Fare ve klavye

Fare ve klavyenin denetimini al

Girişi engelle
Fare konumunu al
Fareyi taşı
Fareyi görüntüye taşı
Fareyi ekrandaki metne (OCR) taşı
Fare tıklaması gönder
Tuşları gönder
Tuşa bas/tuşu serbest bırak
Tuş durumunu ayarla
Klavye tanımlayıcısını al
Kısayol tuşunu bekle

Girişi engelle

Kullanıcının fare ve klavye girişini engeller. Böylece, akış kullanıcı müdahalesi olmadan fare ve klavye eylemlerini gerçekleştirebilir

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Engelle Yok Boole değeri Doğru Fare ve klavye girişinin engelleneceğini mi yoksa engelinin kaldırılacağını mı belirtin
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kullanıcı girişi etkileşimsiz modda engellenemiyor/engellemesi kaldırılamıyor Etkileşimsiz modda girişi engelleme/engelini kaldırmayla ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Giriş engellenemedi/engellemesi kaldırılamadı Giriş engelleme/engellemesini kaldırmayla ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Fare konumunu al

Fare imlecinin ekrandaki geçerli konumunu piksel koordinatları olarak alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Şuna göre: Yok Ekran, ön plan penceresi Screen Fare konumunun ekran koordinatları olarak mı yoksa etkin pencerenin sol üst köşesine göre mi alınacağını belirtin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
MousePosX Sayısal değer Fare konumunun yatay (X) değeri
MousePosY Sayısal değer Fare konumunun dikey (Y) değeri
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Etkileşimsiz modda fare konumu alınamıyor Etkileşimsiz modda fare imleci konumunu almayla ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Fareyi taşı

Fareyi belirli bir konuma taşır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
X Konumu No Sayısal değer Farenin gönderileceği konumun yatay (X) değeri
Y Konumu No Sayısal değer Farenin gönderileceği konumun dikey (Y) değeri
Şuna göre: Yok Ekran, etkin pencere, geçerli fare konumu Screen Yeni fare konumunun ekranın sol üst köşesine mi, öndeki pencereye mi yoksa geçerli fare konumuna göre mi olacağını belirtin
Fareyi önceki konumundan taşı Yok Anında, animasyonla (düşük hızda), animasyonla (normal hızda), animasyonla (yüksek hızda) Anında Farenin nasıl taşınacağını belirtin
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Fare etkileşimsiz modda taşınamıyor Etkileşimsiz modda farenin taşınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Fare taşınamadı Farenin taşınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Fareyi görüntüye taşı

