Exchange

Exchange aracılığıyla e-postaları göndermeyi, almayı ve yönetmeyi otomatikleştirin

Exchange sunucusuna bağlan
Exchange e-posta iletilerini al
Exchange e-posta iletisi gönder
Exchange e-posta iletilerini işle

Exchange sunucusuna bağlan

Exchange sunucusuna yeni bir bağlantı açma

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Exchange sunucusu sürümü Yok Exchange 2010, Exchange 2010 SP1, Exchange 2010 SP2, Exchange 2013, Exchange 2013 SP1 Exchange 2013 SP1 Exchange sunucusunun sürümü
Bağlantı türü Yok Otomatik bulma, Exchange sunucusu adresi Otomatik bulma Exchange sunucusuna nasıl bağlanılacağını belirtir
Sunucu adresi No Metin değeri Exchange sunucusu adresi
E-posta adresi No Metin değeri Exchange hesabı e-posta adresi
Kimlik bilgileri Yok Varsayılan Exchange, Kullanıcı tanımlı Exchange varsayılanı Kullanıcının Exchange kimlik bilgilerini sağlama yolunu belirtir
Etki alanı Evet Metin değeri Exchange hesabı etki alanı. Hesap etki alanını kullanıcı adından çıkarmak için bu alan boş bırakılır
Kullanıcı adı No Metin değeri Exchange hesabı kullanıcı adı
Parola No Şifrelenen değer Exchange hesabı parolası
Zaman aşımı Evet Sayısal değer 30 Eylem başarısız olmadan önce bağlantının kurulması için beklemek istediğiniz saniye cinsinden süre
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
ExchangeConnection Exchange bağlantısı Sonraki Exchange eylemleri ile kullanılacak belirli bir Exchange bağlantısı
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Exchange sunucusuna bağlanılamadı Exchange sunucusuna bağlanırken bir sorun oluştuğunu belirtir

Exchange e-posta iletilerini al

E-posta iletilerini belirtilen Exchange sunucusundan alın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Exchange bağlantısı No Exchange bağlantısı Exchange bağlantısı. 'Exchange Sunucusuna Bağlan' eylemine sahip bir Exchange bağlantısı oluşturun
Posta kutusu türü Yok Kişisel, Paylaşılan Kişisel E-posta iletilerinin alınacağı posta kutusunun türü
Paylaşılan posta kutusu adresi No Metin değeri E-posta iletilerinin alınacağı paylaşılan posta kutusunun adresi
E-posta iletilerini özel klasörden al Yok Boole değeri Yanlış E-posta iletilerinin özel bir klasörden mi yoksa önceden tanımlanmış bir Exchange klasöründen mi alınacağını belirtir
Exchange klasörü Yok Gelen kutusu, silinmiş öğeler, Taslaklar, giden kutusu, gönderilmiş öğeler, önemsiz e-posta Gelen Kutusu E-posta iletilerinin alınacağı önceden tanımlanmış bir Exchange klasörü
Posta klasörü Evet Metin değeri Gelen Kutusu E-posta iletilerinin alınacağı posta klasörünün adı veya yolu (örn. folder1\folder2)
Al Yok Tüm e-posta iletileri, Yalnızca okunmamış e-posta iletileri, yalnızca okunmuş e-posta iletileri Yalnızca okunmayan e-posta iletileri Klasördeki tüm e-posta iletilerinin mi yoksa yalnızca okunmamış iletilerin mi alınacağını belirtir
Okundu olarak işaretle Yok Boole değeri Doğru Alınan e-posta iletilerinin okundu olarak işaretlenip işaretlenmeyeceğini veya olduğu gibi bırakılıp bırakılmayacağını belirtir
Kimden alanı şunları içerir Evet Metin değeri E-posta iletilerinin alınacağı gönderenin tam e-posta adresi. Gönderene bakılmaksızın tüm iletileri almak için bu özniteliği boş bırakın
Kime alanı şunları içerir Evet Metin değeri Alınacak e-posta iletileri için alıcıların tam e-posta adresleri (birden çoksa boşlukla ayrılır). Alıcılara bakılmaksızın tüm e-posta iletilerini almak için bu özniteliği boş bırakın
Konu şunları içerir Evet Metin değeri E-posta konusunda bulunacak anahtar tümcecik. Konusuna bakılmaksızın tüm e-posta iletilerini almak için bu özniteliği boş bırakın
Gövde şunları içerir Evet Metin değeri E-posta gövdesinde bulunacak anahtar tümcecik. İçeriğine bakılmaksızın tüm e-posta iletilerini almak için bu özniteliği boş bırakın
Attachments Yok Ekleri kaydet, Ekleri kaydetme Ekleri kaydetme Alınan e-posta iletilerinin eklerinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtir
Ekleri şuraya kaydet No Klasör Eklerin kaydedileceği klasör
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
RetrievedEmails Exchange posta iletilerinin listesi Daha sonra Exchange posta iletisi nesneleri listesi olarak işlenmek üzere alınan e-posta iletileri
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Ekler kaydedilemedi Eklerin kaydedilmesiyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir
Belirtilen posta klasörü yok Belirtilen posta klasörünün var olmadığını gösterir
E-posta iletileri alınamadı E-postalar iletilerinin alınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Exchange e-posta iletisi gönder

