Terminal öykünmesi

Ana bilgisayarları ve eski sistemleri otomatikleştirmek için terminal öykünücünün kontrolünü alın

Terminal oturumu aç
Terminal oturumunu kapat
İmleci terminal oturumuna taşır
Terminal oturumundan metin alır
Terminal oturumunda metni ayarla
Terminal oturumuna anahtar gönder
Terminal oturumunda metni bekle

Terminal oturumu aç

Yeni bir terminal oturumu açın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Sağlayıcı Yok Micro focus reflection, HLLAPI Micro focus reflection Kullanılacak terminal öykünmesi
HLLAPI DLL yolu No Dosya Sağlayıcının HLLAPI DLL'i. RocketSoftware BlueZone varsayılan ad: 'ehlapi64.dll'. IBM Personal Communications varsayılan adı: 'EHLAPI32.dll'. MicroFocus Rumba varsayılan yolu: 'System/ehlapi32.Dll'. Cybelesoft zScope varsayılan adı: 'zHllap32.dll'
Yükleme yolu No Klasör Kullanıcının dosya sisteminde sağlayıcının uygulamasının yükleme yolu
Yapılandırma Yok Varolan profil, bağlantıyı belirt Var olan profil Önceden yapılandırılmış bir terminal öykünme bağlantısını içeren bir dosya seçmek için 'varolan profil' öğesini seçin. Bağlantının türünü, ana bilgisayar adresini ve bağlantı noktasını belirtmek için "Bağlantıyı belirt" seçeneğini belirleyin.
Oturum adı No Metin değeri Bağlanılacak oturum adı
Ana bilgisayar türü Yok IBM 3270, IBM 5250 IBM 3270 Bağlantının ana bilgisayar türü
Profil No Dosya Önceden yapılandırılmış bağlantıyı içeren dosya
Ana bilgisayar adresi No Metin değeri Bağlanılacak ana bilgisayarın adresi
Bağlantı noktası No Sayısal değer Bu bağlantı için kullanılacak bağlantı noktası
Çalışan oturuma ekle Yok Boole değeri Yanlış Açık/çalışır durumda olan bir terminal oturumuna eklenip eklenmeyeceğini belirtir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
TerminalSession Terminal oturumu Daha sonraki terminal öykünme komutlarıyla kullanılacak belirli bir terminal oturumu
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Öykünücüyle iletişim kurulurken hata oluştu Öykünücüye bağlanırken sorun oluştuğunu gösterir
Profil hatası Profil hatası

Terminal oturumunu kapat

Açık bir terminal oturumunu kapatın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Kapatılacak terminal oturumu No Terminal oturumu Önceden açılmış terminal oturumu
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Öykünücüyle iletişim kurulurken hata oluştu Öykünücüye bağlanırken sorun oluştuğunu gösterir

İmleci terminal oturumuna taşı

Terminalin imlecini belirtilen konuma taşır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Terminal oturumu No Terminal oturumu Çalışılacak terminal oturumu
Satır No Sayısal değer İmlecin ekrandaki dikey konumu
Column No Sayısal değer İmlecin ekrandaki yatay konumu
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Ekran konumu sınırların dışında Ekran konumunun sınırların dışında olduğunu gösterir
Konum komutları öykünücü tarafından desteklenmiyor Kullanılan konum komutlarının öykünücü tarafından desteklenmediğini gösterir
İşlem bu oturum türü için kullanılamaz İşlemin bu oturum türü için kullanılamaz olduğunu gösterir
Öykünücüyle iletişim kurulurken hata oluştu Öykünücüye bağlanırken sorun oluştuğunu gösterir

Terminal oturumundan metin al

Terminal oturumundan metin alır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Terminal oturumu No Terminal oturumu Çalışılacak terminal oturumu
Metni şuradan al: Yok Alan, tüm ekran, imleç konumu, belirli konum Alan Metnin alınacağı konum
Alanı şu yöntemle al: Yok Etiket, Dizin, Konum Label Alanın nasıl aranacağını belirtir
Label No Metin değeri Aranacak alan etiketi
Dizin No Sayısal değer Aranacak alan dizini
Metin uzunluğu No Sayısal değer Alınacak metnin uzunluğu
Satır No Sayısal değer Alanın ekrandaki dikey konumu
Column No Sayısal değer Alanın ekrandaki yatay konumu
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
TerminalText Metin değeri Terminal oturumundan alınan metin
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Öykünücüyle iletişim kurulurken hata oluştu Öykünücüye bağlanırken sorun oluştuğunu gösterir
Ala dizini sınırların dışında Alan dizininin sınırların dışında olduğunu gösterir
Alan etiketi bulunamadı Alan etiketinin var olmadığını gösterir
Ekran konumu sınırların dışında Ekran konumunun sınırların dışında olduğunu gösterir
Belirtilen konumda alan bulunamadı Belirtilen konumda hiçbir alan olmadığını gösterir
Terminal ekranı biçimlendirilmemiş Terminal ekranının biçimlendirilmemiş olduğunu gösterir
Konum komutları öykünücü tarafından desteklenmiyor Kullanılan konum komutlarının öykünücü tarafından desteklenmediğini gösterir
İşlem bu oturum türü için kullanılamaz İşlemin bu oturum türü için kullanılamaz olduğunu gösterir

