Power Automate hizmetinde şirket içi veri ağ geçidini yönetmeManage an on-premises data gateway in Power Automate

Power Automate aracılığıyla çeşitli bulut tabanlı uygulamalarınızı şirket içi verileriniz ve uygulamalarınızla güvenli bir şekilde tümleştirmek için bir şirket içi veri ağ geçidi yükleyin ve yönetin.Install and manage an on-premises data gateway to securely integrate a variety of cloud-based apps with your on-premises data and apps through Power Automate.

Ağ geçidi kullanarak aşağıdaki bağlantılar üzerinden şirket içindeki verilere bağlanabilirsiniz:With a gateway, you can connect to on-premises data over these connections:

 • Apache ImpalaApache Impala
 • Oluşturduğunuz özel bağlayıcılarCustom connectors that you create
 • DB2DB2
 • Dosya SistemiFile System
 • Azure AD ile HttpHttp with Azure AD
 • InformixInformix
 • MySQLMySQL
 • Oracle DatabaseOracle Database
 • PostgreSQLPostgreSQL
 • SharePointSharePoint
 • SQL ServerSQL Server
 • Teradata (Önizleme)Teradata (Preview)

Önemli

Microsoft SharePoint veri ağ geçitleri artık HTTP ve HTTPS trafiğini destekler.Microsoft SharePoint data gateways now support both HTTP and HTTPS traffic.

Ön koşullarPrerequisites

 • Power Automate hizmetine kaydolmak için kullandığınız kullanıcı adı ve parola.The user name and password that you used to sign up for Power Automate.

 • Bir ağ geçidi üzerindeki yönetici izinleri.Administrative permissions on a gateway.

  Yüklediğiniz her ağ geçidi için bu izinlere varsayılan olarak sahip olursunuz.You have these permissions by default for each gateway that you install. Ayrıca, başka bir ağ geçidinin yöneticisi, ilgili ağ geçidi için size bu izinleri verebilir.Also, an administrator of another gateway can grant you these permissions for that gateway.

 • Ağ geçitlerini destekleyen bir lisans.A license that supports gateways. Daha fazla bilgi edinmek için fiyatlandırma sayfasındaki “Bağlantı” bölümünü inceleyin.For more information, see the “Connectivity” section of the pricing page.

İpucu

Dilediğiniz ortamda ağ geçidi ve şirket içi bağlantı oluşturabilirsiniz.You can create a gateway and an on-premises connection for any environment.

Ağ geçidi yüklemeInstall a gateway

Bir ağ geçidi yüklemek için Şirket içi veri ağ geçidi yükleme bölümündeki adımları izleyin.To install a gateway, follow the steps in Install an on-premises data gateway. Şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod) yalnızca Power BI için sunulduğundan ağ geçidini standart modda yükleyin.Install the gateway in standard mode because the on-premises data gateway (personal mode) is available only for Power BI.

Ağ geçitlerinizi görüntülemeView your gateways

Power Automate web sitesi'nin sağ üst köşesindeki dişli simgesini seçip Ağ geçitleri'ni seçin.In the upper-right corner of the Power Automate website, select the gear icon, and then select Gateways.

Yönetilen ağ geçidi

Not

Power Apps uygulamasında bir ağ geçidi oluşturduysanız veya size bu ağ geçidine yönelik erişim izni verildiyse bu ağ geçidi Power Automate hizmetindeki Ağ geçitlerim listesinde görüntülenir.If you created or were given access to a gateway in Power Apps, that gateway appears in the My gateways list in Power Automate.

Ağ geçitlerini kümelemeCluster your gateways

Şirket içi veri kaynaklarına erişirken tek hata noktalarını önlemek için şirket içi veri ağ geçidi yüklemelerinin yüksek kullanılabilirlik kümelerini oluşturabilirsiniz.You can create high availability clusters of on-premises data gateway installations to avoid single points of failure in accessing on-premises data resources.

Power Automate, varsayılan olarak kümedeki birincil ağ geçidini kullanır.By default, Power Automate uses the primary gateway in the cluster. Birincil ağ geçidi kullanılamıyorsa hizmet kümedeki ikinci ağ geçidine geçer ve bu şekilde devam eder.If the primary gateway isn't available, the service switches to the next gateway in the cluster, and so on.

Ağ geçidi kümesini oluşturduktan sonra trafiğin kümedeki tüm ağ geçitlerine dağıtılmasını sağlayabilirsiniz.Once you've set up a gateway cluster, you can allow traffic to be distributed across all gateways in the cluster.

Trafiğinizi ağ geçitleri arasında dağıtmak için şu adımları izleyin:Follow these steps to distribute your traffic across your gateways:

 1. Sol taraftaki gezinti çubuğunda Veri'yi seçin.Select Data on the navigation bar on the left side.
 2. Ağ Geçitleri'ni seçin.Select Gateways.
 3. Ağ geçitlerinizden birini seçin.Select any of your gateways.
 4. İstekleri bu kümedeki tüm etkin ağ geçitlerine dağıtın öğesini seçin.Select Distribute requests across all active gateways in this cluster.
 5. Değişikliklerinizi kaydetmek için Uygula'yı seçin.Select Apply to save your changes.

Daha fazla bilgi için bkz. Ağ geçitlerini anlama.For more information, see Understand gateways.