Fareyi, ekranda veya ön plan penceresinde bulunan bir görüntü üzerine taşır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Farenin taşınacağı görüntü No Görüntü listesi Farenin taşınacağı Görüntülerin listesi
Görüntüyü şurada ara: Yok Tüm ekran, yalnızca ön plan penceresi Tüm ekran Belirtilen görüntü için görünür ekranın tümünün mü, yoksa yalnızca en öndeki pencerenin mi aranacağını belirtir. Ekranda açık olarak görünür değilse, iki seçim bu görüntüyü bulamaz
Arama modu Yok Tüm ekranı veya ön plan penceresini arama, ekranın belirtilen alt bölgesinde veya ön plan penceresinde arama Tüm ekranı veya ön plan penceresini ara Sağlanan görüntüyü bulmak için tüm ekranın mı (ya da pencerenin) yoksa ekranın bir alt bölgesinin mi taranacağını belirtin
X1 Evet Sayısal değer Arama yapılacak alt bölgenin başlangıç X konumu
Y1 Evet Sayısal değer Arama yapılacak alt bölgenin başlangıç Y konumu
X2 Evet Sayısal değer Arama yapılacak alt bölgenin bitiş X konumu
Y2 Evet Sayısal değer Arama yapılacak alt bölgenin bitiş Y konumu
Görüntüye göre fare konumu Yok Sol üst köşe, üst orta, sağ üst köşe, Orta Sol bölüm, Merkez, orta sağ bölüm, sol alt köşe, alt orta, sağ alt köşe orta Farenin taşınacağı görüntü bölümü
Uzaklık X Evet Sayısal değer 0 Fareyi konumundan sağa kaydırmak için uygulanacak piksel sayısı
Uzaklık Y Evet Sayısal değer 0 Fareyi konumundan aşağıya kaydırmak için uygulanacak piksel sayısı
Tolerans Evet Sayısal değer 10 Belirtilen görüntünün başlangıçta seçilen görüntüden ne kadar farklı olabileceğini belirtin
Fare taşıma stili Yok Anında, animasyonla (düşük hızda), animasyonla (normal hızda), animasyonla (yüksek hızda) Anında Farenin önceki konumundan, kaydedilen yolun başına (veya son konumuna) taşınacağı hareketin stilini belirtin
Oluşum Evet Sayısal değer Kategori 1 Fareyi taşımak için bulunan görüntünün oluşumu
Hata zaman aşımı Evet Sayısal değer 0 Saniye olarak başarısız olma zaman aşımı
Fareyi taşıdıktan sonra bir tıklama gönder Yok Boole değeri Yanlış Fare görüntü üzerine yerleştirildikten sonra tıklama gönderilip gönderilmeyeceğini belirtin
Tıklama türü Yok Sol tıklama, sağ tıklama, orta tıklama Sol tıklama Görüntüye gönderilecek fare tıklaması türü
Tıklama öncesindeki saniye sayısı Evet Sayısal değer 0 Tıklama göndermeden önce beklenecek saniye sayısı
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
X Sayısal değer Görüntünün ekranda bulunduğu noktanın X koordinatı. Görüntü ön plan penceresinde aranıyorsa verilen koordinat pencerenin sol üst köşesine göre olur
Y Sayısal değer Görüntünün ekranda bulunduğu noktanın Y koordinatı. Görüntü ön plan penceresinde aranıyorsa verilen koordinat pencerenin sol üst köşesine göre olur
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Görüntü ekranda bulunamadı Belirtilen görüntünün ekranda bulunamadığını belirtir
Fare etkileşimsiz modda taşınamıyor Etkileşimsiz modda farenin taşınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Fare taşınamadı Farenin taşınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Geçersiz alt bölge koordinatları Belirtilen alt bölge koordinatlarının geçersiz olduğunu belirtir
Ekranda yeterli Görüntü oluşumu bulunamadı Ekranda belirtilen Görüntünün ekranda yeterli oluşumu olmadığını belirtir

Fareyi ekrandaki metne (OCR) taşı

Fareyi OCR kullanılarak ekranda veya ön plan penceresinde bulunan bir metnin üzerine taşır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
OCR altyapısı No OCREngineObject Metni ararken kullanılacak OCR altyapısı
Bulunacak metin No Metin değeri Farenin üzerine taşınacağı metin
Normal ifade Yok Boole değeri Yanlış Ekranda metni aramak için normal ifade kullanılıp kullanılmayacağı
Oluşum Evet Sayısal değer Kategori 1 Giriş metninin ekrandaki oluşum sayısı için kullanılacak pozitif bir sayı
Metni şurada ara: Yok Tüm ekran, yalnızca ön plan penceresi Tüm ekran Belirtilen metin için görünür ekranın tümüne mi, yoksa yalnızca en öndeki pencereye mi bakılacağını belirtir. Ekranda açık olarak görünür değilse, iki seçim de bu metni bulamaz
Arama modu Yok Belirtilen kaynağın tamamı, yalnızca belirli alt bölge, görüntüye göre alt bölge Belirtilen kaynağın tamamı Sağlanan metni bulmak için tüm ekranın mı (ya da pencerenin) yoksa ekranın daraltılmış bir alt bölgesinin mi taranacağı
Görüntüler No Görüntü listesi Sağlanan metni taramayacak alt bölgeyi (görüntünün sol üst köşesine göre) belirten görüntüler
X1 Evet Sayısal değer Sağlanan metnin taranacağı alt bölgenin başlangıç X koordinatı
Tolerans Evet Sayısal değer 10 Aranan görüntülerin başlangıçta seçilen görüntüden ne kadar farklı olabileceğini belirtin
Y1 Evet Sayısal değer Sağlanan metnin taranacağı alt bölgenin başlangıç Y koordinatı
X1 Evet Sayısal değer Sağlanan metni taramak için alt bölgenin belirtilen görüntüye göre başlangıç X koordinatı
X2 Evet Sayısal değer Sağlanan metnin taranacağı alt bölgenin bitiş X koordinatı
Y1 Evet Sayısal değer Sağlanan metni taramak için alt bölgenin belirtilen görüntüye göre başlangıç Y koordinatı
Y2 Evet Sayısal değer Sağlanan metnin taranacağı alt bölgenin bitiş Y koordinatı
X2 Evet Sayısal değer Sağlanan metni taramak için alt bölgenin belirtilen görüntüye göre bitiş X koordinatı
Y2 Evet Sayısal değer Sağlanan metni taramak için alt bölgenin belirtilen görüntüye göre bitiş Y koordinatı
Fareyi önceki konumundan taşı Yok Anında, animasyonla (düşük hızda), animasyonla (normal hızda), animasyonla (yüksek hızda) Anında Farenin önceki konumundan son konumuna taşınacağı hareketin stili
Metnin görünmesini bekle Yok Boole değeri Yanlış Görüntünün ekranda veya ön plan penceresinde bulunmaması durumunda beklenip beklenmeyeceğini belirtin
Metin şu süre içinde görünmezse hata bildir: Evet Sayısal değer 10 Belirtilen metnin görünmesi için beklenecek saniye sayısı
Fareyi taşıdıktan sonra bir tıklama gönder Yok Boole değeri Yanlış Fare metnin üzerine yerleştirildikten sonra tıklama gönderilip gönderilmeyeceğini belirtin
Tıklama türü Yok Sol tıklama, sağ tıklama, orta tıklama Sol tıklama Metne gönderilecek fare tıklaması türü
Tıklamadan önce bekle: Evet Sayısal değer Kategori 1 Tıklamadan önce beklenecek saniye sayısı
Metne göre fare konumu Yok Sol üst köşe, üst orta, sağ üst köşe, Orta Sol bölüm, Merkez, orta sağ bölüm, sol alt köşe, alt orta, sağ alt köşe orta Farenin metnin hangi bölümüne taşınacağını belirtin
Uzaklık X Evet Sayısal değer 0 Fareyi konumundan belirtilen piksel sayısına göre sağa kaydırın
Uzaklık Y Evet Sayısal değer 0 Fareyi konumundan belirtilen piksel sayısına göre aşağıya kaydırın
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
LocationOfTextFoundX Sayısal değer Metnin ekranda bulunduğu noktanın X koordinatı. Metin ön plan penceresinde aranıyorsa, bu pencerenin sol üst köşesine göre olur
LocationOfTextFoundY Sayısal değer Metnin ekranda bulunduğu noktanın Y koordinatı. Metin ön plan penceresinde aranıyorsa, bu pencerenin sol üst köşesine göre olur
WidthOfTextFound Sayısal değer Metnin bulunduğu alanın genişliği
HeightOfTextFound Sayısal değer Metnin bulunduğu alanın genişliği
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Metin ekranda bulunamadı Belirtilen metnin ekranda bulunamadığını belirtir
Fare etkileşimsiz modda taşınamıyor Etkileşimsiz modda farenin taşınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Fare taşınamadı Farenin taşınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Geçersiz alt bölge koordinatları Belirtilen alt bölge koordinatlarının geçersiz olduğunu belirtir
OCR altyapısı etkin değil Belirtilen OCR altyapısının etkin olmadığını belirtir

