlış İleti kutusunun önceden belirlenen bir süreden sonra varsayılan düğmeye basılmış gibi otomatik olarak kapanıp kapanmayacağını belirtin. Aksi takdirde akış, Kullanıcı tarafından bir düğmeye basılıncaya kadar bekler
Zaman aşımı Evet Sayısal değer 3 Otomatik devam edilene kadar giriş için beklerken otomasyonun duraklatılacağı saniye sayısı
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
ButtonPressed Metin değeri Basılan düğmenin metni
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
İleti kutusu görüntülenemedi İleti iletişim kutusunu görüntülemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir
İleti kutusu etkileşimsiz modda görüntülenemiyor Etkileşimsiz modda ileti iletişim kutusunu görüntülemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Giriş iletişim kutusunu görüntüle

Kullanıcıdan metin girmesini isteyen bir iletişim kutusu görüntüler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Giriş iletişim kutusu başlığı Evet Metin değeri İletişim kutusu başlığı
Giriş iletişim kutusu iletisi Evet Metin değeri İletişim kutusu iletisi
Varsayılan değer Evet Metin değeri Varsayılan olarak görüntülenecek metni belirtin. Kullanıcı bunu değiştirmek isterse, bunun üzerine yazabilir. Aksi takdirde, varsayılan metin kullanılır
Giriş türü Yok Tek satır, parola, çok satırlı Tek satır Giriş metninin biçimi. Metni gizlemek için Tek satır - parola seçeneğini veya daha büyük bir görüntüleme kutusunda bir satırdan fazla metnin görünür olması için çoklu satır seçeneğini belirleyin
Giriş iletişim kutusunu her zaman üstte tut Yok Boole değeri Yanlış Giriş iletişim kutusunun her zaman tüm diğer pencerelerin üstünde kalması gerekip gerekmediğini belirtin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
UserInput Metin değeri Kullanıcı tarafından girilen metin veya varsayılan metin
ButtonPressed Metin değeri Basılan düğmenin metni. Kullanıcıya otomatik olarak Tamam veya İptal seçeneği verilir
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Giriş iletişim kutusu görüntülenemedi Giriş iletişim kutusunu görüntülemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Giriş iletişim kutusu etkileşimsiz modda görüntülenemiyor Etkileşimsiz modda giriş iletişim kutusunu görüntülemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Tarih seç iletişim kutusunu görüntüle

Kullanıcıdan tarih veya tarih aralığı girmesini isteyen bir iletişim kutusu görüntüler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
İletişim kutusu başlığı Evet Metin değeri İletişim kutusu başlığı
İletişim kutusu iletisi Evet Metin değeri İletişim kutusu iletisi
İletişim kutusu türü Yok Tek tarih, tarih aralığı (2 Tarih) Tek tarih Kullanıcının tek bir tarih mi yoksa tarih aralığının uç noktaları olarak iki tarih mi gireceği
Sor Yok Yalnızca tarih, Tarih ve Saat Yalnızca tarih Kullanıcının yalnızca tarihi mi yoksa tarihi ve saati mi gireceğini belirtin
Varsayılan değer Evet Tarih saat Tarih için varsayılan değer
İkinci tarih için varsayılan değer Evet Tarih saat Aralıktaki bitiş tarihinin varsayılan değeri
Tarih seçimi iletişim kutusunu her zaman üstte tut Yok Boole değeri Yanlış Tarih seçimi iletişim kutusunun her zaman tüm diğer pencerelerin üstünde kalması gerekip gerekmediğini belirtin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
SelectedDate Tarih saat Kullanıcı tarafından girilen tarih veya varsayılan tarih
SecondSelectedDate Tarih saat Kullanıcı tarafından girilen ikinci tarih veya bu varsayılan tarih
ButtonPressed Metin değeri Kullanıcı tarafından basılan düğmenin metni. Kullanıcıya otomatik olarak Tamam veya İptal seçeneği verilir
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Tarih seç iletişim kutusu görüntülenemedi Tarih seç iletişim kutusunu görüntülemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Tarih seç iletişim kutusu etkileşimsiz modda görüntülenemiyor Etkileşimsiz modda giriş iletişim kutusunu görüntülemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Listeden seç iletişim kutusunu görüntüle

Kullanıcının listeden seçim yapmasını sağlayan seçenekler içeren bir iletişim kutusu görüntüler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
İletişim kutusu başlığı Evet Metin değeri İletişim kutusu başlığı
İletişim kutusu iletisi Evet Metin değeri İletişim kutusu iletisi
Seçim yapılacak liste No Genel değer Kullanıcının seçim yapması için açılan menü olarak gösterilecek liste
Seç iletişim kutusunu her zaman üstte tut Yok Boole değeri Yanlış Seç iletişim kutusunun her zaman tüm diğer pencerelerin üstünde kalması gerekip gerekmediğini belirtin
Listeyle sınırla Yok Boole değeri Doğru Kullanıcının görüntülenen listenin dışında kendi yanıtını girmesine izin verilip verilmeyeceği
Boş seçime izin ver Yok Boole değeri Yanlış Boş bir seçilen öğe çıkışı oluşturarak kullanıcıya hiçbir şey seçmeme olanağı tanıyın
Birden çok seçime izin ver Yok Boole değeri Yanlış Kullanıcının birden çok seçenek seçmesine izin verir. Bu, seçilen öğenin ve seçilen dizin değişkenlerinin bir öğe listesi tutacağı anlamına gelir
+ işaretiyle başlayan öğeleri önceden seç Yok Boole değeri Yanlış Önünde "+" işareti bulunan öğelerin otomatik olarak önceden seçili olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
SelectedItem Metin değeri Listeden metin olarak seçilen öğe
SelectedItems Metin değerleri listesi Listeden metin listesi olarak seçilen öğeler
SelectedIndex Sayısal değer Listeden seçilen öğenin dizin numarası. Bu, kullanıcı seçiminin tam metni yerine öğe numarasını kullanılmasına olanak tanır
SelectedIndexes Sayısal değerlerin listesi Listeden seçilen öğelerin dizin numarası. Bu, kullanıcı seçiminin tam metni yerine öğe numarasını kullanılmasına olanak tanır
ButtonPressed Metin değeri Kullanıcı tarafından basılan düğmenin adı (Tamam veya İptal)
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Seç iletişim kutusu görüntülenemedi Seç iletişim kutusunu görüntülemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Seç iletişim kutusu etkileşimsiz modda görüntülenemiyor Etkileşimsiz modda giriş iletişim kutusunu görüntülemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Dosya seç iletişim kutusunu görüntüle

Dosya seç iletişim kutusunu görüntüler ve kullanıcıdan bir veya daha fazla dosya seçmesini ister

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
İletişim kutusu başlığı Evet Metin değeri İletişim kutusu başlığı
Başlangıç klasörü Evet Klasör Dosya için göz atarken açılacak başlangıç klasörü. Burası, Dosya Seç iletişim kutusu eyleminin, Kullanıcıyı dosyaları aramaya başlatacağı yerdir
Dosya filtresi Evet Metin değeri Alınan dosyaları sınırlandırmak filtresi. Bu, ".txt" veya "document?.doc" (tırnak işaretleri olmadan) gibi joker karakterlerin kullanılmasını sağlar. Kullanıcıya birden çok dosya filtresi arasından seçim yapma olanağı sunmak için seçimleri ".txt;*.exe" örneğinde olduğu gibi noktalı virgülle ayırın
Dosya seçimi iletişim kutusunu her zaman üstte tut Yok Boole değeri Yanlış Dosya seçimi iletişim kutusunun her zaman tüm diğer pencerelerin üstünde kalması gerekip gerekmediği
Birden çok seçime izin ver Yok Boole değeri Yanlış Kullanıcının birden fazla dosya seçip seçemeyeceği
Dosyanın var olup olmadığını denetle Yok Boole değeri Yanlış Yalnızca zaten mevcut olan dosyaların kabul edilip edilmeyeceğini
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
SelectedFile Dosya İletişim kutusu aracılığıyla seçilecek dosya
SelectedFiles Dosya Listesi Seçilen dosyalar
ButtonPressed Metin değeri Basılan düğmenin metni. Kullanıcıya otomatik olarak Aç veya İptal seçeneği verilir
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Dosya seç iletişim kutusu görüntülenemedi Dosya seç iletişim kutusunu görüntülemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Dosya seç iletişim kutusu etkileşimsiz modda görüntülenemiyor Etkileşimsiz modda giriş iletişim kutusunu görüntülemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Klasör seç iletişim kutusunu görüntüle

Klasör seç iletişim kutusunu görüntüler ve kullanıcıdan bir klasör seçmesini ister

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
İletişim kutusu açıklaması Evet Metin değeri Klasör seç iletişim kutusunun açıklaması. Örneğin, "Lütfen dosyaları kopyalamak istediğiniz klasörü seçin"
Başlangıç klasörü Evet Klasör Açılacak ilk klasör. Bu, kullanıcı yeni bir klasör seçmediği süre varsayılan klasör olur
Klasör seçimi iletişim kutusunu her zaman üstte tut Yok Boole değeri Yanlış Klasör seçimi iletişim kutusunun her zaman tüm diğer pencerelerin üstünde kalması gerekip gerekmediği
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
SelectedFolder Klasör Seçilen klasör
ButtonPressed Metin değeri Basılan düğmenin metni. Kullanıcıya otomatik olarak Tamam veya İptal seçeneği verilir
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Klasör seç iletişim kutusu görüntülenemedi Klasör seç iletişim kutusunu görüntülemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Klasör seç iletişim kutusu etkileşimsiz modda görüntülenemiyor Etkileşimsiz modda giriş iletişim kutusunu görüntülemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Note

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).