Excel

Excel ile ilgili tüm etkinlikleri otomatikleştirin

Excel Makrosu Çalıştır
Etkin Excel çalışma sayfasını al
Tüm Excel çalışma sayfalarını al
Excel çalışma sayfasını sil
Excel çalışma sayfasını yeniden adlandır
Excel Çalışma Sayfasında Hücreyi Etkinleştir
Excel çalışma sayfasındaki hücreleri seç
Excel çalışma sayfasından seçili hücre aralığını alın
Excel çalışma sayfasından hücreleri kopyala
Hücreleri Excel çalışma sayfasına yapıştır
Excel çalışma sayfasına satır ekle
Satırı Excel çalışma sayfasından sil
Excel çalışma sayfasına sütun ekle
Sütunu Excel çalışma sayfasından sil
Excel çalışma sayfasının sütundaki ilk boş satırını al
Excel'i başlat
Çalışan Excel'e ekle
Excel çalışma sayfasından oku
Excel'i kaydet
Excel çalışma sayfasına yaz
Excel'i kapat
Etkin Excel çalışma sayfasını ayarla
Yeni çalışma sayfası ekle
Excel çalışma sayfasının ilk boş sütunu/satırını al

Gelişmiş

Gelişmiş Excel otomasyon eylemleri

Excel makrosu çalıştır

Excel örneğinin belgesinde belirtilen makroyu çalıştırır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Çalışılacak Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Makro No Metin değeri Çalıştırılacak makro. Metin, makronun adı ve ardından tümü noktalı virgüllerle ayrılmış bağımsız değişkenlerden (isteğe bağlı) oluşmalıdır
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Makro çalıştırılamadı Belirtilen makroyu çalıştırmayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Etkin Excel çalışma sayfasını al

Bir Excel belgesinin etkin çalışma sayfasını alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Çalışılacak Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
SheetName Metin değeri Etkin çalışma sayfasının adı
SheetIndex Sayısal değer Etkin çalışma sayfasının dizini
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Etkin çalışma sayfası alınamadı Belirtilen etkin çalışma sayfasını almayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Tüm Excel çalışma sayfalarını al

Bir Excel belgesinin tüm çalışma sayfası adlarını alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Excel örneğini belirtin. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
SheetNames Metin değerleri listesi Tüm çalışma sayfalarının adları
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Tüm çalışma sayfası adları alınamadı Excel çalışma sayfası adlarını almayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel çalışma sayfasını sil

Belirli bir çalışma sayfasını Excel örneğinden siler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Çalışılacak Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Şu özelliğe sahip çalışma sayfasını sil: Yok Dizin, Adı Adı Çalışma sayfasının ada göre mi, yoksa dizine göre mi bulunacağı
Çalışma sayfası dizini No Sayısal değer Silinecek çalışma sayfasının dizin numarası. Numaralandırma 1'den başlar, yani ilk çalışma sayfası dizini 1 iken ikincisi 2 olur.
Çalışma sayfası adı No Metin değeri Silinecek çalışma sayfasının adı
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Çalışma sayfası bulunamıyor Belirtilen ada sahip bir çalışma sayfasının bulunamadığını gösterir
Çalışma sayfası silinemedi Belirtilen çalışma sayfasını silmeyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel çalışma sayfasını yeniden adlandır

Excel örneğinin belirli bir çalışma sayfasını yeniden adlandırır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Excel örneğini belirtin. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Çalışma sayfasını şununla yeniden adlandır: Yok Dizin, Adı Adı Çalışma sayfasının ada göre mi, yoksa dizine göre mi bulunacağını belirtin
Çalışma sayfası dizini No Sayısal değer Yeniden adlandırılacak çalışma sayfasının dizini. Numaralandırma 1'den başlar, yani ilk çalışma sayfası dizini 1 iken ikincisi 2 olur.
Çalışma sayfası adı No Metin değeri Yeniden adlandırılacak çalışma sayfasının adı
Yeni çalışma sayfası adı No Metin değeri Çalışma sayfasının yeni adı
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Çalışma sayfası bulunamıyor Belirtilen ada sahip bir çalışma sayfasının bulunamadığını gösterir
Çalışma sayfası yeniden adlandırılamadı Belirtilen çalışma sayfasını yeniden adlandırmayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel Çalışma Sayfasında Hücreyi Etkinleştir

Sütun, satır ve uzaklık sağlayarak Excel örneğinin etkin çalışma sayfasındaki bir hücreyi etkinleştirin

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Çalışılacak Excel örneğini belirtin. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Etkinleştir Yok Mutlak olarak belirtilmiş hücre, görece olarak belirtilmiş hücre Mutlak olarak belirtilmiş hücre Etkinleştirilmiş olan geçerli başvuru hücresi ile gerçek etkin hücre arasındaki hücre sayısı cinsinden uzaklık mesafesini kullanarak etkinleştirilecek hücreyi mutlak olarak mı, yoksa göreli olarak mı belirlemek istediğinizi seçin
Column No Metin değeri Hücre sütununun sayısal değeri veya harfi
Yön Yok Sol, Sağ, Üst, Alt Sola Uzaklık yönünü seçin. Geçerli etkin hücrenin konumuna göre etkinleştirilecek hücrenin nerede aranacağını seçin
Etkin hücreden uzaklık No Sayısal değer Geçerli etkin hücreyle istenen hücre arasındaki hücre cinsinden mesafe. Numaralandırma 0'dan başlar
Satır No Sayısal değer Hücre satırının sayısal değeri. Numaralandırma 1'den başlar
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Hücre etkinleştirilemedi Excel hücresini etkinleştirmeyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel çalışma sayfasındaki hücreleri seç

Excel örneğinin etkin çalışma sayfasındaki hücre aralığını seçer

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Çalışılacak Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Select Yok Mutlak olarak belirtilmiş hücre, görece olarak belirtilmiş hücre Mutlak olarak belirtilmiş hücre Açıkça belirtilen bir hücre aralığının mı, yoksa şu anda etkin olan hücreye göre bir hücre aralığının mı seçileceğini belirtin
X Ekseni Yönü Yok Sol, Sağ Sola X ekseni uzaklık yönü. Etkin hücrenin konumuna göre yatay eksen üzerinde bakılacak yer
Başlangıç sütunu No Metin değeri İlk sütunun dizini veya harfi
X Uzaklığı No Sayısal değer X ekseni uzaklığı
Başlangıç satırı No Sayısal değer İlk satır numarası. Numaralandırma 1'den başlar
Son sütun No Metin değeri Son sütunun dizini veya harfi
Y Ekseni Yönü Yok Üst, Alt Üstünde Y ekseni uzaklık yönü. Geçerli etkin hücrenin konumuna göre dikey eksen üzerinde bakılacak yer
Son satır No Sayısal değer Son satır numarası. Numaralandırma 1'den başlar
Y Uzaklığı No Sayısal değer Y ekseni uzaklığı
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Hücreler seçilemedi Belirtilen hücreleri seçmeyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel çalışma sayfasından seçili hücre aralığını alın

Seçili hücre aralığını ilk sütun, ilk satır, son sütun ve son satırdan oluşan bir yapıda alın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Çalışılacak Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
FirstColumnIndex Sayısal değer Aralığın ilk sütununun sayısal değeri
FirstRowIndex Sayısal değer Aralığın ilk satırının sayısal değeri
LastColumnIndex Sayısal değer Aralığın son sütununun sayısal değeri
LastRowIndex Sayısal değer Aralığın son satırının sayısal değeri
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Seçili hücre aralığı alınamadı Seçili hücre aralığını almayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel çalışma sayfasından hücreleri kopyala

Excel örneğinin etkin çalışma sayfasındaki hücre aralığını kopyalar

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Çalışılacak Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Kopyalama modu Yok Tek hücrenin değerleri, bir hücre aralığından alınan değerler, seçimdeki değerler Tek Hücrenin Değerleri Tek bir hücrenin mi, hücre aralığının mı, yoksa geçerli hücre seçiminin mi kopyalanacağını belirtin
Başlangıç sütunu No Metin değeri İlk sütunun dizini veya harfi
Başlangıç satırı No Sayısal değer İlk satırın dizini
Son sütun No Metin değeri Son sütunun dizini veya harfi
Son satır No Sayısal değer Son satırın dizini
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Hücreler kopyalanamadı Excel belgesinden hücreleri kopyalamayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Hücreleri Excel çalışma sayfasına yapıştır

Excel örneğinin etkin çalışma sayfasındaki hücre aralığını yapıştırır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Excel örneğini belirtin. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Yapıştırma modu Yok Belirtilen hücrede, Geçerli etkin hücrede Belirtilen hücrede Belirtilen bir hücreye mi, yoksa geçerli etkin hücreye mi yapıştırılacağını belirtin
Column No Metin değeri Hücre sütununun dizini veya harfi
Satır No Sayısal değer Satır numarası
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Hücreler yapıştırılamadı Belirtilen hücreleri yapıştırmayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel çalışma sayfasına satır ekle

Excel örneğinin seçili satırının üzerine bir satır ekler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Çalışılacak Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Satır dizini No Sayısal değer Üzerine yeni satır eklenecek satırın dizini. Numaralandırma 1'den başlar
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Satır bulunamıyor Belirtilen dizine sahip bir satırın bulunamadığını gösterir
Satır eklenemedi Belirtilen Excel örneğine satır eklemeyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Satırı Excel çalışma sayfasından sil

Seçilen bir satırı Excel örneğinden siler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Satır sil No Sayısal değer Silinecek satırın dizin numarası. Numaralandırma 1'den başlar
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Satır bulunamıyor Belirtilen dizine sahip bir satırın bulunamadığını gösterir
Satır silinemedi Belirtilen satırı silmeyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel çalışma sayfasına sütun ekle

Excel örneğinin seçili sütununun soluna bir sütun ekler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Çalışılacak Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Column No Metin değeri Sütunun dizin numarası veya harfi. Belirtilen sütunun sol tarafında yeni bir sütun görüntülenir
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Sütun bulunamıyor Belirtilen ada sahip sütunun bulunamadığını gösterir
Sütun eklenemedi Belirtilen Excel örneğine sütun eklemeyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Sütunu Excel çalışma sayfasından sil

Seçilen bir sütunu Excel örneğinden siler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Çalışılacak Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Sütunu sil No Metin değeri Silinecek sütunun dizin numarası veya harfi
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Sütun bulunamıyor Belirtilen ada sahip sütunun bulunamadığını gösterir
Sütun silinemedi Belirtilen sütunu silmeyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel çalışma sayfasının sütundaki ilk boş satırını al

Etkin çalışma sayfasının sütunu verildiğinde ilk boş satırı alın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Excel örneğini belirtin. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Column No Metin değeri Sütunu tanımlayan dizin veya harf. Sütun numaralandırma, Dizin 1'den başlar
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
FirstFreeRowOnColumn Sayısal değer Verilen sütunun ilk tamamen boş satırının sayısal değeri
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
İlk boş satır alınamadı Excel örneğinin ilk boş satırını almayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel'i başlat

Yeni bir Excel örneği başlatır veya bir Excel belgesi açar

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel'i başlat Yok boş bir belgeyle ve aşağıdaki belgeyi açın boş belgeyle Yeni bir Excel belgesinin mi, yoksa var olan bir belgenin mi açılacağını belirtin
Belge yolu No Dosya Açılacak var olan Excel belgesinin tam yolu
Örneği görünür yap Yok Boole değeri Doğru Excel penceresinin görünür hale mi, yoksa gizli hale mi getirileceğini belirtin
Parola Evet Şifrelenen değer Parola korumalıysa Excel belgesinin parolası
Salt okunur aç Yok Boole değeri Yanlış Depolanan belgenin salt okunur modda açılıp açılmayacağını belirtin
Eklentileri ve makroları yükle Yok Boole değeri Yanlış Eklentilerin ve makroların yeni Excel örneğine yüklenip yüklenmeyeceğini belirtin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
ExcelInstance Excel örneği Sonraki Excel eylemleri ile kullanılacak belirli bir Excel örneği. Bu, kullanıcının, büyük olasılıkla çok sayıdaki Excel elektronik tablosundan hangilerine erişileceğini belirtmesine izin verir
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Excel başlatılamadı Excel örneğinin başlatılmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir
Excel belgesi açılamadı Belirtilen Excel belgesini açmayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Çalışan Excel'e ekle

Zaten açık olan bir Excel belgesine ekler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Belge adı No Dosya Eklenecek Excel belgesinin adı veya yolu
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
ExcelInstance Excel örneği Bu eylemin sonraki Excel eylemleriyle kullanılmak üzere eklenmiş olduğu Excel örneği
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Belirtilen Excel belgesi bulunamadı Belirtilen Excel belgesinin bulunamadığını gösterir
Excel belgesine eklenemedi Excel belgesine eklemeyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel çalışma sayfasından oku

Excel örneğinin etkin çalışma sayfasındaki bir hücrenin veya hücre aralığının değerini okur

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Çalışılacak Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Al Yok Tek hücrenin değerleri, bir hücre aralığından alınan değerler, seçimdeki değerler Tek Hücrenin Değerleri Hücre aralığından tek bir hücrenin mi, yoksa tablonun mu değerinin alınacağı
Başlangıç sütunu No Metin değeri Sayısal değer veya harf olarak hücre sütunu (tek hücre değeri) veya ilk sütun
Başlangıç satırı No Sayısal değer Hücre satırı (tek hücrenin Değeri) veya ilk satır numarası
Son sütun No Metin değeri Sayısal değer veya harf olarak son sütun
Son satır No Sayısal değer Son satır numarası
Hücre İçeriğini Metin Olarak Al Yok Boole değeri Yanlış Hücrelerin içeriğinin yalnızca metin olarak mı, yoksa tarihler için Tarih Saat, sayılar için Sayı gibi en yakın eşleşme türü olarak mı alınacağını belirtin
Aralığın ilk satırı sütun adlarını içerir Yok Boole değeri Yanlış İlk satırın sütun adı olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirtin. Bu durumda, adlar tabloya veri olarak okunmaz ve sonraki eylemler verileri sütun adlarına göre arayabilir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
ExcelData Genel değer Tek hücrenin değeri
ExcelData Veri tablosu Veri Tablosu olarak hücre aralığının değeri
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Hücre değerleri okunamadı Belirtilen Excel hücrelerinin değerlerini okumayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel'i kaydet

Önceden başlatılmış bir Excel örneğini kaydeder

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Kaydedilecek Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Kayıt modu Yok Belgeyi Kaydet, Belgeyi farklı kaydet Belgeyi kaydet Bu örneğin belgesinin nasıl kaydedileceği
Belge biçimi Yok Varsayılan (uzantıdan), Excel çalışma kitabı (.xlsx), Makro İçerebilen Excel Çalışma Kitabı (.xlsm), Excel 97-2003 çalışma kitabı (.xls), Web sayfası (.htm, .html), Excel şablonu (.xltx), Makro İçerebilen Excel Şablonu (.xltm), Excel 97-2003 şablonu (.xlt), metin (.txt), Unicode metin (.txt), metin Macintosh (.txt), metin DOS (.txt), XML elektronık tablosu (.xml), Excel 95 (.xls), CSV (.csv), DIF (.dif), SYLK (.slk), Excel eklentisi (.xlam), Excel 97-2003 Eklentisi (.xla), Katı Açık XML çalışma kitabı (.xlsx), OpenDocument elektronik tablosu (.ods) Varsayılan (Uzantıdan) Belgenin farklı kaydedileceği biçim
Belge yolu No Dosya Belgenin farklı kaydedileceği tam yol
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Excel belgesi kaydedilemedi Excel belgesini kaydetmeyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel çalışma sayfasına yaz

Excel örneğinin bir hücresine veya hücre aralığına bir değer yazar

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Çalışılacak Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Yazılacak değer No Genel değer Eklenecek metni, sayıyı veya değişkeni girin. Değişken tablo içeriyorsa hücreleri sağa ve aşağı doğru doldurarak gerekirse diğer hücre verilerinin üzerine yazar ve aşağıdaki hücreleri bir liste doldurur
Yazma modu Yok Belirtilen hücrede, Geçerli etkin hücrede Belirtilen hücrede Belirtilen bir hücreye mi, yoksa geçerli etkin hücreye mi yazılacağını belirtin
Column No Metin değeri Hücrenin yazılacağı sütun numarası veya harfi
Satır No Sayısal değer İçine yazılacak hücrenin satırı. Numaralandırma 1'den başlar, yani ilk çalışma sayfası dizini 1 iken ikincisi 2 olur.
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Değer Excel'e yazılamadı Belirtilen değeri Excel örneğine yazmayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel'i kapat

Excel örneğini kapatır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Kapatılacak Excel örneği. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Excel'i kapatmadan önce Yok Belgeyi kaydetme, belgeyi kaydet, Belgeyi farklı kaydet Belgeyi kaydetme Bu örneğin kapatılması için belgenin bu örneğinin kaydedilip edilmeyeceğini ve nasıl kaydedileceği
Belge biçimi Yok Varsayılan (uzantıdan), Excel çalışma kitabı (.xlsx), Makro İçerebilen Excel Çalışma Kitabı (.xlsm), Excel 97-2003 çalışma kitabı (.xls), Web sayfası (.htm, .html), Excel şablonu (.xltx), Makro İçerebilen Excel Şablonu (.xltm), Excel 97-2003 şablonu (.xlt), metin (.txt), Unicode metin (.txt), metin Macintosh (.txt), metin DOS (.txt), XML elektronık tablosu (.xml), Excel 95 (.xls), CSV (.csv), DIF (.dif), SYLK (.slk), Excel eklentisi (.xlam), Excel 97-2003 Eklentisi (.xla), Katı Açık XML çalışma kitabı (.xlsx), OpenDocument elektronik tablosu (.ods) Varsayılan (Uzantıdan) Belgenin biçimi
Belge yolu No Dosya Belgenin tam yolu
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Excel belgesi kaydedilemedi Excel belgesini kaydetmeyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir
Excel örneği kapatılamadı Excel örneğinin kapatılmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Etkin Excel çalışma sayfasını ayarla

Excel örneğinin belirli bir çalışma sayfasını etkinleştirir

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Excel örneğini belirtin. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Şu özelliğe sahip çalışma sayfasını etkinleştir: Yok Dizin, Adı Adı Çalışma sayfasının ada göre mi, yoksa dizine göre mi bulunacağını belirtin
Çalışma sayfası dizini No Sayısal değer Etkinleştirilecek çalışma sayfasının dizin numarası. Numaralandırma 1'den başlar, yani ilk çalışma sayfası dizini 1 iken ikincisi 2 olur.
Çalışma sayfası adı No Metin değeri Etkinleştirilecek çalışma sayfasının adı
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Çalışma sayfası bulunamıyor Belirtilen ada sahip bir çalışma sayfasının bulunamadığını gösterir
Çalışma sayfası etkinleştirilemedi Belirtilen çalışma sayfasını etkinleştirmeyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Yeni çalışma sayfası ekle

Excel örneğinin belgesine yeni bir çalışma sayfası ekler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Excel örneğini belirtin. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Yeni çalışma sayfası adı No Metin değeri Yeni çalışma sayfasının adını belirtin
Çalışma sayfasını farklı ekle Yok İlk çalışma sayfası, son çalışma sayfası İlk çalışma sayfası Yeni Excel çalışma sayfasının var olan çalışma sayfalarından önce mi, yoksa sonra ekleneceğini belirtin
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Aynı ada sahip bir çalışma sayfası zaten var Aynı ada sahip bir çalışma sayfası zaten var olduğu için çalışma sayfasının eklenemediğini gösterir
Çalışma sayfası eklenemedi Çalışma sayfasını eklemeyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Excel çalışma sayfasının ilk boş sütunu/satırını al

Etkin çalışma sayfasının ilk boş sütununu ve/veya satırını alır. Bu, içinde zaten veri bulunan bir çalışma sayfasına yeni veri eklemek için kullanışlıdır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Excel örneği No Excel örneği Excel örneğini belirtin. Bu değişken daha önce bir Excel'i Başlat eyleminde belirtilmiş olmalıdır
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
FirstFreeColumn Sayısal değer İlk tamamen boş sütunun sayısal değeri. Örneğin, F sütunu ilk boş sütunsa, '6' olarak kaydedilir
FirstFreeRow Sayısal değer İlk tamamen boş satırın sayısal değeri. Örneğin, 7. satır ilk boş satırsa '7' olarak kaydedilir
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
İlk boş sütun/satır alınamadı Excel örneğinin ilk boş sütunu/satırını almayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Note

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).