Test etme stratejisi

Akışları ve otomasyonu oluşturmayı tamamladıktan sonra, sonraki adım bunu test etmektir. Akışlarınızın olası tüm desenlerini ve sonuçlarını test etmeyi düşünmelisiniz. Bunun nedeni, akışınızın yalnızca başarısız olması değil ve çalışması ancak beklenmedik sonuçlarla sonuçlanması olabilir. Tüm desenlerin test edilmesi bu riski azaltır.

Power Automate'de akış oluşturma konusunda yeniyseniz, tüm akışı oluşturmayı ve sonra test etmeyi denemek yerine, her yeni adım eklediğinizde otomasyonu test etmek, hataları yakalamayı sağlayan en iyi yoldur.

Aşağıdaki resimde gösterilen örneğe göz atalım.

Uyumluluk denetimi akışı örneği

"Gider raporu oluşturuldu" iletisindeki bir ok "Raporun uyumluluğu karşılayıp karşılamadığını denetle" kararını doğurur. "Raporun uyumluluğu karşılayıp karşılamadığını denetle" Evet olarak seçildiğinde "Durum 'Uyumluluk denetimi tamamlandı' olarak güncelleştirildi" ve Hayır olarak seçildiğinde "Düzeltme iste" sonucuna yol açar.

Başarısız olabilecek tüm birleşimleri kapsamış olduğunuzdan emin olmak için, sonuçlarınızı aşağıdaki gibi bir tabloda Fiili sonuç sütununa kaydetmeniz önerilir.

Servis Talebi No. Adım ayrıntıları Koşul Beklenen sonuç Fiili sonuç
1-1 Raporun uyumluluğu karşılayıp karşılamadığını denetle Uyumluluk karşılandı Durum "Uyumluluk denetimi tamamlandı" olarak güncelleştirildi
1-2 Raporun uyumluluğu karşılayıp karşılamadığını denetle Uyumluluk karşılanmadı Gider raporunu düzeltmesi için çalışana e-posta gönderildi
1-3 Raporun uyumluluğu karşılayıp karşılamadığını denetle Uyumluluk denetimi başarısız oldu Akış oluşturucusu bilgilendirildi ve hata "akış çalıştırmaları" özelliğine kaydedildi.
2 Durum "Uyumluluk denetimi tamamlandı" olarak güncelleştirildi Durum güncelleştirmesi başarısız oldu Akış oluşturucusu bilgilendirildi ve hata "akış çalıştırmaları" özelliğine kaydedildi.
3 Gider raporunu düzeltmesi için çalışana e-posta gönderildi E-posta gönderimi başarısız oldu Akış oluşturucusu bilgilendirildi ve hata "akış çalıştırmaları" özelliğine kaydedildi.

İpucu

E-posta gönderme hatalarının simülasyonunu yapmak için varolmayan bir adrese bir sınama e-postası göndermeyi deneyin.

"Yalnızca canlı" ortamlarda test etme

İdeal olarak, tüm testler sınama ortamlarında gerçekleştirilmelidir. Ancak, canlı sistemlerden ayrı olarak test yapabileceğiniz bir ortama sahip olmadığınız durumlar olabilir. Bu gibi durumlar için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

  • Aramalar için: Bir aramayı taklit etmek için sonuç olarak statik metin kullanın

  • Veri girişi için: Yeni kayıt oluşturmak üzere bir adım oluşturun ve ardından aynı kaydı silmek için başka bir akış ekleyin.

  • Veri göndermek için: Mümkünse, verileri göndermek istediğiniz sistemde bir sınama ortamı ayarlayın.

Kullanıcılarla test etme

Sistematik testleri tamamladıktan sonra, kullanıcılarınızla son bir denetim çalıştırmanız gerekir (ideal olarak, otomasyon öncesinde süreç üzerinde çalışan aynı kişilerle). Bu, otomasyonunun beklediğiniz işlemleri yapmasını ve tutarlı sonuçlar sunmasını sağlamaya yardımcı olur.