Yeni bir e-posta iletisi oluşturun ve gönderin

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Exchange bağlantısı No Exchange bağlantısı Exchange bağlantısı. 'Exchange Sunucusuna Bağlan' eylemine sahip bir Exchange bağlantısı oluşturun
From No Metin değeri Gönderenin e-posta adresi
Gönderen görünen adı Evet Metin değeri Gönderenin görünen adı
To No Metin değeri Alıcıların e-postaları. Birden çok e-posta girmek için adreslerin listesini noktalı virgülle ayırın
BİLGİ Evet Metin değeri Bilgi alıcılarının e-postaları. Birden çok e-posta girmek için adreslerin listesini noktalı virgülle ayırın
GİZLİ Evet Metin değeri BCC (gizli) alıcıların e-postaları. Birden çok e-posta girmek için adreslerin listesini noktalı virgülle ayırın
Konu Evet Metin değeri E-postanın konusu
Gövde Evet Metin değeri Gövde metni
Gövde HTML'dir Yok Boole değeri Yanlış E-posta gövdesinin HTML kodlaması şeklinde yorumlanıp yorumlanmayacağını belirtir
Ekler Evet Dosya Listesi Eklerin tam yolu. Birden çok dosyayı çift tırnak (") içine alın ve boşluk karakteriyle birbirinden ayırın
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Ek bulunamadı Belirtilen eklerin var olmadığını gösterir
E-posta gönderilemedi E-postanın gönderilmesiyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Exchange e-posta iletilerini işle

E-posta iletisini (veya e-posta iletilerinin listesini) taşıyın, silin veya okunmadı olarak işaretleyin

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Exchange bağlantısı No Exchange bağlantısı Exchange bağlantısı. 'Exchange Sunucusuna Bağlan' eylemine sahip bir Exchange bağlantısı oluşturun
İşlenecek e-posta iletileri No Exchange posta iletilerinin listesi İşlenecek e-posta iletileri. 'Exchange e-posta iletileri al' eylemiyle doldurulan bir değişken kullan
İşlem Yok Sunucudan e-posta iletilerini sil, e-posta iletilerini okunmadı olarak işaretle, e-posta iletilerini posta klasörüne taşı E-posta iletilerini posta klasörüne taşı Belirtilen e-posta iletilerinde gerçekleştirilecek işlemi belirtir
Posta kutusu türü Yok Kişisel, Paylaşılan Kişisel E-posta iletilerinin alınacağı posta kutusunun türü
Paylaşılan posta kutusu adresi No Metin değeri E-posta iletilerinin alınacağı paylaşılan posta kutusunun adresi
Özel klasöre taşı Yok Boole değeri Yanlış E-posta iletilerinin özel bir klasöre mi yoksa önceden tanımlanmış bir Exchange klasörüne mi taşınacağını belirtir
Exchange klasörü Yok Gelen kutusu, silinmiş öğeler, Taslaklar, giden kutusu, gönderilmiş öğeler, önemsiz e-posta Gelen Kutusu E-posta iletilerinin taşınacağı önceden tanımlanmış bir Exchange klasörü
Posta klasörü Evet Metin değeri Gelen Kutusu E-posta iletilerinin taşınacağı posta klasörünün adı veya yolu (örn. folder1\folder2)
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Belirtilen posta klasörü yok Belirtilen posta klasörünün var olmadığını gösterir
E-posta iletileri işlenemedi Belirtilen e-posta iletilerinin işlenmesiyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir