Masaüstü akışlarını otomatikleştirme

Akış Tasarımcısı, giriş sağlayarak veya veri ayıklayarak Windows uygulamalarını ve öğelerini işleyen UI otomasyonu eylemler grubunu içerir.

Pencereler alt kategorisi içindeki eylemler, doğrudan tüm UI pencerelerini işlerken form doldurma eylemleri, metin alanları ve düğmeler gibi daha belirgin öğelerle etkileşim halindedir.

Masaüstü Otomasyonu, gerekli eylemleri elle ekleyerek veya masaüstü kayıt aracı kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Masaüstü uygulamalarıyla etkileşimde bulunma

UI Otomasyonu, tamamen pencereler ve depodaki öğeler temel alınarak, herhangi bir UI uygulama arabiriminde gerçekleştirilebilir.

Bir UI eylemi yapılandırmak için etkileşime geçeceği öğeyi girin:

Pencerede düğmeye bas eylemi

Varolan UI öğeleri depodan eklenebilir, ancak yeni öğeler doğrudan eylemin özelliklerinden de eklenebilir:

UI eylemi aracılığıyla yeni öğeler ekleme

Yeni bir öğe eklemek için, öğeyi vurgulayın ve Ctrl ve sol tıklama tuşuna basın:

Yeni UI öğeleri yakalama

Gerekli tüm öğeleri ekledikten sonra, bunları depoya kaydetmek için Bitti'yi seçin.

UI penceresinden başlığı, konumu veya boyutu gibi bir parça veri ayıklamak için, Pencerenin ayrıntılarını al eylemini kullanın:

Pencerenin ayrıntılarını al eylemi

Alternatif olarak, bir penceredeki belirli öğelerden veri ayıklamak için, Penceredeki UI öğesinin ayrıntılarını al eylemini kullanın:

Penceredeki UI öğesinin ayrıntılarını al eylemi

Eylemler başvurusunda mevcut UI otomasyonu eylemlerinin listesini bulabilirsiniz.