Klasör

Klasörleri yönetin ve değiştirin

Klasördeki dosyaları al
Klasördeki alt klasörleri al
Klasör oluştur
Klasörü sil
Klasörü boşalt
Klasörü kopyala
Klasörü taşı
Klasörü yeniden adlandır
Özel klasörü al

Klasördeki dosyaları al

Bir klasördeki dosyaların listesini alın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Klasör No Klasör Dosyaların listesi alınacak olan klasörün tam yolunu veya klasörü içeren bir değişkeni girin ya da seçin
Dosya filtresi Evet Metin değeri * Alınan dosyaları sınırlandırmak için filtre seçin. Burada, *.txt veya document?.doc gibi joker karakterler kullanılabilir. Birden çok dosya filtresine izin vermek için seçimleri .txt;.exe örneğinde olduğu gibi noktalı virgülle ayırın.
Alt klasörleri dahil et Yok Boole değeri Yanlış Alt klasörlere de bakılıp bakılmayacağını belirtin
Herhangi bir alt klasöre erişimin reddedilmesi durumunda hata ver Yok Boole değeri Doğru Erişim hakkı olmayan bir klasörün dosyalarını almaya çalışırken hata verilip verilmeyeceğini veya bu klasörlerin yoksayılıp sayılmayacağını belirtin
Sıralama ölçütü Yok Sıralama yok, tam ad, kök yol, dizin, ad, uzantı içermeyen ad, uzantı, boyut, oluşturma saati, son erişim, son değiştirme, gizli, sistem, salt okunur, arşiv, var Sıralama yok Sonuçların sıralanıp sıralanmayacağını ve hangi ölçüte göre sıralanacağını belirtin
Azalan düzende Yok Boole değeri Yanlış Öğelerin azalan düzende mi, yoksa artan düzende mi sıralanacağını belirtin
Sonraki sıralama ölçütü Yok Sıralama yok, tam ad, kök yol, dizin, ad, uzantı içermeyen ad, uzantı, boyut, oluşturma saati, son erişim, son değiştirme, gizli, sistem, salt okunur, arşiv, var Sıralama yok Sonuçların ikinci bir ölçüte göre sıralanıp sıralanmayacağını belirtin
Azalan düzende Yok Boole değeri Yanlış Öğelerin azalan düzende mi, yoksa artan düzende mi sıralanacağını belirtin
Sonraki sıralama ölçütü Yok Sıralama yok, tam ad, kök yol, dizin, ad, uzantı içermeyen ad, uzantı, boyut, oluşturma saati, son erişim, son değiştirme, gizli, sistem, salt okunur, arşiv, var Sıralama yok Sonuçların üçüncü bir ölçüte göre sıralanıp sıralanmayacağını belirtin
Azalan düzende Yok Boole değeri Yanlış Öğelerin azalan düzende mi, yoksa artan düzende mi sıralanacağını belirtin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
Dosyalar Dosya Listesi Dosya nesneleri listesi olarak alınan dosyalar
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Klasör yok Klasörün bulunamadığını gösterir
Dosya listesi alınamıyor Dosya listesinin alınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Klasördeki alt klasörleri al

Bir klasördeki alt klasörlerin listesini alın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Klasör No Klasör Alt klasörlerin listesi alınacak olan klasörün tam yolunu veya klasörü içeren bir değişkeni girin ya da seçin
Klasör filtresi Evet Metin değeri * Alınan alt klasörleri sınırlandırmak için filtre seçin. Bu, örneğin, doc * veya Document? gibi joker kartlara izin verir. Birden çok klasör filtresine izin vermek için, seçimleri noktalı virgülle ayırın; örneğin, Doc ;.
Alt klasörleri dahil et Yok Boole değeri Yanlış Alt klasörlere bakılıp bakılmayacağını ve onların alt klasörlerinin (ve devamı) alınıp alınmayacağını belirtin
Herhangi bir alt klasöre erişimin reddedilmesi durumunda hata ver Yok Boole değeri Doğru Erişim hakkı olmayan bir klasörün alt klasörlerini almaya çalışırken hata verilip verilmeyeceğini veya bu klasörlerin yoksayılıp sayılmayacağını belirtin
Sıralama ölçütü Yok Sıralama yok, tam ad, kök yol, dizin, ad, uzantı içermeyen ad, uzantı, boyut, oluşturma saati, son erişim, son değiştirme, gizli, sistem, salt okunur, arşiv, var Sıralama yok Sonuçların sıralanıp sıralanmayacağını ve hangi ölçüte göre sıralanacağını belirtin
Azalan düzende Yok Boole değeri Yanlış Öğelerin azalan düzende mi, yoksa artan düzende mi sıralanacağını belirtin
Sonraki sıralama ölçütü Yok Sıralama yok, tam ad, kök yol, dizin, ad, uzantı içermeyen ad, uzantı, boyut, oluşturma saati, son erişim, son değiştirme, gizli, sistem, salt okunur, arşiv, var Sıralama yok Sonuçların ikinci bir ölçüte göre sıralanıp sıralanmayacağını belirtin
Azalan düzende Yok Boole değeri Yanlış Öğelerin azalan düzende mi, yoksa artan düzende mi sıralanacağını belirtin
Sonraki sıralama ölçütü Yok Sıralama yok, tam ad, kök yol, dizin, ad, uzantı içermeyen ad, uzantı, boyut, oluşturma saati, son erişim, son değiştirme, gizli, sistem, salt okunur, arşiv, var Sıralama yok Sonuçların üçüncü bir ölçüte göre sıralanıp sıralanmayacağını belirtin
Azalan düzende Yok Boole değeri Yanlış Öğelerin azalan düzende mi, yoksa artan düzende mi sıralanacağını belirtin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
Klasörler Klasörler listesi Klasör nesneleri listesi olarak alınan alt klasörler
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Klasör yok Klasörün bulunamadığını gösterir
Alt klasör listesi alınamıyor Alt klasör listesinin alınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Klasör oluştur