Fare tıklaması gönder

Fare tıklama olayı gönderir

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Gönderilecek fare olayı Yok Sol tıklama, sağ tıklama, Çift tıklama, sol düğme, sol düğme yukarı, sağ düğme aşağı, sağ düğme yukarı Sol tıklama Gönderilecek fare olayı biçimini belirtin
Bekleme Evet Sayısal değer 0 Fare olayını göndermeden önceki saniyenin 1/1000'ni şeklindeki gecikme süresi
Fareyi taşı Yok Boole değeri Yanlış Fareyi taşı
X No Sayısal değer Farenin yatay (X) konumunun piksel olarak koordinatları
Y No Sayısal değer Farenin dikey (Y) konumunun piksel olarak koordinatları
Şuna göre: Yok Ekran, etkin pencere, geçerli fare konumu Screen Yeni fare konumunun ekranın sol üst köşesine mi, öndeki pencereye mi yoksa geçerli fare konumuna göre mi olacağını belirtin
Fare taşıma stili Yok Anında, animasyonla (düşük hızda), animasyonla (normal hızda), animasyonla (yüksek hızda) Anında Farenin önceki konumundan, kaydedilen yolun başına (veya son konumuna) taşınacağı hareketin stili
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Etkileşimsiz modda fare tıklaması gönderilemiyor Etkileşimsiz modda fare tıklaması göndermeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Fare tıklaması ekran sınırlarının dışında Fare tıklamasının ekran sınırları dışında olduğunu belirtir
Fare tıklaması gönderilemedi Fare tıklaması göndermeyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Tuşları gönder

Tuşları etkin olan uygulamaya gönderir

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Gönderilecek metin No Şifrelenen değer Uygulamaya gönderilecek metin
Tuş vuruşları arasındaki gecikme Evet Sayısal değer 10 Giriş hatalarını önlemek için tuş vuruşları gönderme arasındaki gecikme süresini milisaniye olarak belirtin
Metni donanım tuşları şeklinde gönder Yok Boole değeri Yanlış Metnin tümünü gönderirken klavyedeki gerçek tuş vuruşlarını taklit edin
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Etkileşimsiz modda tuş vuruşları gönderilemiyor Etkileşimsiz modda tuş vuruşlarını göndermeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Gönderilecek metin geçerli tuş vuruşlarını temsil etmiyor Belirtilen metnin geçerli tuş vuruşlarını temsil etmediğini belirtir
Tuş vuruşlarını göndermek için etkin bir uygulama yok Tuş vuruşlarını göndermek için etkin bir uygulama olmadığını belirtir
Tuş vuruşları gönderilemedi Tuş vuruşlarının gönderilmesiyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Not

Bir tuş gönder eyleminin içinde basılan bir fiziksel tuşun benzetimini yapmak için küme ayraçları {} gösterimini kullanın. (ör. Enter'a basmak için {Enter}'ı kullanın). Değiştirici olarak bir tuş kullanmak için iki tuş için de küme ayraçlarını {} kullanın. (ör. Ctrl +A'ya basmak için {Control}{A} kullanın). Tuşları gönder eylemi sanal tuş kodlarını kabul eder

Geçerli tuşlar
Kategori Anahtarlar
Düğmeler LButton, RButton, Cancel, MButton, XButton1, XButton2
Klavye denetimi Geri, sekme, satır besleme, Temizle,Enter, Geri, Shift Tuşu, Control Tuşu, Menü, duraklat, CapsLock, büyük, Escape, boşluk, önceki, PageUp, PageDown, Sonraki, End, Home, sol, yukarı, sağ, aşağı, Seç, Print, Yürüt, anlık görüntü, PrintScreen, Insert, Delete, Yardım
Düğmeler HangulMode, HanguelMode, KanaMode, JunjaMode, FinalMode, KanjiMode, HanjaMode
IME anahtarları IMEConvert, IMENonconvert, IMEAccept, IMEAceept, IMEModeChange
Tarayıcı tuşları BrowserSearch, BrowserFavorites, BrowserHome
Ses düzeyi tuşları VolumeMute, VolumeDown, VolumeUp
Medya tuşları MediaNextTrack, MediaPreviousTrack, MediaStop, MediaPlayPause
Düğmeler LaunchMail, SelectMedia, LaunchApplication1, LaunchApplication2
OEM anahtarları OemSemicolon, Oem1, Oemplus, Oemcomma, OemMinus, OemPeriod, Oem2, OemQuestion, Oem3, Oemtilde, Oem4, OemOpenBrackets, OemPipe, Oem5, OemCloseBrackets, Oem6, OemQuotes, Oem7, Oem8, Oem102, OemBackslash, OemClear
Düğmeler ProcessKey, Packet, Attn, Crsel, Exsel, EraseEof, Play, Zoom, NoName, Pa1
Düğmeler KeyCodem, Shift, Control, Alt, Modifiers
D tuşları D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9
Mektuplar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Windows Tuşları LWin, RWin, Apps, Sleep
Sayısal tuş takımı tuşları NumPad0, NumPad1, NumPad2, NumPad3, NumPad4, NumPad5, NumPad6, NumPad7, NumPad8, NumPad9
Hesaplama tuşları Çarp, Ekle, ayırıcı, çıkart, ondalık, Böl
İşlev tuşları F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24
Düğmeler NumLock, Scroll, LShiftKey, RShiftKey, LControlKey, RControlKey, LMenu, RMenu, BrowserBack, BrowserForward, BrowserRefresh, BrowserStop

Tuşa bas/tuşu serbest bırak

Birden fazla değiştirici tuşa basar (ve basılı tutar) veya serbest bırakır (Alt, Control veya Shift)

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Gerçekleştirilecek eylem Yok Bas, Serbest bırak Bas Bu eylemle tuşlara basılacağını mı yoksa tuşların serbest mi bırakılacağını belirtin
Control Yok Boole değeri Yanlış Ctrl tuşunun basılı/serbest bırakılmış mı olacağını belirtin
Alt Yok Boole değeri Yanlış Alt tuşunun basılı/serbest bırakılmış mı olacağını belirtin
Vardiya Yok Boole değeri Yanlış Shift tuşunun basılı/serbest bırakılmış mı olacağını belirtin
Win Yok Boole değeri Yanlış Windows tuşunun basılı/serbest bırakılmış mı olacağını belirtin
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Etkileşimsiz modda tuşa basılamıyor veya tuş serbest bırakılamıyor Etkileşimsiz modda tuşa basma veya tuşu serbest bırakmayla ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Tuş durumunu ayarla

Caps Lock, Num Lock veya Scroll Lock tuşunun durumunu (açık veya kapalı) ayarlar

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Tuş Yok Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock Caps Lock Ayarlanacak tuşu belirtin
Durum Yok Kapalı, Açık Şu tarihte: Tuş durumunun açık mı yoksa kapalı mı olarak ayarlanacağı
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Etkileşimsiz modda tuş durumu ayarlanamıyor Etkileşimsiz modda tuş durumunun ayarlanmasıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Klavye tanımlayıcısını al

Etkin klavye tanımlayıcısını makinenin kayıt defterinden alır

Giriş Parametreleri
  • Bu eylem herhangi bir giriş gerektirmez
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
KeyboardLayoutId Sayısal değer Etkin klavye tanımlayıcısının kayıt defteri anahtarı
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Klavye tanımlayıcısı bulunamadı Klavye tanımlayıcısı alınırken bir hata oluştuğunu gösterir

Kısayol tuşunu bekle

Belirli bir kısayol tuşuna basılıncaya kadar akışı çalıştırmayı duraklatın. Kısayol tuşları, en az bir tuş veya bir tuş ile ctrl, alt, shift tuşlarından birini içermelidir. Birden çok kısayol tuşu tanımlamak için tuşları virgülle ayırın.

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Kısayol tuşu Evet Metin değerleri listesi Ctrl + A Beklenecek kısayol tuşlarını belirtin. Kısayol tuşları, tam olarak bir tuş veya bir tuş ile (ctrl, alt, shift) bileşimini içermelidir. Birden çok kısayol tuşundan birini beklemek için, bu tuşun listede olması gerekir.
Zaman aşımı durumunda akış çalıştırmasına devam et Yok Boole değeri Yanlış Kısayol tuşu için bekleme süresi dolduğunda akış çalıştırmasının yine de devam edip etmeyeceğini belirtin
Şu süre sonunda devam et: Evet Sayısal değer 10 Akış çalıştırmasına devam etmeden önce saniye cinsinden süre
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
IndexOfShortcutKeyPressed Sayısal değer Kısayol tuşları liste biçimindeyse kısayol tuşunun dizini.
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kısayol tuşu kaydedilemedi Kısayol tuşunun kaydedilemediğini belirtir.