Sistem

Windows ortamında çeşitli görevler gerçekleştirin ve sistemden bilgi alın

Uygulamayı çalıştır
DOS komutu çalıştır
VBScript çalıştır
İşlemi sonlandır
Belgeyi yazdır
Varsayılan yazıcıyı al
Varsayılan yazıcı ayarla
Kullanıcının oturumunu kapat
Bilgisayarı kapat
Masaüstünü göster
İş istasyonunu kilitle
Ses çal
Geri dönüşüm kutusunu boşalt
Ekran görüntüsü al
Ekran koruyucusunu denetle
Ping
Ortam Değişkenini Ayarla
Ortam değişkenini al
Ortam değişkenini sil
JavaScript çalıştır
PowerShell betiğini çalıştır
Ekran çözünürlüğünü al
Ekran çözünürlüğünü ayarla
Python betiğini çalıştır

Uygulamayı çalıştır

İlişkili uygulamayı yürüterek bir uygulamayı yürütür veya bir belge açar

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Uygulama yolu No Dosya Tam dosya yolu olarak yürütülebilir dosya
Komut satırı bağımsız değişkenleri Evet Metin değeri Yürütülebilir dosya adından sonra gelecek ilave bağımsız değişkenler ekleyin. Örneğin, uygulama yoluna notepad.exe ve komut satırı bağımsız değişkenlerine belirli bir metin dosyası girin
Çalışma klasörü Evet Klasör Varsa çalışılacak klasörün tam yolu.
Pencere stili Yok Normal, Gizli, Simge durumuna küçültülmüş, Ekranı kaplamış Normal Uygulama penceresinin açıldığı zamanki görünümünü ve boyutunu seçin
Uygulama başlatıldıktan sonra Yok Hemen devam et, uygulamanın yüklenmesini bekle, uygulamanın tamamlanmasını bekle Hemen devam et Sonraki eylemin hemen mi yürütüleceğini yoksa program yükleninceye veya tamamlanıncaya kadar bekleneceğini mi belirtir
Zaman aşımı Evet Sayısal değer 0 Maksimum bekleme süresi ve devam etmeye zorlamadan önceki süre
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
AppProcessId Sayısal değer İşlem kimliği çıktısı
AppExitCode Sayısal değer Uygulama çıkış kodu
WindowHandle Sayısal değer Pencere tanıtıcısı. Yeni bir pencere açılırken bu, pencere tanıtıcısının değerini yakalar ve bu değişkende depolar. Pencere tanıtıcısı, özellikle sonraki bir eylemde bir pencereyi özel olarak tanımlamak için yararlıdır
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Dosya veya uygulama bulunamadı Belirtilen dosya veya uygulamanın bulunamadığını gösterir
Uygulama veya dosya için erişim reddedildi Belirtilen uygulama veya dosya için erişimin reddedildiğini gösterir
Uygulamanın ana pencere tanıtıcısı alınamıyor Uygulamanın ana pencere tanıtıcısını almayla ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Uygulama yürütülemiyor veya dosya açılamıyor Belirtilen uygulamayı yürütme veya belirtilen dosyayı açmayla ilgili bir sorun olduğunu belirtir

DOS komutu çalıştır

DOS komutu veya konsol uygulamasını görünmez modda yürütür ve tamamlanma sonrasında çıktısını alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
DOS komutu veya uygulama No Dosya Varsa bağımsız değişkenlerle birlikte DOS komutu veya konsol uygulaması adı
Çalışma klasörü Evet Klasör Varsa çalışılacak klasörün tam yolu
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
CommandOutput Metin değeri DOS komutu veya uygulamanın metin çıktısı
CommandErrorOutput Metin değeri DOS komutu veya uygulamanın yürütülmesi sırasında oluşan hataları (varsa) açıklayan metin
CommandExitCode Sayısal değer Komut veya uygulama çıkış kodu. Bu bir sayısal değer olacaktır
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Komut veya konsol uygulaması yürütülemiyor Belirtilen komutu veya konsol uygulamasını yürütmeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir

VBScript çalıştır

Bazı özel VBScript kodlarını yürütür ve çıktısını bir değişkene alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Çalıştırılacak VBScript Evet Metin değeri Yürütülecek VBScript kodu. VBScript yürütülmeden önce değerlendirilecekleri için değişkenler betiğe dahil edilebilir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
VBScriptOutput Metin değeri Betiğin çıktısı
ScriptError Metin değeri VBScript kodu yürütülürken ortaya çıkabilecek hatalar
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

İşlemi sonlandır

Çalışan bir işlemi hemen durdurur

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
İşlemi şuna göre belirt: Yok İşlem kimliği, İşlem adı Süreç adı Sonlandırılacak işlemin adına göre mi yoksa kimliğine göre mi belirtileceğini belirleyin
İşlem Kimliği No Sayısal değer Sonlandırılacak işlemin kimliği
Süreç adı No Metin değeri Sonlandırılacak işlemin adı. Aynı ada sahip birden fazla işlem çalışıyorsa, bunların tümü sonlandırılır
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Belirtilen kimliğe sahip işlem çalışmıyor Belirtilen kimliğe sahip işlemin çalışmadığını gösterir
İşlem sonlandırılamadı İşlemin sonlandırılmasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Belgeyi varsayılan yazıcıda yazdırır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Yazdırılacak belge No Dosya Yazdırılacak belgenin yolu
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Belge bulunamadı Belirtilen belgenin bulunamadığını gösterir
Belge için erişim reddedildi Sağlanan belge için erişimin reddedildiğini gösterir
Belge yazdırılamıyor Belirtilen belgeyi yazdırmayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Varsayılan yazıcıyı al

Varsayılan yazıcının adını alır

Giriş Parametreleri
 • Bu eylem herhangi bir giriş gerektirmez
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
PrinterName Metin değeri Varsayılan yazıcının adı.
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Varsayılan yazıcı alınamıyor Varsayılan yazıcının alınmasıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Varsayılan yazıcı ayarla

Yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlar

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Yazıcı adı No Metin değeri Varsayılan olarak ayarlanacak yazıcının adı
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Varsayılan yazıcı ayarlanamıyor Varsayılan yazıcının ayarlanmasıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Kullanıcının oturumunu kapat

Geçerli kullanıcının oturumunu kapatır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Oturumu kapatmaya zorla Yok Boole değeri Yanlış Kullanıcı hesabının, kaydedilmemiş dosyalar veya kapanmayacak programlar dikkate alınmaksızın, kapatma için zorlanıp zorlanmayacağını belirtin
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Kullanıcı oturumu etkileşimsiz modda kapatılamıyor Etkileşimsiz modda kullanıcı oturumunun kapatılmasıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Geçerli kullanıcının oturumu kapatılamıyor Geçerli kullanıcı oturumunun kapatılmasıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Bilgisayarı kapat

Bilgisayarı kapatır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Gerçekleştirilecek eylem Yok Kapat, yeniden başlat, askıya al, hazırda beklet Kapat Bilgisayarın hangi kapatma seçeneğini gerçekleştireceğini belirtin
Zorla Yok Boole değeri Yanlış Bilgisayarın, kaydedilmemiş dosyalar veya kapanmayacak programlar dikkate alınmaksızın, kapanmaya zorlanıp zorlanmayacağını belirtin
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Bilgisayar kapatılamıyor Bilgisayarın kapatılmasıyla ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Masaüstünü göster

Masaüstünü gösterir

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
İşlem Yok Tüm pencereleri simge durumuna küçült (Masaüstünü göster), Tüm pencereleri geri yükle (Masaüstünü göstermeyi geri al) Tüm pencereleri simge durumuna küçült (masaüstünü göster) Masaüstünü göstermek için tüm pencerelerin simge durumuna mı küçültüleceğini yoksa tüm pencerelerin ilgili başlangıç durumlarına geri mi yükleneceğini belirtin.
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

İş istasyonunu kilitle

İş istasyonunun ekranını yetkisiz kullanıma karşı korumak için kilitler

Giriş Parametreleri
 • Bu eylem herhangi bir giriş gerektirmez
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Bilgisayar etkileşimsiz modda kilitlenemiyor Bilgisayarı etkileşimsiz modda kilitlemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Bilgisayar kilitlenemiyor Bilgisayarı etkileşimsiz modda kilitlemeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir

Sesi çal

Sistem sesi veya WAV dosyası çalar

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Ses çalma kaynağı Yok Sistem, WAV dosyası Sistem Çalınacak ses türü
Çalınacak ses Yok Yıldız, bip, ünlem, el, soru Yıldız işareti Çalınacak belirli ses
Çalınacak dosya No Dosya Çalınacak belirli WAV dosyasının tam yolu
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Ses dosyası bulunamıyor Ses dosyasının bulunamadığını belirtir
Geçersiz ses dosyası Geçersiz bir ses dosyası olduğunu belirtir

Geri dönüşüm kutusunu boşalt

Windows geri dönüşüm kutusundaki tüm dosyaları siler

Giriş Parametreleri
 • Bu eylem herhangi bir giriş gerektirmez
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Ekran görüntüsü al

Ön plan penceresinin veya belirtilen ekranın ekran görüntüsünü alır ve görüntüyü bir dosyaya veya panoya kaydeder

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Yakala Yok Tüm ekranlar, birincil ekran, ekran Seç, ön plan penceresi Tüm ekranlar Yakalanacak alan
Yakalanacak ekran No Sayısal değer Hangi ekranın yakalanacağını belirtin
Ekran görüntüsü şuraya kaydet Yok Pano, Dosya Pano Ekran görüntüsünün kaydedileceği konum
Görüntü dosyası No Dosya Yakalanan görüntünün kaydedileceği dosya adının tam yolu
Görüntü biçimi Yok BMP, EMF, EXIF, GIF, JPG, PNG, TIFF, WMF BMP Kaydedilecek görüntü dosyasının biçimi
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Ekran görüntüsü alınamadı Ekran görüntüsü almayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir
Ekran görüntüsü dosyaya kaydedilemedi Ekran görüntüsünü dosyaya kaydetmeyle ilgili bir sorun olduğunu belirtir
Ekran görüntüsü panoya ayarlanamadı Ekran görüntüsü panoya ayarlanırken bir sorun oluştuğunu belirtir
Belirtilen ekran alınamadı Belirtilen ekranı almayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Ekran koruyucusunu denetle

Ekran koruyucuyu etkinleştirir, devre dışı bırakır, başlatır veya durdurur

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Ekran koruyucusu eylemi Yok Etkinleştir, devre dışı bırak, Başlat, durdur Etkinleştir Ekran koruyucusunun işlevi
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Ping

Uzak bir bilgisayarın ağ üzerinden erişilebilir olup olmadığını belirlemek için bir ileti gönderir

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Ana bilgisayar adı No Metin değeri Uzak bilgisayarın adı veya IP adresi
Zaman aşımı Evet Sayısal değer Kategori 5000 Ping yanıt iletisi için beklenecek maksimum milisaniye sayısı
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
PingResult Metin değeri Ping iletisinin durumu (başarılı veya başarısız)
RoundTripTime Sayısal değer Ping işleminin tamamlanması için geçen milisaniye sayısı
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Ping eylemi tamamlanamıyor Ping eylemi tamamlanırken bir sorun oluştuğunu belirtir

Ortam Değişkenini Ayarla

Ortam değişkenini belirli bir değere ayarlar

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Ortam değişkeni adı No Metin değeri Ortam değişkeninin adı
Yeni ortam değişkeni değeri No Metin değeri Ortam değişkenine ayarlanan değer
Tür Yok Kullanıcı, Sistem Kullanıcı Ortam değişkeninin türü
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Ortam değişkeni değeri ayarlanırken bir sorun oluştuğunu belirtir Ortam değişkeni değeri ayarlanırken bir sorun oluştuğunu belirtir
Yetersiz izinler Kullanıcının bu eylemi gerçekleştirmek için yeterli izne sahip olmadığını belirtir

Ortam değişkenini al

Ortam değişkeninin değerini alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Ortam değişkeni adı No Metin değeri Değeri alınacak ortam değişkeninin adı
Değişkeni yalnızca kapsamda ara Yok Boole değeri Yanlış Değişkenin yalnızca belirli bir kapsamda mı aranacağını belirtin
Scope Yok Kullanıcı, Sistem Kullanıcı Ortam değişkeninin alınması gereken kapsam
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
EnvironmentVariableValue Metin değeri Ortam değişkeninin değeri
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Ortam değişkeni yok Belirtilen ortam değişkeninin var olmadığını gösterir
Yetersiz izinler Kullanıcının bu eylemi gerçekleştirmek için yeterli izne sahip olmadığını belirtir

Ortam değişkenini sil

Belirli bir kapsamdan bir ortam değişkenini siler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Ortam değişkeni adı No Metin değeri Silinecek ortam değişkeninin adı
Tür Yok Kullanıcı, Sistem Kullanıcı Silinecek ortam değişkeninin türü
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Ortam değişkeni silinemedi Ortam değişkenini silerken sorun oluştuğunu belirtir
Yetersiz izinler Kullanıcının bu eylemi gerçekleştirmek için yeterli izne sahip olmadığını belirtir

JavaScript'i çalıştır

Bazı özel JavaScript kodlarını yürütür ve çıktısını bir değişkene alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Çalıştırılacak JavaScript Evet Metin değeri Yürütülecek JavaScript kodu. JavaScript kodu yürütülmeden önce değerlendirilecekleri için değişkenler betiğe dahil edilebilir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
JavascriptOutput Metin değeri Betiğin çıktısı
ScriptError Metin değeri JavaScript kodu yürütülürken ortaya çıkabilecek hatalar
Özel durumlar
 • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

PowerShell betiğini çalıştır

Bazı özel PowerShell betiklerini yürütür ve çıktısını bir değişkene alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Çalıştırılacak PowerShell kodu Evet Metin değeri Yürütülecek PowerShell kodu. PowerShell kodu yürütülmeden önce değerlendirilecekleri için değişkenler betiğe dahil edilebilir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
PowershellOutput Metin değeri Betiğin çıktısı
ScriptError Metin değeri PowerShell kodu yürütülürken ortaya çıkabilecek hatalar
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
PowerShell betiği çalıştırılamadı Sağlanan PowerShell betiğini çalıştırırken bir sorun olduğunu gösterir

Ekran çözünürlüğünü al

Seçilen monitörün genişliğini, yüksekliğini, bit sayısını ve frekansını alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Monitör numarası No Sayısal değer Çözünürlüğü alınacak monitörün numarası
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
MonitorWidth Sayısal değer Monitörün genişliği
MonitorHeight Sayısal değer Monitörün yüksekliği
MonitorBitCount Sayısal değer Monitör bit sayısı
MonitorFrequency Sayısal değer Monitör frekansı
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Ekranın çözünürlüğü alınamadı Ekran çözünürlüğünü almayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Ekran çözünürlüğünü ayarla

Seçilen monitörün genişliğini, yüksekliğini, bit sayısını ve frekansını ayarlar

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Monitör numarası No Sayısal değer Çözünürlüğü ayarlanacak monitörün numarası
Monitör genişliği No Sayısal değer Monitör genişliğinin ayarlanacağı değer
Monitör yüksekliği No Sayısal değer Monitör yüksekliğinin ayarlanacağı değer
Monitör bit sayısı No Sayısal değer Monitör bit sayısının ayarlanacağı değer
Monitör frekansı No Sayısal değer Monitör frekansının ayarlanacağı değer
Üretilen Değişkenler
 • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Ekranın çözünürlüğü ayarlanamadı Ekran çözünürlüğünü ayarlamayla ilgili bir sorun olduğunu gösterir

Python betiğini çalıştır

Python 2 betik kodunu yürütür ve çıktısını alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Çalıştırılacak Python betiği No Metin değeri Yürütülecek Python betiği kodu
Modül klasörü yolları Evet Klasörler listesi Harici Python modüllerinin bulunduğu klasörlerin yolları
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
PythonScriptOutput Metin değeri Betiğin çıktısı
ScriptError Metin değeri Python betik kodu yürütülürken ortaya çıkabilecek hatalar
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Python betiği çalıştırılamadı Sağlanan Python betiğini çalıştırırken bir sorun olduğunu gösterir
Dizin bulunamadı Dizinin bulunamadığını belirtir