Yeni klasör oluşturun

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Yeni klasörün oluşturulacağı konum No Klasör İçinde yeni klasör oluşturulacak olan klasörün tam yolunu veya klasörü içeren bir değişkeni girin ya da seçin
Yeni klasör adı No Metin değeri Yeni klasörün adı olacak metni veya metin değişkenini girin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
NewFolder Klasör Oluşturulan klasör nesnesi (bir gösterimdir, klasöre ve klasörün tüm bilgilerine erişebilir)
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Klasör yok Klasörün bulunamadığını gösterir
Klasör oluşturulamıyor Klasörün oluşturulmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir
Yeni klasör yolu ve adı boş Yeni klasör yolunun ve klasör adının değere sahip olmadığını gösterir

Klasörü sil

Var olan bir klasörü ve içindekileri silin (dosyalar ve alt klasörler)

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Silinecek klasör No Klasör Silinecek klasörün tam yolunu veya klasörü içeren bir değişkeni girin ya da seçin. Bu klasörün ve alt klasörlerinin tüm içeriğinin de silineceğini unutmayın.
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Klasör yok Klasörün bulunamadığını gösterir
Klasör silinemiyor Klasörün silinmesiyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Klasörü boşalt

Klasörün kendisini silmeden önce klasörün tüm içeriğini (dosyalar ve alt klasörler) silin

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Boşaltılacak klasör No Klasör İçeriği silinecek olan klasörün tam yolunu veya klasörü içeren bir değişkeni girin ya da seçin
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Klasör yok Klasörün bulunamadığını gösterir
Klasörün içeriği silinemiyor Klasörün içeriğinin temizlenmesiyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Klasörü kopyala

Klasörü hedef klasöre kopyalayın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Kopyalanacak klasör No Klasör Kopyalanacak klasörün tam yolunu veya klasörü içeren bir değişkeni girin ya da seçin. Klasör yolu \ ile bitiyorsa yalnızca klasörün içeriği (dosyalar + alt klasörler) kopyalanır. Aksi takdirde, klasörün kendisi (içeriğiyle birlikte) hedef klasöre bir alt klasör olarak kopyalanır.
Hedef klasör No Klasör Hedef klasör olacak klasörün tam yolunu veya klasörü içeren bir değişkeni girin ya da seçin
Klasör varsa Yok Hiçbir şey yapma, Üzerine yaz Hiçbir şey yapma Hedef klasör zaten varsa dosyaların üzerine yazılıp yazılmayacağını ya da kopyalanmayacaklarını belirtin. Klasör varsa ancak dosyalar farklı adlara sahipse eski dosyalar da bu klasörde kalmaya devam eder.
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
CopiedFolder Klasör Kopyalanan klasör nesnesi (bir gösterimdir, klasöre ve klasörün tüm bilgilerine erişebilir)
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Klasör yok Klasörün bulunamadığını gösterir
Hedef klasör yok Hedef klasörün bulunamadığını gösterir
Klasör kopyalanamıyor Klasörün kopyalanmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Klasörü taşı

Var olan bir klasörü hedef klasöre taşıyın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Taşınacak klasör No Klasör Taşınacak klasörün tam yolunu veya klasörü içeren bir değişkeni girin ya da seçin
Hedef klasör No Klasör Hedef klasör olacak klasörün tam yolunu veya klasörü içeren bir değişkeni girin ya da seçin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
MovedFolder Klasör Taşınan klasör nesnesi (bir gösterimdir, klasöre ve klasörün tüm bilgilerine erişebilir)
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Klasör yok Klasörün bulunamadığını gösterir
Hedef klasör yok Hedef klasörün bulunamadığını gösterir
Klasör taşınamıyor Klasörün taşınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Klasörü yeniden adlandır

Klasörün adını değiştirin

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Yeniden adlandırılacak klasör No Klasör Adı değiştirilecek olan klasörün tam yolunu veya klasörü içeren bir değişkeni girin ya da seçin
Yeni klasör adı No Metin değeri Yeni klasör adı olacak metni veya metin değişkenini girin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
RenamedFolder Klasör Yeniden adlandırılan klasör nesnesi (bir gösterimdir, klasöre ve klasörün tüm bilgilerine erişebilir)
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Klasör yok Klasörün bulunamadığını gösterir
Klasör yeniden adlandırılamıyor Klasörün yeniden adlandırılmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Özel klasörü al

Özel bir Windows klasörünün (Masaüstü, Resimlerim, Internet Önbelleği vb.) yolunu alın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Özel klasör adı Yok Programlar, kişisel, sık kullanılanlar, başlangıç, son, şuraya gönder, Başlat menüsü, müzik, Masaüstü, şablonlar, uygulama verileri, yerel uygulama verileri, Internet önbelleği, tanımlama bilgileri, geçmiş, ortak uygulama verileri, sistem, program dosyaları, resimler, ortak program dosyaları Masaüstü Özel klasörün adını seçin (Belgelerim veya masaüstü gibi). Yol özellikleri ne olursa olsun, tüm bilgisayarlarda özel klasörün bulunması, yoldan bağımsızdır.
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
SpecialFolderPath Klasör Özel klasör nesnesi (bir gösterimdir, klasöre ve klasörün tüm bilgilerine erişebilir)
Özel durumlar
  • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez