Dosya

Dosyaları yönetin ve işleyin

Dosyaları kopyala
Dosyaları taşı
Dosyaları sil
Dosyaları yeniden adlandır
Dosyadan metin oku
Dosyaya metin yaz
CSV dosyasından oku
CSV dosyasına yaz
Dosya yolu bölümünü al
Geçici dosyayı al

Dosyaları kopyala

Hedef klasöre bir veya daha fazla dosya kopyalayın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Kopyalanacak dosyalar No Dosya Listesi Kopyalanacak dosyalar. Bu; dosya yolu veya dosya, dosyalar listesi, metin yolu veya metin yolu listesi içeren bir değişken olabilir. Bir değişkeni dosya listesiyle doldurmak için 'klasördeki dosyaları al' eylemini kullanın
Hedef klasör No Klasör Kopyalanan dosyalar için hedef klasör
Dosya varsa Yok Hiçbir şey yapma, Üzerine yaz Hiçbir şey yapma Hedef klasörde aynı ada sahip bir dosya zaten varsa ne yapılacağını belirtir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
CopiedFiles Dosya Listesi Kopyalanan dosyaların dosya listesi
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kaynak klasör yok Kaynak klasörün var olmadığını gösterir
Hedef klasör yok Hedef klasörün var olmadığını gösterir
Dosya bulunamadı Dosyanın var olmadığını gösterir
Dosya kopyalanamıyor Dosyanın kopyalanmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Dosyaları taşı

Hedef klasöre bir veya daha fazla dosya taşıyın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Taşınacak dosyalar No Dosya Listesi Taşınacak dosyalar. Bu; dosya yolu veya dosya, dosyalar listesi, metin yolu veya metin yolu listesi içeren bir değişken olabilir. Bir değişkeni dosya listesiyle doldurmak için 'klasördeki dosyaları al' eylemini kullanın
Hedef klasör No Klasör Taşınan dosyalar için hedef klasör
Dosya varsa Yok Hiçbir şey yapma, Üzerine yaz Hiçbir şey yapma Hedef klasörde aynı ada sahip bir dosya zaten varsa ne yapılacağını belirtir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
MovedFiles Dosya Listesi Taşınan dosyaların dosya listesi
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kaynak klasör yok Kaynak klasörün var olmadığını gösterir
Hedef klasör yok Hedef klasörün var olmadığını gösterir
Dosya bulunamadı Dosyanın var olmadığını gösterir
Dosya taşınamıyor Dosyanın taşınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Dosyaları sil

Bir veya daha fazla dosyayı silin

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Silinecek dosyalar No Dosya Listesi Silinecek dosyalar. Bu; dosya yolu veya dosya, dosyalar listesi, metin yolu veya metin yolu listesi içeren bir değişken olabilir. Bir değişkeni dosya listesiyle doldurmak için 'klasördeki dosyaları al' eylemini kullanın
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Dosya yolu yoksa Dosya yolunun var olmadığını gösterir
Dosya bulunamadı Dosyanın var olmadığını gösterir
Dosya silinemiyor Dosyanın silinmesiyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Dosyaları yeniden adlandır

