Power Automate için GDPR Veri Sahibi Dışarı Aktarma İsteklerini yanıtlama

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyum süreci çalışmalarınızda sizinle ortaklık yapma taahhüdümüzün bir parçası olarak, hazırlanmanıza yardımcı olacak belgeler geliştirdik. Bu belgeler, GDPR'ye hazırlanmak için neler yaptığımızı açıklar ve Power Automate kullanırken GDPR uyumluluğunu desteklemek için Microsoft ile hemen atabileceğiniz adımların örneklerini paylaşır.

Dışarı aktarma isteklerini yönetme

Veri taşınabilirliği hakkı, bir veri sahibine kişisel verilerinin elektronik biçimde (yani “yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir ve birlikte çalışabilen bir biçim”) bir kopyasını isteme olanağı sağlar. Bu kopya da başka bir veri sorumlusuna aktarılabilir.

Power Automate belirli bir kullanıcının kişisel verilerini bulmak veya dışarı aktarmak için aşağıdaki deneyimleri sunar:

Müşteri verileri Web sitesi erişimi PowerShell erişimi
Sistem tarafından oluşturulan günlükler Office 365 Hizmeti Güven Portalı
Çalıştırma Geçmişi Power Automate Oluşturucu Portalı
Akışlar Power Automate Oluşturucu Portalı
Akış izinleri Power Automate Oluşturucu Portalı ve Power Automate Yönetim Merkezi
Kullanıcı Ayrıntıları Power Apps cmdlet'leri
Bağlantılar Power Automate Oluşturucu Portalı Power Apps cmdlet'leri
Bağlantı izinleri Power Automate Oluşturucu Portalı Power Apps cmdlet'leri
Özel bağlayıcılar Power Automate Oluşturucu Portalı Power Apps cmdlet'leri
Özel bağlayıcı izinleri Power Automate Oluşturucu Portalı Power Apps cmdlet'leri
Ağ Geçidi Power Automate Oluşturucu Portalı Şirket İçi Veri Ağ Geçidi PowerShell cmdlet’leri
Ağ geçidi izinleri Power Automate Oluşturucu Portalı Şirket İçi Veri Ağ Geçidi PowerShell cmdlet’leri

Bulut akışını dışarı aktarma

Kendisine akış erişimi izni veren bir son kullanıcı veya yönetici şu adımları izleyerek akışı dışarı aktarabilir:

 1. Power Automate hizmetinde oturum açın.

 2. Akışlarım bağlantısını ve ardından dışarı aktarılacak akışı seçin.

 3. ... Diğer ve ardından Dışarı aktar seçeneklerini belirleyin.

  Akışı dışarı aktarma

 4. Paket (.zip) seçeneğini belirleyin.

Akışınız artık sıkıştırılmış bir paket olarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bulut akışını dışarı ve içeri aktarma ile ilgili blog gönderisine bakın.

Çalıştırma geçmişini dışarı aktarma

Çalıştırma geçmişi, bir bulut akışı için gerçekleştirilen tüm yürütmelerin bir listesini içerir. Bu veriler, tetikleyiciler ve eylemler için akışın durumunu, başlangıç saatini, süresini ve giriş/çıkış verilerini içerir.

Power Automate Yönetim Merkezi üzerinden akışa erişim izni verilen bir son kullanıcı veya yönetici bu verileri dışarı aktarmak için aşağıdaki adımları izleyebilir:

 1. Power Automate hizmetinde oturum açın.

 2. Akışlarım bağlantısını ve ardından çalıştırma geçmişini dışarı aktarmak istediğiniz akışı seçin.

 3. ÇALIŞTIRMA GEÇMİŞİ bölmesinde Tümünü görüntüle’yi seçin.

  Çalıştırma Geçmişi

 4. CSV'yi İndir’i seçin.

  CSV‘yi karşıdan yükle

Çalıştırma geçmişi, Microsoft Excel uygulamasında veya bir metin düzenleyicide açabilmeniz ve sonuçları daha fazla analiz edebilmeniz için bir .csv dosyası olarak indirilir.

Bir kullanıcının etkinlik akışını dışarı aktarma

Power Automate hizmetinde, etkinlik akışı kullanıcının etkinlik geçmişini, hataları ve bildirimleri gösterir. Her kullanıcı etkinlik akışlarını şu adımları izleyerek görüntüleyebilir:

 1. Power Automate hizmetinde oturum açın, sağ üst köşenin yakınında bulunan zil simgesini ve ardından Tüm etkinliği göster'i seçin.

  Etkinlik akışını göster

 2. Etkinlik ekranında, sonuçları kopyalayın ve Microsoft Word gibi bir belge düzenleyicisine yapıştırın.

  Etkinlik akışını göster

Bir kullanıcının bağlantılarını dışarı aktarma

Bağlantılar, akışların API’lere, SaaS uygulamalarına ve üçüncü taraf sistemlerine bağlanmasına olanak sağlar. Bağlantılarınızı görüntülemek için şu adımları izleyin:

 1. Power Automate hizmetinde oturum açın, sağ üst köşenin yakınında bulunan dişli simgesini ve ardından Bağlantılar'ı seçin.

  Bağlantıları Göster

 2. Sonuçları kopyalayın ve ardından Microsoft Word gibi bir belge düzenleyicisine yapıştırın.

Power Apps Yönetici PowerShell cmdlet'leri

Add-PowerAppsAccount

#Retrieves all connections for the user 
Add-PowerAppsAccount
$userId = "7822bb68-7c24-49ce-90ce-1ec8deab99a7"
Get-AdminConnection -CreateBy $userId | ConvertTo-Json |Out-File -FilePath "UserConnections.txt"

Bir kullanıcının bağlantı izinlerinin listesini dışarı aktarma

Kullanıcı, erişimi olduğu tüm bağlantıların bağlantı rolü atamalarını Power Apps PowerShell cmdlet'lerindeki Get-ConnectionRoleAssignment işlevi aracılığıyla dışarı aktarabilir.

Add-PowerAppsAccount
Get-ConnectionRoleAssignment | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "ConnectionPermissions.txt"

Power Apps Yönetici PowerShell cmdlet'leri

Add-PowerAppsAccount

#Retrieves all connection permissions for the specified user 
Add-PowerAppsAccount
$userId = "7822bb68-7c24-49ce-90ce-1ec8deab99a7"
Get-AdminConnectionRoleAssignment -PrincipalObjectId $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "ConnectionPermissions.txt" 

Bir kullanıcının özel bağlayıcılarını dışarı aktarma

Özel bağlayıcılar sistemde bulunmayan mevcut bağlayıcıları tamamlar ve diğer API’lere, SaaS’a ve özel olarak geliştirilmiş sistemlere bağlantı olanağı sağlar. Bir özel bağlayıcının sahipliğini aktarabilir veya silebilirsiniz.

Özel bağlayıcıların listesini dışarı aktarmak için şu adımları izleyin:

 1. Power Automate adresine gider.

 2. Ayarlar dişli simgesini seçin.

 3. Özel Bağlayıcılar’ı seçin.

 4. Özel bağlayıcıların listesini kopyalayıp Microsoft Word gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın.

  Özel bağlayıcıları dışarı aktarma

Power Automate hizmetinde sağlanan deneyime ek olarak, Power Apps PowerShell cmdlet'lerindeki Get-Connector işlevini kullanarak tüm özel bağlayıcıları dışarı aktarabilirsiniz.

Add-PowerAppsAccount
Get-Connector -FilterNonCustomConnectors | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "CustomConnectors.txt"

Power Apps Yönetici PowerShell cmdlet'leri

Add-PowerAppsAccount

#Retrieves all custom connectors for user 
Add-PowerAppsAccount
$userId = "7822bb68-7c24-49ce-90ce-1ec8deab99a7"
Get-AdminConnector -CreatedBy $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserCustomConnectors.txt" 

Bir kullanıcının özel bağlayıcı izinlerini dışarı aktarma

Kullanıcı, oluşturduğu tüm özel bağlayıcı izinlerini Power Apps PowerShell cmdlet'lerindeki Get-ConnectorRoleAssignment işlevi aracılığıyla dışarı aktarabilir.

Add-PowerAppsAccount
Get-ConnectorRoleAssignment | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "CustomConnectorPermissions.txt"

Power Apps Yönetici PowerShell cmdlet'leri

Add-PowerAppsAccount

#Retrieves all connection permissions for the specified user 
Add-PowerAppsAccount
$userId = "7822bb68-7c24-49ce-90ce-1ec8deab99a7"
Get-AdminConnectorRoleAssignment -PrincipalObjectId $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "CustomConnectorPermissions.txt"  

Onay geçmişini dışarı aktarma

Power Automate Onay Geçmişi bir kullanıcı için alınan veya gönderilen onayların geçmiş kaydını yakalar. Her kullanıcı onay geçmişini şu yolla görüntüleyebilir:

 1. Power Automate hizmetinde oturum açma, Onaylar'ı ve ardından Geçmiş'i seçme.

  Onay geçmişini görüntüleme

 2. Liste, kullanıcının aldığı onayları gösterir. Kullanıcılar gönderdikleri onayları, Alınan seçeneğinin yanındaki Aşağı Ok tuşunu ve ardından Gönderilen’i seçerek gösterebilir.

  Alınan onayları görüntüleme

Kullanıcı Ayrıntılarını Dışarı Aktarma

Kullanıcı ayrıntıları, bir kullanıcı ile belirli bir kiracı arasında bağlantı sağlar. Yönetici, Get-AdminFlowUserDetails cmdlet’ini çağırıp kullanıcı için Nesne Kimliğini ileterek bu bilgileri dışarı aktarabilir.

Power Apps Yönetici PowerShell cmdlet'leri

Add-PowerAppsAccount

Get-AdminFlowUserDetails -UserId 1b6759b9-bbea-43b6-9f3e-1af6206e0e80

Ağ Geçidi Ayarlarını Dışarı Aktarma

Şirket İçi Veri Ağ Geçitleri için Veri Sahibi Dışarı Aktarma İsteklerine verilen yanıta buradan erişilebilir.