Power Automate'teki etkinliği telefonunuzdan izleme

Her bir akışın bugün, dün ve önceki günlerde kaç kez başarılı veya başarısız olduğunun bir özetini görüntüleyin. Her bir çalıştırmayla ilgili ayrıntıları (örneğin, çalıştırılma zamanı, her bir adımın ne kadar sürdüğü ve başarısız olduysa başarısız olma nedeni) keşfedin.

Ön Koşullar

 • Desteklenen bir cihazda Android, iOS veya Windows Phone için Power Automate mobil uygulamasını yükleyin. Bu konu başlığında kullanılan grafikler, uygulamanın iPhone sürümünden alınmıştır ancak Android ve Windows Phone için de benzer grafikler sunulur.
 • Akışınız yoksa Power Automate web sitesinden yeni bir bulut akışı oluşturun. Daha kolay test edebilmek için, bir dış olay beklemek yerine kendi kendinize tetikleyebileceğiniz bir akış kullanın.

Bu öğreticideki akış, belirli bir adresten e-posta aldığınızda çalıştırılır:

Belirli adreslerden e-posta alındığında akış tetikleme

Bu tür bir bulut akışını, test etme amaçlı olarak kişisel e-posta adresinizle ve akış hazır olduğunda gerçek kullanım için farklı bir adresle (örneğin, yöneticinizin adresi) yapılandırabilirsiniz.

Akış çalıştırıldığında telefonunuza şu söz diziminin bulunduğu özel bir anında iletme bildirimi gönderilir:

Anında iletme bildirimi gönder

Not: Mobil uygulamanızdan da akışlarınızı yönetebilirsiniz.

Etkinlik özetini görüntüleme

 1. Akışınız daha önce çalıştırılmadıysa veri oluşturmak için bir çalıştırma tetikleyin.

  Verilerin uygulamada görünmesi biraz zaman alabilir.

 2. Mobil uygulamayı açtığınızda, Etkinlik sekmesi varsayılan olarak gösterilir.

  Bu sekme, bugünün verileri en üstte olacak şekilde verileri güne göre düzenler.

  Güne göre düzenlenen etkinlikler

  Her bir giriş, tetikleyici olaylarına ve eylemlerine karşılık gelen simgelerle birlikte bir bulut akışının adını gösterir.

  Her bir akışa ilişkin ad ve simgeler

  Bir gün içinde en az bir bulut akış çalıştırması başarılı olduysa bir giriş, akışın başarılı olma sayısını ve en son ne zaman başarılı olduğunu gösterir. Bulut akışı başarısız olduysa farklı bir giriş, buna ilişkin benzer bilgiler gösterir.

  Başarılı ve başarısız olma özeti

  Bulut akışı bir anında iletme bildirimi gönderirse girişin altında, başarılı çalıştırmalar için gönderilen en son bildirimin metni görünür.

  Anında iletme bildirimi örneği

 3. Bir gün içinde birden fazla anında iletme bildirimi gönderilmişse son üç çalıştırmaya ilişkin bildirimleri görüntülemek için bildirim üzerinde sola kaydırın. Bir gün içinde dörtten fazla bildirim gönderilmişse Daha fazla seçeneği görünene kadar sola kaydırın ve tüm bildirimlerin listesini görüntülemek için bu seçeneğe dokunun.

  Anında iletme bildirimi örneği

 4. Etkinlik özetine dönmek için Geri'ye dokunun.

 5. Etkinlik özetini filtrelemek için sağ üst köşedeki simgeye dokunun.

  Tüm girişleri, yalnızca başarısız olunan girişleri veya yalnızca anında iletme bildirimi içeren girişleri görüntüleyebilirsiniz.

  Tüm çalıştırmaları, yalnızca başarısız olunan durumları veya yalnızca bildirimleri gösterme

Bir çalıştırmanın ayrıntılarını gösterme

 1. Etkinlik özetinde, en son çalıştırmaya ilişkin ayrıntıları göstermek için bir girişe dokunun.

  Her bir olay ve eylemle birlikte bunların başarılı veya başarısız olduğunu belirten bir simge görünür. Başarılı olduysa işlemin süresi de (saniye cinsinden) görünür.

  Çalıştırma ayrıntıları

 2. Ekranın alt kısmında, akışın tüm çalıştırmalarını listelemek için Önceki çalıştırmaları göster'e ve ardından ayrıntılarını görüntülemek için bir çalıştırmaya dokunun.

  Başarı/başarısızlık geçmişi