Bir veya daha fazla dosyanın adını değiştirin

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Yeniden adlandırılacak dosya No Dosya Listesi Yeniden adlandırılacak dosyalar. Bu; dosya yolu veya dosya, dosyalar listesi, metin yolu veya metin yolu listesi içeren bir değişken olabilir. Bir değişkeni dosya listesiyle doldurmak için 'klasördeki dosyaları al' eylemini kullanın
Numarayı şuraya ekle: Yok Boole değeri Doğru Numaranın var olan dosya adlarına mı, yoksa yeni bir ada mı ekleneceğini belirtir
Düzeni yeniden adlandır Yok Yeni ad ayarla, metin ekle, metni kaldır, metni Değiştir, uzantıyı Değiştir, Tarih Saat Ekle, sıralı yap Yeni ad belirle Dosyaların nasıl yeniden adlandırılacağı belirtir
Yeni dosya adı No Metin değeri Dosyaların yeni adı
Yeni uzantı Evet Metin değeri Dosyalar için yeni uzantı olarak eklenecek metin
Yeni dosya adı No Metin değeri Dosyaların yeni adı
Numarayı şuraya ekle: Yok Addan sonra, addan önce Addan sonra Numaranın özgün adlardan ya da yeni bir temel addan önce mi, yoksa sonra mı ekleneceğini belirtir
Eklenecek metin Evet Metin değeri Özgün dosya adlarına eklenecek metin
Kaldırılacak metin Evet Metin değeri Özgün dosya adından kaldırılacak metin. Bu yeniden adlandırma düzeni, her dosya adını arar ve girilen metni ad içinde geçtiği her yerden kaldırır
Değiştirilecek metin No Metin değeri Özgün dosya adında değiştirilecek metin. Bu yeniden adlandırma düzeni, her dosya adını arar ve girilen metni ad içinde geçtiği her yerde değiştirir
Özel tarih saat kullan Yok Boole değeri Yanlış Özel bir tarih saat kullanılıp kullanılmayacağını belirtir
Eklenecek tarih saat Yok Geçerli tarih saat, Oluşturulma tarihi, son erişim, son değiştirilme tarihi Geçerli tarih saat Dosya adlarına hangi tarih saat değerinin ekleneceğini belirtir
Uzantıyı sakla Yok Boole değeri Doğru Önceki uzantının dosya adlarıyla eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Uzantıyı dosyalara el ile eklemek için bu seçeneği devre dışı bırakın
Şununla değiştir: Evet Metin değeri Özgün metnin yerine konacak metin
Numaralandırmayı şu değerde başlat: No Sayısal değer Başlangıç numarası değeri
Metin ekle Yok Addan sonra, addan önce Addan sonra Metnin özgün adlardan önce mi, yoksa sonra mı ekleneceğini belirtir
Özel tarih saat No Tarih saat Dosya adlarına eklenecek tarih saat
Artırma miktarı No Sayısal değer Başlangıç değeri için artırma miktarı
Tarih saat ekle Yok Addan sonra, addan önce Addan sonra Tarih saat değerinin özgün adlardan önce mi, yoksa sonra mı ekleneceğini belirtir
Ayırıcı Yok Hiçbir şey yok, boşluk, tire, nokta, alt çizgi Boşluk Ayırıcı kullanmama seçeneği dahil olmak üzere, özgün dosya adını ve eklenen numarayı ayırmak için ne kullanılacağını belirtir
Ayırıcı Yok Hiçbir şey yok, boşluk, tire, nokta, alt çizgi Boşluk Ayırıcı kullanmama seçeneği dahil olmak üzere, özgün dosya adını ve eklenen tarih saat değerini ayırmak için ne kullanılacağını belirtir
Doldurma kullan Yok Boole değeri Yanlış Doldurma kullanılıp kullanılmayacağını belirtir
Tarih saat biçimi Evet Metin değeri yyyyAAgg Tarih için AA/gg/yyyy ve saat için ss:dd:ss gibi dosya adına eklenecek tarih saat değerinin biçimi
Her sayıyı en az şu değerde yap: Evet Sayısal değer 3 Eklenen her sayı için minimum uzunluk
Dosya varsa Yok Hiçbir şey yapma, Üzerine yaz Hiçbir şey yapma Klasörde aynı ada sahip bir dosya zaten varsa ne yapılacağını belirtir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
RenamedFiles Dosya Listesi Yeniden adlandırılan dosyaların dosya listesi
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Dizin bulunamadı Dizinin bulunamadığını gösterir
Dosya bulunamadı Dosyanın var olmadığını gösterir
Dosya yeniden adlandırılamıyor Dosyanın yeniden adlandırılmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Dosyadan metin oku

Metin dosyasının içeriğini okur

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Dosya yolu No Dosya Okunacak dosya
İçeriği farklı depola Yok Tek metin değeri, Liste (her biri bir liste öğesidir) Tek metin değeri Metnin nasıl depolanacağı belirtir. Tüm metni tek bir metin değeri olarak depolamak için 'tek metin değeri' seçeneğini belirleyin. Özgün metnin her satırını bir listedeki metin öğesi olarak depolamak için 'liste' öğesini seçin
Kodlama Yok Varsayılan, ANSI, Unicode, Unicode (big-endian), UTF-8 UTF-8 Metin dosyasındaki belirtilen metnin okunacağı kodlama.
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
FileContents Metin değeri Metin olarak içerik
FileContents Metin değerleri listesi Metin listesi olarak içerik
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Dizin bulunamadı Dizinin bulunamadığını gösterir
Dosya bulunamadı Dosyanın var olmadığını gösterir
Dosyadan okunamadı Dosyadan okumayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Dosyaya metin yaz

Dosyaya metin yazar veya ekler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Dosya yolu No Dosya Metnin yazılacağı dosya. Bu; dosya yolu veya metin yolu içeren bir değişken olabilir
Yazılacak metin Evet Genel değer Belirtilen dosyaya yazılacak metin
Yeni satır ekle Yok Boole değeri Doğru Dosyaya yazılacak genel metnin sonuna yeni bir satır eklenip eklenmeyeceğini belirtir
Dosya varsa Yok Var olan içeriğin üzerine yaz, İçerik ekle Var olan içeriğin üzerine yaz Var olan içeriğin üzerine mi yazılacağını yoksa varsayılan içeriğin sonuna ekleme mi yapılacağını belirtir. Dosya yoksa, bu eylem tarafından otomatik olarak oluşturulur
Kodlama Yok Varsayılan, ANSI, Unicode, Unicode (Big-endian), UTF-8, Unicode (bayt sırası işareti olmadan), UTF-8 (bayt sırası işareti olmadan) Unicode Metin dosyasına yazılmak üzere belirtilen metin için kullanılacak kodlama
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Metin dosyaya yazılamadı Dosyaya yazmayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir
Dosya için dizin geçersiz Dizinin geçersiz olduğunu gösterir

CSV dosyasından oku

Veri tablosuna bir CSV dosyası okuyun

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Dosya yolu No Dosya Okunacak CSV dosyası. Bu; dosya yolu veya metin yolu içeren bir değişken olabilir
Kodlama Yok UTF-8, Unicode, Unicode (Big-endian), UTF-8 (bayt sırası işareti yok), Unicode (bayt sırası işareti yok), sistem varsayılanı, ANSI UTF-8 Belirtilen CSV dosyasını okumak için kullanılacak kodlama
Alanları kırp Yok Boole değeri Doğru Ayıklanan hücrelerin başındaki ve sonundaki boşlukların otomatik olarak kırpılıp kırpılmayacağını belirtir
İlk satır sütun adlarını içerir Yok Boole değeri Yanlış Sonuçta ortaya çıkan veri tablosu çeşidinin sütun adlarını belirlemek için CSV kaynağının ilk satırının kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Adların tabloya veri olarak okunmasını önlemek için bu seçeneği etkinleştirin. Sonraki eylemler, sütun adlarını (sütun numaraları yerine) kullanarak veri tablosunda tutulan verilere erişebilir
Sütun ayırıcı Yok Önceden tanımlı, özel, sabit sütun genişlikleri Önceden tanımlı Önceden tanımlanmış bir sütun ayırıcı mı, özel bir ayırıcı mı, yoksa sabit sütun genişlikleri mi kullanılacağını belirtir
Ayırıcı Yok Sistem varsayılanı, virgül, noktalı virgül, sekme Sistem varsayılanı CSV dosyasını ayrıştırmak için sütun ayırıcı
Özel ayırıcı No Metin değeri Belirtilen CSV kaynağını ayrıştırmak için kullanılacak özel sütun ayırıcı
Sabit sütun genişlikleri No Metin değeri Belirtilen CSV kaynağını ayrıştırmak için kullanılacak sabit sütun genişlikleri. Genişlikleri virgül, boşluk, sekme veya yeni satır kullanarak ayırın
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
CSVTable Veri tablosu Veri tablosu olarak CSV dosyasının içeriği
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
CSV'den okunamadı CSV dosyasından okumayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

CSV dosyasına yaz

CSV dosyasına bir veri tablosu, veri satırı veya liste yazın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Yazılacak değişken No Genel değer Hedef CSV dosyasına yazılacak veri tablosu, veri satırı değişkeni veya liste değişkeni
Dosya yolu No Dosya Değişkenlerin dışa aktarılacağı CSV dosyası. Bu; dosya yolu veya metin yolu içeren bir değişken olabilir
Kodlama Yok UTF-8, Unicode, Unicode (Big-endian), UTF-8 (bayt sırası işareti yok), Unicode (bayt sırası işareti yok), sistem varsayılanı, ANSI UTF-8 Belirtilen CSV dosyasına yazmak için kullanılacak kodlama
Sütun adlarını dahil et Yok Boole değeri Yanlış Belirtilen değişkenin sütun adlarının CSV dosyasının ilk satırı olması gerekip gerekmediğini belirtir. Bu seçenek, yalnızca hedef CSV dosyası başlangıçta yoksa ya da varsa fakat içinde metin yoksa geçerli olur
Dosya varsa Yok Var olan içeriğin üzerine yaz, İçerik ekle Var olan içeriğin üzerine yaz Hedeflenen CSV dosyası dosya sisteminde zaten varsa istenen davranışı belirtir
Ayırıcı Yok Sistem varsayılanı, virgül, noktalı virgül, sekme Sistem varsayılanı Belirtilen CSV dosyasında kullanılacak sütun ayırıcı
Özel sütun ayırıcı No Metin değeri CSV dosyasında kullanılacak özel sütun ayırıcı
Özel sütun ayırıcı kullan Yok Boole değeri Yanlış Özel bir sütun ayırıcı mı, yoksa önceden tanımlı bir ayırıcı mı kullanılacağını belirtir
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Yazılamadı CSV dosyasına yazmayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Dosya yolu bölümünü al

Bir dosya yolunu temsil eden metinden bir veya daha fazla bölümü (dizin, dosya adı, uzantı vb.) alın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Dosya yolu No Dosya Kaynak olarak kullanılacak dosya yolu
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
RootPath Dosya Kaynak dosyanın kök yolu
Dizin Klasör Kaynak dosyanın dizini
FileName Metin değeri Kaynak dosyanın adı
FileNameNoExtension Metin değeri Kaynak dosyanın dosya adı (uzantı olmadan)
FileExtension Metin değeri Kaynak dosyanın uzantısı (örneğin, .doc)
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Dosya yolu yoksa Dosya yolunun var olmadığını gösterir

Geçici dosyayı al

Disk üzerinde benzersiz olarak adlandırılmış, boş bir geçici dosya oluşturun ve dosya nesnesini (bir gösterimdir ve dosyaya ve tüm bilgilerine erişebilir) edinin

Giriş Parametreleri
  • Bu eylem herhangi bir giriş gerektirmez
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
TempFile Dosya Geçici dosya nesnesi
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Geçici dosya oluşturulamadı Geçici dosya oluşturmayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir