Değişkenleri ve değişkenler bölmesini yönetme

Değişkenler bölmesi, Power Automate Desktop'a gönderilen ve buradan alınan giriş ve çıkış değişkenlerini gösterir. Ayrıca, akış değişkenleri altındaki geçerli akışta kullanılan tüm değişkenleri görüntüler.

Değişkenler bölmesi.

Değişkenler bölmesinde, değişkenleri arayabilir, onları yeniden adlandırabilir, kullanımlarını bulabilir ve türlerine göre filtreleyebilirsiniz.

Değişken değeri görüntüleyici

Akış çalıştığında, her değişkenin geçerli değeri adının yanında gösterilir. Devre dışı bırakılan eylemlerin değişkenleri atlanır. Tüm değişkenlerin değerlerini temizlemek için, bölmenin en altında silgi simgesini seçin.

Değişkenler bölmesinde geçerli değişkenlerin değerleri görüntülenir.

Bir değişkenin değerini daha ayrıntılı görüntülemek için değişkene çift tıklayın. Değişken değer görüntüleyicisi değişkenin veri türünü gösterir ve bunların içeriğini göstermek için veri satırlarını veya veri tablolarını genişletir.

Değişken değeri görüntüleyicide geçerli değişkenlerin değerleri detaylı biçimde görüntülenir.

Belirli veri türleri iç içe öğeler içerebilir. Örneğin, özel bir nesne türü değişkeni özelliklerinde başka bir özel nesne içeriyor olabilir. Aşağıda, başka bir özel nesne olan Şirket'i içeren bir CustomerObject değişkeni gösterilmiştir. İç içe geçen öğenin özelliklerini görüntülemek için, Diğer'i seçin.

Üst özel nesne örneği.

Değişken değer Görüntüleyicisi, alt özel nesnenin özelliklerini görüntüler. Üst özel nesneye dönmek için oku seçin.

Alt özel nesne örneği.

Bir masaüstü değişkenini yeniden adlandırma

Bir masaüstü akış değişkenini yeniden adlandırmak için, değişkenler bölmesinde adına sağ tıklayın ve yeniden adlandır'ı seçin. Değişkenin adı tüm oluşumlarında güncelleştirilir.

Akış değişkenleri için yeniden adlandırma seçeneği.

Değişkenlerin adlarını eylemler aracılığıyla el ile güncelleştirebilseniz de, bu ad genel olarak değil yalnızca bu belirli eylemlerde değiştirilir.

Bir giriş/çıkış değişkeninin adını genel olarak güncelleştirmek için, değişkenler bölmesinde adına sağ tıklayın ve Düzenle'yi seçin.

Giriş/çıkış değişkenleri için yeniden adlandırma seçeneği.

Değişken Düzenle iletişim kutusunda, iç ve dış değişken adı için sırasıyla Değişken adı ve Dış ad alanlarını doldurun.

Değişkeni düzenle iletişim kutusu

Giriş ve çıkış değişkenleri

Power Automate Desktop giriş ve çıkış değişkenleri aracılığıyla Power Automate platformuyla veri alışverişi yapılmasını sağlar.

Bu değişkenler Power Automate Desktop'a gönderilip alınır ve karmaşık akışlar oluşturmanıza olanak sağlar. Power Automate uygulamasında, tüm giriş değişkenleri UI eylemine alan olarak eklenir. Power Automate Desktop ve Power Automate arasında veri alıp vermeyle ilgili daha fazla bilgiyi bir bulut akışıyla Power Automate Desktop akışını bağlama makalesinde bulabilirsiniz.

Bir giriş veya çıkış değişkeni oluşturmak için, Değişkenler bölmesinde + düğmesini seçin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Yeni giriş ve çıkış değişkenleri oluşturmak için değişkenler bölmesindeki artı düğmesi.

Yeni bir giriş değişkeni Ekle iletişim kutusunda, aşağıdaki alanları doldurun:

  • Değişken türü: Değişkenin giriş mi yoksa çıkış mı olduğunu tanımlar.
  • Değişken adı: Akıştaki değişkenin adı.
  • Varsayılan değer: Akış Power Automate Desktop akış tasarımcısı veya Power Automate Desktop konsolundan çalıştırıldığında varsayılan değer.
  • Veri türü: Sayı, metin veya tarih saat gibi değişkenin türü.
  • Harici ad: Akışın dışında kullanılan ad. Harici ad, Power Automate içinde görüntülenecek addır.
  • Açıklama: Değişkenin açıklaması. Bu alanın girilmesi zorunludur ve Power Automate içinde görüntülenir.

Yeni bir giriş değişkeni ekle iletişim kutusu

Yeni bir çıkış değişkeni ekle iletişim kutusu