E-posta

IMAP/SMTP aracılığıyla e-postaları göndermeyi, almayı ve yönetmeyi otomatikleştirin

E-postaları al
E-postaları işle
E-posta gönderme

E-postaları al

IMAP sunucusundan e-posta iletilerini alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
IMAP sunucusu No Metin değeri IMAP sunucusu adresi (ör. imap.gmail.com)
Bağlantı noktası Evet Sayısal değer Kategori 993 IMAP sunucusu için kullanılacak bağlantı noktası. Genellikle bu, bağlantı noktası 993'tür
SSL'i etkinleştir Yok Boole değeri Doğru IMAP Sunucusuyla iletişim kurmak için güvenli bir bağlantı kullanılıp kullanılmayacağını belirtin
Kullanıcı adı No Metin değeri Erişilecek e-posta hesabının kullanıcı adı
Parola No Şifrelenen değer Erişilecek e-posta hesabının parolası
Güvenilmeyen sertifikaları kabul et Yok Boole değeri Yanlış Güvenilmeyen sertifikaların kabul edilip edilmeyeceğini belirtin
Posta klasörü No Metin değeri İletilerin alınacağı IMAP posta klasörünün ("posta kutusu" olarak da bilinir) adı
Al Yok Tüm e-posta iletileri, Yalnızca okunmamış e-posta iletileri, yalnızca okunmuş e-posta iletileri Tüm e-posta iletileri Klasördeki tüm iletilerin mi, yoksa yalnızca okunmamış iletilerin mi alınacağını belirtin
Okundu Olarak İşaretle Yok Boole değeri Doğru Alınan iletilerin okundu olarak işaretlenip işaretlenmeyeceğini veya olduğu gibi bırakılıp bırakılmayacağını belirtin
"Kimden" alanı şunları içerir Evet Metin değeri İletileri alınacak olan gönderenin tam e-posta adresi. Gönderene bakılmaksızın tüm iletileri almak için bu özniteliği boş bırakın
"Kime" alanı şunları içerir Evet Metin değeri Alınacak iletiler için alıcıların tam e-posta adresleri (birden çoksa boşlukla ayrılır). Alıcılara bakılmaksızın tüm iletileri almak için bu özniteliği boş bırakın
"Konu" şunları içerir Evet Metin değeri E-posta konusunda bulunacak anahtar tümcecik. Konusuna bakılmaksızın tüm e-postaları almak için bu özniteliği boş bırakın
"Gövde" şunları içerir Evet Metin değeri E-posta gövdesinde bulunacak anahtar tümcecik. İçeriğine bakılmaksızın tüm e-postaları almak için bu özniteliği boş bırakın
Ekleri kaydet Yok Ekleri kaydet, Ekleri kaydetme Ekleri kaydetme Alınan e-postaların eklerinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtin
Ekleri şuraya kaydet No Klasör Eklerin kaydedileceği klasör
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
RetrievedEmails Posta iletilerinin listesi Daha sonra posta iletisi nesneleri listesi olarak işlenmek üzere alınan e-postalar
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
IMAP sunucusuyla bağlantı kurulamadı IMAP sunucusuna bağlanırken bir sorun oluştuğunu gösterir
IMAP sunucusunun kimliği doğrulanamadı Belirtilen IMAP sunucusunda kimlik doğrulama sorunu oluştuğunu gösterir
Belirtilen posta klasörü yok Belirtilen posta klasörünün bulunamadığını gösterir
Ekler kaydedilemedi Eklerin kaydedilmesiyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir
E-postalar alınamadı E-postaların alınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

E-postaları işle

E-postaları al eylemi ile alınan bir e-postayı (veya e-posta listesini) taşır, siler veya okunmadı olarak işaretler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
IMAP sunucusu No Metin değeri IMAP sunucusu adresi (ör. imap.gmail.com)
Bağlantı noktası Evet Sayısal değer Kategori 993 IMAP sunucusu için kullanılacak bağlantı noktası. Genellikle bu, bağlantı noktası 993'tür
SSL'i etkinleştir Yok Boole değeri Doğru IMAP sunucusuyla iletişim kurmak için güvenli bir bağlantı kullanılıp kullanılmayacağını belirtin
Kullanıcı adı No Metin değeri Erişilecek e-posta hesabının kullanıcı adı
Parola No Şifrelenen değer Erişilecek e-posta hesabının parolası
Güvenilmeyen Sertifikaları Kabul Et Yok Boole değeri Yanlış Güvenilmeyen sertifikaların kabul edilip edilmeyeceğini belirtin
İşlenecek e-postalar No Posta iletilerinin listesi İşlenecek e-posta veya e-postaların listesi. Bu, e-postaları al eylemi tarafından doldurulan bir değişken olmalıdır
İşlem Yok Sunucudan e-postaları sil, e-postaları okunmadı olarak işaretle, e-postaları posta klasörüne taşı, e-postaları okunmadı olarak işaretle ve posta klasörüne taşı E-postaları posta klasörüne taşı Belirtilen e-posta iletilerinde gerçekleştirmek istediğiniz işlem
Posta klasörü No Metin değeri E-postaların taşınacağı posta klasörünün adı
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
IMAP sunucusuyla bağlantı kurulamadı IMAP sunucusuna bağlanırken bir sorun oluştuğunu gösterir
Belirtilen posta klasörü yok Belirtilen posta klasörünün bulunamadığını gösterir
E-postalar işlenemedi Belirtilen e-postaların işlenmesiyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

E-posta gönderme

Yeni bir e-posta iletisi oluşturup gönderir

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
SMTP sunucusu No Metin değeri SMTP sunucusu adresi
Sunucu bağlantı noktası Evet Sayısal değer 25 Sunucu için kullanılacak bağlantı noktası. Genellikle bu, bağlantı noktası 25'tür
SSL'i etkinleştir Yok Boole değeri Yanlış Sunucuyla iletişim kurmak için güvenli bir bağlantı kullanılıp kullanılmayacağını belirtin
SMTP Sunucusu için kimlik doğrulaması gerekiyor Yok Boole değeri Yanlış Sunucunun kimlik doğrulaması gerektirip gerektirmediğini belirtin
Kullanıcı adı No Metin değeri Erişilecek e-posta hesabının kullanıcı adı
Parola No Şifrelenen değer Erişilecek e-posta hesabının parolası
Güvenilmeyen sertifikaları kabul et Yok Boole değeri Yanlış Güvenilmeyen sertifikaların kabul edilip edilmeyeceğini belirtin
From No Metin değeri Gönderenin e-posta adresi
Gönderen görünen adı Evet Metin değeri Gönderenin görünen adı
To No Metin değeri Alıcıların e-postaları. Birden çok e-posta girilirse, adres listesi noktalı virgülle ayrılmalıdır
BİLGİ Evet Metin değeri Bilgi alıcılarının e-postaları. Birden çok e-posta girilirse, adres listesi noktalı virgülle ayrılmalıdır
GİZLİ Evet Metin değeri BCC (gizli) alıcıların e-postaları. Birden çok e-posta girilirse, adres listesi noktalı virgülle ayrılmalıdır
Konu Evet Metin değeri E-postanın konusu
Gövde Evet Metin değeri E-postanın gövdesi
Gövde HTML'dir Yok Boole değeri Yanlış E-posta gövdesinin HTML kodlaması şeklinde yorumlanıp yorumlanmayacağını belirtin
Ekler Evet Dosya Listesi Eklerin veya bir dosyanın ya da dosya listesinin tam yolu. Birden çok dosya çift tırnak (") içine alınmalıdır ve bir boşluk karakteriyle ayrılmalıdır
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Geçersiz e-posta adresi Belirtilen e-posta adresinin geçersiz olduğunu gösterir
E-posta gönderilemedi E-postanın gönderilmesiyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir
Ek bulunamadı Belirtilen eklerin bulunamadığını gösterir

Note

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).