Microsoft Dataverse uygulamasına analitik veriler ekleme

Bir otomasyondaki performans sorunlarını belirlemek için, otomasyon içinde her etkinlik veya adımın başlangıç saatini kayda alan eylemler ayarlayabilirsiniz. Bunu, adım adını, başlangıç saatini ve bitiş saatini kaydeden bir tablo oluşturarak yapabilirsiniz.

Analitik verileri depolamak için eylemler ekleme

Bu şekilde, otomasyonla ilgili her uçtan uca çalıştırmanın tamamlanmasının ne kadar sürdüğünü izleyebilir ve büyük olasılıkla otomasyonunun daha iyi hale getirebilemesine yönelik yöntemleri bulabilirsiniz.

Bu verileri Dataverse uygulamasında depolarsanız, işlemin hangi bölümünün tamamlanmasının daha uzun sürdüğünü belirlemek için Power BI kullanabilirsiniz.