Metin

Metni denetleyin ve işleyin

Metne satır ekle
Alt metin al
Metni doldur
Metni kırp
Metin harf düzenini değiştir
Metni sayıya dönüştür
Sayıyı metne dönüştür
Metni tarih saate dönüştür
Tarih saati metne dönüştür
Rasgele metin oluştur
Metni birleştir
Metni böl
Metni ayrıştır
Metni değiştir
Normal ifade için metni atla

Metne satır ekle

Metin değerine yeni bir metin satırı ekler

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Özgün metin No Metin değeri Özgün metin
Eklenecek satır Evet Metin değeri Yeni satır olarak eklenecek metin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
Sonuç Metin değeri Yeni metin
Özel durumlar
  • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Alt metin al

Metin değerinden bir alt metin alın

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Özgün metin No Metin değeri Metin bölümünün alınacağı metin
Başlangıç dizini Yok Metnin başlangıcı, karakter konumu Karakter konumu Metni almak için başlangıç noktasının nasıl bulunacağını belirtin
Karakter konumu No Sayısal değer Alınacak ilk karakterin konumu. Bu, sıfır tabanlı bir dizindir, ilk karakter için sıfırdan bir sayma yapılır
Uzunluk Yok Metin sonu, karakter sayısı Karakter sayısı Alt metnin, metnin sonuna kadar devam mı edeceğini yoksa yalnızca belirli sayıda karakter mi içereceğini belirtin
Karakter sayısı No Sayısal değer Alınacak karakter sayısı
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
Alt metin Metin değeri Alınan alt metin
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Başlangıç dizini veya uzunluk aralık dışında Başlangıç dizininin veya uzunluğun aralığın dışında olduğunu belirtir

Metni doldur

Mevcut bir metnin soluna veya sağına karakterler ekleyerek sabit uzunlukta metin oluşturur

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Doldurulacak metin Evet Metin değeri Uzatılacak metin
Doldur Yok Sol, Sağ Sola Mevcut metnin soluna veya sağına karakter eklenip eklenmeyeceğini belirtin
Doldurma metni Evet Metin değeri Özgün metni uzatmak için eklenecek karakter veya metin
Toplam uzunluk Evet Sayısal değer 10 Doldurulan nihai metnin toplam karakter uzunluğu. Bu, doldurma metninin, nihai metin belirtilen uzunluğa gelene kadar tekrarlanarak ekleneceği anlamına gelir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
PaddedText Metin değeri Yeni, doldurulmuş metin
Özel durumlar
  • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Metni kırp

Mevcut bir metnin başlangıcından ve/veya sonundan boşluk karakterlerinin (boşluk, sekme veya yeni satır gibi) tüm oluşumlarını kaldırır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Kırpılacak metin Evet Metin değeri Kırpılacak metin
Kırpılacak öğe Yok Baştaki boşluk karakterleri, sondaki boşluk karakterleri, baştaki ve sondaki boşluk karakterleri başlangıçtaki ve sondaki boşluk karakterleri Boşluk karakterlerinin kaldırılacağı yeri belirtin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
TrimmedText Metin değeri Yeni kırpılmış metin
Özel durumlar
  • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Metin harf düzenini değiştir

Metnin harf düzenini büyük harf, küçük harf, başlık düzeni veya tümce düzeni olarak değiştirir

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Dönüştürülecek metin Evet Metin değeri Dönüştürülecek metin
Dönüştür Yok Büyük harf, küçük harf, başlık düzeni, cümle düzeni Büyük harf Kullanılacak metin harf düzeni stilini belirtin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
TextWithNewCase Metin değeri Dönüştürülen yeni metin
Özel durumlar
  • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Metni sayıya dönüştür

Bir sayının metin gösterimini sayısal değer içeren bir değişkene dönüştürür

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Dönüştürülecek metin No Metin değeri Sayısal değer değişkenine dönüştürmek için yalnızca bir sayı içeren metin değişkeni. Boşluklar yok sayılır ancak sayı olmayan metin bir özel durum oluşturur
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
TextAsNumber Sayısal değer Yeni sayısal değer
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Sağlanan metin değeri geçerli bir sayıya dönüştürülemiyor Sağlanan metin değerinin geçerli bir sayıya dönüştürülemediğini belirtir

Sayıyı metne dönüştür

Belirtilen özel biçimi kullanarak bir sayıyı metne dönüştürür

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Dönüştürülecek sayı No Sayısal değer Metne dönüştürülecek sayısal değer
Ondalık basamaklar Evet Sayısal değer 2 Kesilmeden önce dahil edilecek ondalık basamak sayısı. Metni bu şekilde doldurmak için sonuna sıfırlar da eklenebilir
Binler basamağı ayırıcısı kullan Yok Boole değeri Doğru 1000 ayırıcısı olarak noktalama işareti kullanılıp kullanılmayacağını belirtin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
FormattedNumber Metin değeri Metin olarak biçimlendirilen sayı
Özel durumlar
  • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Metni tarih saate dönüştür

Tarih ve/veya saat değerinin metin gösterimini tarih saat değerine dönüştürür

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Dönüştürülecek metin No Metin değeri Tarih saat değerine dönüştürülecek metin. Bu metin, tanınabilir bir tarih saat değeri biçiminde olmalıdır
Tarih, özel biçimde gösterilir Yok Boole değeri Yanlış Dönüştürülecek metnin, standart dışı ve tanınamayan bir biçimdeki tarih ve saat gösterimi içerip içermeyeceğini belirtin
Özel biçim No Metin değeri Tarihin metinde saklandığı biçim. Özel bir biçim, örneğin tarih için yyyyAAgg ve saat için ssddss olarak ifade edilebilir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
TextAsDateTime Tarih saat Tarih saat değeri
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Sağlanan metin değeri geçerli bir tarih saate dönüştürülemiyor Sağlanan metin değerinin geçerli bir tarih saate dönüştürülemediğini belirtir

Tarih saati metne dönüştür

Belirtilen özel biçimi kullanarak tarih saat değerini metne dönüştürür

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Dönüştürülecek tarih saat No Tarih saat Metni dönüştürülecek tarih saat değeri
Kullanılacak biçim Yok Standart, Özel Standart Standart tarih saat biçimi mi kullanılacağını yoksa özel bir biçim mi oluşturulacağını belirtin
Özel Biçim No Metin değeri Tarih saat değerinin görüntüleneceği özel biçim. Tarih saat örneğin tarih için AA/gg/yyyy olarak ve saat için ss:dd:sstt olarak ifade edilebilir
Standart biçim Yok Kısa tarih, uzun tarih, kısa saat, uzun saat, tam tarih saat (kısa saat), tam tarih saat (uzun saat), genel tarih saat (kısa saat), genel tarih saat (uzun saat), sıralanabilir tarih saat Kısa tarih Eylemin tarih saat değerini görüntülemek için kullandığı standart tarih saat biçimi
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
FormattedDateTime Metin değeri Metin değeri olarak biçimlendirilmiş tarih saat
Özel durumlar
  • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Rastgele metin oluştur

Rastgele karakterlerden oluşan belirtilen uzunlukta bir metin oluşturur. Bu, parola oluşturmada yararlı olabilir

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Büyük harfler kullan (A-Z) Yok Boole değeri Doğru Oluşturulan metne büyük harf karakterlerin dahil edilip edilmeyeceğini belirtin
Küçük harfler kullan (a-z) Yok Boole değeri Doğru Oluşturulan metne küçük harf karakterlerin dahil edilip edilmeyeceğini belirtin
Rakamları kullan (0-9) Yok Boole değeri Doğru Oluşturulan metne rakamların dahil edilip edilmeyeceğini belirtin
Simgeler kullan ( , . < > ? ! + - _ # $ ^ ) Yok Boole değeri Doğru Oluşturulan metne simgelerin dahil edilip edilmeyeceğini belirtin
Minimum uzunluk Evet Sayısal değer 6 Rastgele metnin minimum uzunluğu. Belirli bir metin uzunluğu için, minimum ve maksimum değerleri bu sayıya ayarlayın
Maksimum uzunluk Evet Sayısal değer 10 Rastgele metnin maksimum uzunluğu. Belirli bir metin uzunluğu için, minimum ve maksimum değerleri bu sayıya ayarlayın
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
RandomText Metin değeri Oluşturulan rasgele metin
Özel durumlar
  • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Metni birleştir

Öğeleri belirtilen sınırlayıcıyla ayırarak bir listeyi metin değerine dönüştürür

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Birleştirilecek listeyi belirt No Metin değerleri listesi Metne dönüştürülecek liste
Liste öğelerini ayırma sınırlayıcısı Yok Hiçbiri, Standart, Özel Hiçbiri Standart sınırlayıcı mı, özel sınırlayıcı mı kullanılacağını veya sınırlayıcı kullanılmayacağını mı belirtin
Özel sınırlayıcı No Metin değeri Sınırlayıcı olarak kullanılacak karakterler
Standart sınırlayıcı Yok Boşluk, sekme, yeni satır Boşluk Kullanılacak sınırlayıcıyı belirtin
Zaman Evet Sayısal değer Kategori 1 Belirtilen sınırlayıcının kaç kez kullanılacağını belirtin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
JoinedText Metin değeri Yeni sınırlandırılmış metin
Özel durumlar
  • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Metni böl

Metnin alt dizelerini belirtilen bir sınırlayıcı veya normal ifadeyle ayrılmış şekilde içeren bir liste oluşturur

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Bölünecek metin No Metin değeri Bölünecek metin
Sınırlayıcı türü Yok Standart, Özel Standart Kullanılan sınırlayıcının standart mı yoksa özel biçim mi olduğu
Özel sınırlayıcı No Metin değeri Sınırlayıcı olarak kullanılmış olan karakterler
Standart sınırlayıcı Yok Boşluk, sekme, yeni satır Boşluk Kullanılan sınırlayıcı
Zaman Evet Sayısal değer Kategori 1 Sınırlayıcının kaç kez kullanıldığını belirtin
Normal ifade Yok Boole değeri Yanlış Sınırlayıcının normal ifade olup olmayacağını belirtin. Normal ifade, sınırlayıcı için bir dizi olanak oluşturur. Örneğin, '\d', sınırlayıcının herhangi bir rakam olabileceği anlamına gelir
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
TextList Metin değerleri listesi Yeni liste
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Sağlanan normal ifade geçersiz Sağlanan normal ifadenin geçersiz olduğunu belirtir

Metni ayrıştır

Belirtilen bir alt metnin ya da normal ifade deseninin ilk veya tüm oluşumlarını bulmak için bir metni ayrıştırır

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Ayrıştırılacak Metin No Metin değeri Ayrıştırılacak metin
Bulunacak Metin No Metin değeri Aranacak alt metin veya normal ifade
Normal ifade Yok Boole değeri Yanlış Alt metnin normal bir ifade olup olmadığını belirtin. Örneğin, \d, alt metnin herhangi bir rakam olabileceği anlamına gelir
Ayrıştırmayı Konumdan Başlat No Sayısal değer "Bulunacak Metin" için bakılacak başlangıç konumu. İlk konum sıfırdır bu nedenle baştan başlamak için 0 kullanın
Yalnızca ilk oluşum Yok Boole değeri Doğru "Bulunacak metnin" yalnızca ilk oluşumunun mu yoksa her oluşumunun mu bulunacağını belirtin
Servis talebini yoksay Yok Boole değeri Yanlış Belirtilen metnin büyük/küçük harf duyarlı eşleme mi yoksa büyük/küçük harf duyarlı olmayan eşleşme mi kullanılarak bulunacağını belirtin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
Konum Sayısal değer "Bulunacak metnin" "Ayrıştırılacak metin" içindeki konumu. Metin özgün metin içinde bulunmazsa bu değişken -1 değerini alır
Konumlar Sayısal değerlerin listesi "Bulunacak metnin" "Ayrıştırılacak metin" içindeki konumları. Metin özgün metin içinde bulunmazsa bu değişken -1 değerini alır
Eşleştir Metin değeri Belirtilen normal ifadeyle eşleşen sonuç
Eşleşmeler Metin değerleri listesi Belirtilen normal ifadeyle eşleşen sonuçlar
Özel durumlar
Özel durum Açıklama
Sağlanan normal ifade geçersiz Sağlanan normal ifadenin geçersiz olduğunu belirtir

Metni değiştir

Belirtilen alt metnin diğer metinle tüm yinelenmelerini değiştirir. Bu, normal ifadelerle de kullanılabilir

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Ayrıştırılacak metin No Metin değeri Ayrıştırılacak metin
Bulunacak metin No Metin değeri Aranacak alt metin veya normal ifade
Bul ve değiştir için normal ifadeleri kullan Yok Boole değeri Yanlış Alt metinlerin normal ifadeler olup olmadığını belirtin. Normal ifade, alt metin için bir dizi olanak oluşturur. Örneğin, '\d', alt metnin herhangi bir rakam olabileceği anlamına gelir
Servis talebini yoksay Yok Boole değeri Yanlış Değiştirilecek alt metnin büyük/küçük harf duyarlı eşleme mi yoksa büyük/küçük harf duyarlı olmayan eşleşme mi kullanılarak bulunacağını belirtin
Şununla değiştir: No Metin değeri Bulunan metni değiştirmek için metin veya normal ifade
Kaçış dizilerini etkinleştir Yok Boole değeri Yanlış Özel sıraların kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. Örneğin, yeni metindeki '\t' bir sekme olarak yorumlanır
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
Değiştirildi Metin değeri Yeni güncelleştirilmiş metin
Özel durumlar
  • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez

Normal ifade için metni atla

Minimum bir karakter kümesini (, *, +, ?, |, {, [, (,), ^, $,., # ve boşluk) kaçış kodlarıyla değiştirerek atlar

Giriş Parametreleri
Bağımsız Değişken İsteğe bağlı Kabul eder Varsayılan Değer Açıklama
Atlanacak metin No Metin değeri Atlanacak metin
Üretilen Değişkenler
Bağımsız Değişken Tür Açıklama
EscapedText Metin değeri Atlanan metin
Özel durumlar
  • Bu eylem herhangi bir özel durum içermez