PDF

PDF dosyalarını ve içeriklerini (metin ve görüntüler) otomatikleştirin

PDF'deki görüntüleri ayıkla
PDF'den metin ayıkla
PDF sayfalarını yeni PDF'ye ayıkla
PDF dosyalarını birleştir

PDF'deki görüntüleri ayıkla

PDF dosyasındaki görüntüleri ayıklayın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
PDF dosyası No Dosya Görüntülerin ayıklanacağı PDF dosyası. Bir dosya yolu, dosya veya metin yolu içeren bir değişken girin
Parola Evet Şifrelenen değer PDF dosyasının parolası. PDF parola korumalı değilse bu alanı boş bırakın
Ayıklanacak sayfalar Yok Tümü, tek, Aralık Tümü Ayıklanacak sayfa sayısını belirtir: Tüm sayfalar, tek bir sayfa veya sayfa aralığı
Tek sayfa numarası No Sayısal değer Görüntülerin ayıklanacağı tek sayfanın numarası
Başlangıç sayfa numarası No Sayısal değer Görüntülerin ayıklanacağı sayfa aralığının ilk sayfa numarası
Bitiş sayfa numarası No Sayısal değer Görüntülerin ayıklanacağı sayfa aralığının son sayfa numarası
Görüntü adı No Metin değeri Görüntülerin adının nasıl başlayacağı. Ayıklanan görüntü adı örnek: GivenName_1, GivenName_2
Görüntüleri şuraya kaydet No Klasör Ayıklanan görüntülerin PNG dosyaları olarak kaydedileceği klasör
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Geçersiz parola Belirtilen parola geçersiz
Görüntüler ayıklanamadı PDF'nin belirtilen sayfalarından görüntüler ayıklanırken bir hata oluştuğunu gösterir
Klasör yok Klasörün var olmadığını gösterir
PDF dosyası yok Dosya belirtilen yolda yok

PDF'den metin ayıkla

PDF dosyasından metin ayıklayın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
PDF dosyası No Dosya Metnin ayıklanacağı PDF dosyası. Bir dosya yolu, dosya veya metin yolu içeren bir değişken girin
Parola Evet Şifrelenen değer PDF dosyasının parolası. PDF parola korumalı değilse bu alanı boş bırakın
Ayıklanacak sayfalar Yok Tümü, tek, Aralık Tümü Ayıklanacak sayfa sayısını belirtir: Tüm sayfalar, tek bir sayfa veya sayfa aralığı
Tek sayfa numarası No Sayısal değer Metnin ayıklanacağı tek sayfanın numarası
Başlangıç sayfa numarası No Sayısal değer Metnin ayıklanacağı sayfa aralığının ilk sayfa numarası
Bitiş sayfa numarası No Sayısal değer Metnin ayıklanacağı sayfa aralığının son sayfa numarası
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
ExtractedPDFText Metin değeri Ayıklanan metin
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
PDF dosyası yok Dosya belirtilen yolda yok
Geçersiz parola Belirtilen parola geçersiz
Metin ayıklanamadı Metin ayıklanmaya çalışılırken hata oluştu

PDF sayfalarını yeni PDF'ye ayıkla

PDF dosyasındaki sayfaları yeni PDF dosyasına ayıklayın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
PDF dosyası No Dosya Sayfaların ayıklanacağı PDF dosyası. Bir dosya yolu, dosya veya metin yolu içeren bir değişken girin
Parola Evet Şifrelenen değer PDF dosyasının parolası. PDF parola korumalı değilse bu alanı boş bırakın
Sayfa seçimi No Metin değeri Tutulacak sayfaların dizin numaraları (ör. 1, 3, 17-24)
Ayıklanan PDF yolu No Dosya Ayıklanan PDF dosyasının depolanacağı yol
Dosya varsa Yok Üzerine yaz, Üzerine yazma, sıralı sonek ekle Sıralı sonek ekle Çıktı PDF dosyasının zaten var olması durumunda ne yapılacağını belirtir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
ExtractedPDF Dosya Yeni PDF dosyası
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Geçersiz parola Belirtilen parola geçersiz
PDF dosyası yok Dosya belirtilen yolda yok
Sayfa sınırlar dışında Bir veya daha fazla sayfanın PDF dosyasının sınırları dışında olduğunu gösterir
Geçersiz sayfa seçimi Belirtilen sayfaların PDF dosyası için geçerli olmadığını gösterir
Yeni PDF ayıklanamadı Yeni PDF ayıklanmaya çalışılırken bir hata oluştuğunu gösterir

PDF dosyalarını birleştir

Birden çok PDF dosyasını yeni bir PDF'de birleştirir

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
PDF dosyaları No Dosya Listesi Birleştirilecek dosyalar. Birden çok dosyayı çift tırnak (") içine alın ve sınırlayıcı ile ayırın ya da dosya listesi kullanın
Birleştirilen PDF yolu No Dosya Birleştiren PDF dosyasının depolanacağı yol
Dosya varsa Yok Üzerine yaz, Üzerine yazma, sıralı sonek ekle Sıralı sonek ekle Hedef dosyanın zaten var olması durumunda ne yapılacağını belirtir
Parolalar Evet Şifrelenen değer Sınırlandırılmış parolalar. Sıralama, giriş PDF'lerinin sıralamasıyla aynı olmalıdır. PDF'ler parola korumalı değilse bu alanı boş bırakın
Sınırlayıcı Evet Metin değeri . Özel bir parola sınırlayıcı. Bu sınırlayıcının hiçbir parolanın parçası olmaması gerekir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
MergedPDF Dosya Birleştirilen PDF dosyası
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
PDF dosyası yok Dosya belirtilen yolda yok
Geçersiz parola Belirtilen parola geçersiz
PDF dosyaları birleştirilemedi Dosyalar birleştirilirken bir hata oluştuğunu gösterir