Terminal oturumunda metni ayarla

Terminal oturumunda metni ayarlayın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Terminal oturumu No Terminal oturumu Çalışılacak terminal oturumu
Metin No Şifrelenen değer Belirtilen konumda ayarlanacak metin
Metni ayarla Yok İmleç konumu, Alan Alan Metnin ayarlanacağı konum
Alanı şu yöntemle al: Yok Etiket, Dizin, Konum Label Alanın aranacağı yöntemi belirtir
Label No Metin değeri Aranacak alan etiketi
Dizin No Sayısal değer Alanın ekrandaki dizini
Satır No Sayısal değer Alanın ekrandaki dikey konumu
Column No Sayısal değer Alanın ekrandaki yatay konumu
"@" karakterini değişmez olarak işle Yok Boole değeri Yanlış '@' karakterini değişmez olarak göndermek için bu kutuyu işaretleyin. Özel karakter olarak göndermek için bu seçeneği devre dışı bırakın
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Öykünücüyle iletişim kurulurken hata oluştu Öykünücüye bağlanırken sorun oluştuğunu gösterir
Ala dizini sınırların dışında Alan dizininin sınırların dışında olduğunu gösterir
Alan etiketi bulunamadı Alan etiketinin var olmadığını gösterir
Ekran konumu sınırların dışında Ekran konumunun sınırların dışında olduğunu gösterir
Belirtilen konumda alan bulunamadı Belirtilen konumda hiçbir alan olmadığını gösterir
Terminal ekranı biçimlendirilmemiş Terminal ekranının biçimlendirilmemiş olduğunu gösterir
Konum komutları öykünücü tarafından desteklenmiyor Kullanılan konum komutlarının öykünücü tarafından desteklenmediğini gösterir
İşlem bu oturum türü için kullanılamaz İşlemin bu oturum türü için kullanılamaz olduğunu gösterir
Giriş metni reddedildi Giriş metninin reddedildiğini gösterir

Anahtarı terminal oturumuna gönder

Terminal oturumuna denetim anahtarı gönderin

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Terminal oturumu No Terminal oturumu Çalışılacak terminal oturumu
Denetim anahtarı Yok İlet, alt imleci, dikkat, geri tuşu, geri sekmesi, engellemeyi açma/kapatma, kesme, İptal, Ortala, temizle, iletişimi temizle, görüntüyü temizle, satırı temizle, sayfayı temizle, bölümü temizle, virgül, komut satırı, komut penceresi, oluştur, Ctrl+F1, Ctrl+F2, Ctrl+F3, Ctrl+F4, Ctrl+F5, Ctrl+F6, Ctrl+F7, Ctrl+F8, Ctrl+F9, Ctrl+F10, Ctrl+F11, Ctrl+F12, Ctrl+Shift+F1, Ctrl+Shift+F2, Ctrl+Shift+F3, Ctrl+Shift+F4, Ctrl+Shift+F5, Ctrl+Shift+F6, Ctrl+Shift+F7, Ctrl+Shift+F8, Ctrl+Shift+F9, Ctrl+Shift+F10, Ctrl+Shift+F11, Ctrl+Shift+F12, İmleç yanıp sönme, İmleç seç, ondalık, Sil, Karakter Sil, satır sil, Kelime Sil, Yıkıcı boşluk, bağlantı kes, Yap, Aşağı, Aşağı Çift, Yineşeme, Yinele, Betiği düzenle, Anahtar sonu, alan sonu, EOF'i sil, EOL'i sil, EOP'yi sil, girişi sil, Escape, ExtGr, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, alan ayırıcısı, alan çıkışı, alan işareti, alanı eksi, alan artı, Bul, sabit sıfırlama, yardım, onaltılı, onaltılı 00, onaltılı 01, onaltılı 02, onaltılı 03, onaltılı 04, onaltılı 05, onaltılı 06, onaltılı 07, onaltılı 08, onaltılı 09, onaltılı 0A, onaltılı 0B, onaltılı 0C, onaltılı 0D, onaltılı 0E, onaltılı 0F, onaltılı 10, onaltılı 11, onaltılı 12, onaltılı 13, onaltılı 14, onaltılı 15, onaltılı 16, onaltılı 17, onaltılı 18, onaltılı 19, onaltılı 1A, onaltılı 1B, onaltılı 1C, onaltılı 1D, onaltılı 1E, onaltılı 1F, onaltılı 7F, Beklet, Bekletmeyi Temizleme, Bekletmeyi ayarla, Home, Home aşağı, Home yukarı, Ekle, Karakter Ekle, buraya ekle, satır ekle, Ekle modu, geçersiz anahtar, KeyPad0, KeyPad1, KeyPad2, KeyPad3, KeyPad4, KeyPad5, KeyPad6, KeyPad7, KeyPad8, KeyPad9, sol, sol çift, satır besleme, eksi, İzleme açma/kapama, yeni satır, sonraki sayfa, sonraki ekran, sonraki sözcük, Nul, NumLock, PA1, PA2, PA3, sayfa, Sayfa aşağı, sayfa yukarı, sola kaydır, sağa kaydır, Bölüm atla, PF1, PF2, PF3, PF4, Plus CR, önceki sözcük, önceki sayfa, önceki ekran, Yazdır, Satır yazdır, İleti yazdır, Ekran yazdır, kaldır, değiştir, sıfırla, geri al, alanı ayır, sağ, sağ çift, aşağı yuvarla, yukarı yuvarla, geri kaydır, komut dosyası çalıştır, Aşağı kaydır, sola kaydır, sağa kaydır, yukarı kaydır, seç, gönder, Yanıtı geri gönder, Silme gönder, Satır gönder, İleti gönder, Shift+Backspace, Shift+Delete, Shift+Down, Shift+F1, Shift+F2, Shift+F3, Shift+F4, Shift+F5, Shift+F6, Shift+F7, Shift+F8, Shift+F9, Shift+F10, Shift+F11, Shift+F12, Shift+F13, Shift+F14, Shift+F15, Shift F16, Shift+F17, Shift+F18, Shift+F19, Shift+F20, Shift+Home, Shift+Insert, Shift+Left, Shift+Print screen, Shift+Right, Shift+Up, yazılımdan sıfırlama, sistem isteği, sekme, tek yakınlaştırma, önceki sayfayı sonlandır, sonraki sayfayı sonlandır, Sına, Metin yardımcısı kalını başlat, etin yardımcısı satır başlangıcı, metin Yardımcısı altı çizili Başlat, metin Yardımcısı sayfanın altı, Metin yardımcısı taşıyıcı geri dönüş, metin Yardımcısı ortala, Metin yardımcısı kalını bitir, metin yardımcısı satır sonu, Metin yardımcısı yarı dizin aşağı, Metin yardımcısı yarı dizin yukarı, Metin yardımcısı simge ekle, Metin yardımcısı sonraki duruş, Metin yardımcısı sonraki metin sütunu, metin Yardımcısı sayfa sonu, metin Yardımcısı gerekli alan, metin Yardımcısı gerekli sekme, metin Yardımcısı durdurma, Metin yardımcısı metin sekmesi ilerlet, metin Yardımcısı sayfanın üstü, Metin yardımcısı sözcük altı çizili, İzleme geçişi, Udk 10, Udk 6, Udk 7, Udk 8, Udk 9, Udk 11, Udk 12, Udk 13, Udk 14, Udk 15, Udk 16, Udk 17, Udk 18, Udk 19, Udk 20, yukarı, yukarı çift İlet Oturuma gönderilecek anahtar
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Öykünücüyle iletişim kurulurken hata oluştu Öykünücüye bağlanırken sorun oluştuğunu gösterir
Anahtar desteklenmiyor Anahtarın desteklenmediğini gösterir

Terminal oturumunda metni bekle

Terminal oturumunda belirli bir metnin görünmesini bekleyin

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Terminal oturumu No Terminal oturumu Önceden açılmış terminal oturumu
Beklenecek metin No Metin değeri Terminal ekranında veya belirli bir alanda görünmesi beklenecek metin veya normal ifade
Normal ifade Yok Boole değeri Yanlış Düz metin yerine normal ifade beklenip beklenmeyeceğini belirtir
Metnin bekleneceği konum Yok Ekran, alan Screen Metnin görünmesi için beklenecek konum
Alanı şu yöntemle al: Yok Etiket, Dizin, Konum Label Alanın aranacağı yöntemi belirtir
Label No Metin değeri Aranacak alan etiketi
Dizin No Sayısal değer Aranacak alan dizini
Satır No Sayısal değer Alanın ekrandaki dikey konumu
Column No Sayısal değer Alanın ekrandaki yatay konumu
Zaman aşımı Evet Sayısal değer 0 Beklenecek maksimum süre
Üretilen Değişkenler
  • Bu eylem herhangi bir değişken oluşturmaz
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Öykünücüyle iletişim kurulurken hata oluştu Öykünücüye bağlanırken sorun oluştuğunu gösterir
Ala dizini sınırların dışında Alan dizininin sınırların dışında olduğunu gösterir
Alan etiketi bulunamadı Alan etiketinin var olmadığını gösterir
Ekran konumu sınırların dışında Ekran konumunun sınırların dışında olduğunu gösterir
Belirtilen konumda alan bulunamadı Belirtilen konumda hiçbir alan olmadığını gösterir
Terminal ekranı biçimlendirilmemiş Terminal ekranının biçimlendirilmemiş olduğunu gösterir
Konum komutları öykünücü tarafından desteklenmiyor Kullanılan konum komutlarının öykünücü tarafından desteklenmediğini gösterir
İşlem bu oturum türü için kullanılamaz İşlemin bu oturum türü için kullanılamaz olduğunu gösterir
Zaman aşımı süresi doldu Zaman aşımının süresinin dolduğunu gösterir