Verileri dönüştürme ve biçimlendirme

Bir sistemden aldığınız bazı verilerin süreçte daha sonra diğer sistemlerin anlayabileceği şekilde dönüştürülmesi gerekebilir. Örneğin, yerel saati Eşgüdümlü Evrensel Saate (UTC) dönüştürmeniz veya bir para birimini diğerine dönüştürmeniz gerekebilir. Verilerinizin başka bir sistemde anlaşılır olmasını sağlamak için onu farklı bir biçime dönüştürebilirsiniz. Süreç otomasyonu mimarinizi tasarlarken, veri biçimlerini (ve biçim dönüşümlerini) dikkate aldığınızdan emin olun.

Verilerinizi dönüştürmenin ve biçimlendirmenizin bazı yolları aşağıda verilmektedir.

Yerleşik eylem

Değerleri ve dizeleri farklı biçimlere dönüştürmek için yerleşik eylemleri kullanabilirsiniz.

Metin için yerleşik eylemler

İfadeler

İfadeler, verileri dönüştürmek ve değiştirmek için kullanabileceğiniz Excel benzeri denklemlerdir.

İfade kullanarak dizgileri bitiştirme örneği

Farklı ifadelerin listeleri aşağıda listelenmiştir:

Tam liste için, Azure Logic Apps ve Power Automate için ifadelerde işlevleri kullanmaya yönelik başvuru kılavuzuna bakın.