Power Automate için öğrenme kataloğu

Power Apps kullanıcısı olarak rolünüz için doğru çevrimiçi eğitimleri, sınıf ortamında atölye çalışmalarını ve etkinlikleri bulun.

Kurumsal ve Teknik Karar Verenler

Yeni teknolojilere yatırım yapıp yapmamaya mı karar veriyorsunuz?

Kurumsal ve Teknik Karar Verenler için Öğrenme Kataloğu

Uygulama Oluşturucular

Kod yazmadan kolayca özel iş uygulamaları oluşturmaya ilgi mi duyuyorsunuz?

Uygulama Oluşturucu Öğrenme Kataloğu

Başlarken

Akış oluşturma

Sınav

Geliştiriciler

Diğer veri kaynaklarıyla tümleştirmek, çekirdek sistem işlevselliğini genişletmek veya karmaşık bir uygulama oluşturmak için kod yazmanız mı gerekiyor?

Geliştirici Öğrenme Kataloğu

Yöneticiler

Sistemin ve veri akışının sürekli olmasını, sağlanmasını ve güvenlik altına alınmasını sağlamaya mı ihtiyacınız var?

Yönetici Öğrenme Kataloğu

İş Ortağı Satış ve Pazarlama

Müşterilerinizin doğru çözümü satın almasına yardımcı olmak sizin sorumluluğunuz mu?

İş Ortağına İlişkin Satış ve Pazarlama Öğrenme Kataloğu

İşlevsel Uygulama Danışmanları

Kurumsal bir etki alanında uygulama uzmanı mısınız?

İşlevsel Uygulama Danışmanı Öğrenme Kataloğu

Başlayın

Akış oluşturma

Yönetme