Power Automate ile verileri filtreleme ve kopyalama

Bu kılavuzda, bir kaynağı yeni veya değiştirilen öğeler için izleyen ve bu değişiklikleri bir hedefe kopyalayan bir bulut akışı oluşturmayı öğreneceksiniz. Kullanıcılarınız verileri bir konuma giriyorsa ancak takımınızın bu verilere farklı bir konumda veya biçimde ihtiyacı varsa, buna benzer bir bulut akışı oluşturabilirsiniz.

Bu kılavuz verileri bir Microsoft SharePoint listesinden (kaynak) bir Azure SQL Veritabanı tablosuna (hedef) kopyalar ancak verileri Power Automate tarafından desteklenen 380'nin üzerinde bağlayıcı arasında kopyalayabilirsiniz.

İpucu

SharePoint'i Power Automate ile kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için SharePoint belgelerine bakın.

Önemli

İki yönlü eşitleme desteklenmediğinden, hedefte yaptığınız değişiklikler kaynağa kopyalanmaz. İki yönlü eşitleme ayarlamayı denerseniz, değişikliklerin kaynak ve hedef arasında gönderildiği sonsuz bir döngü oluşturursunuz.

Ön koşullar

 • Bir veri kaynağına ve hedefe erişiminiz olmalıdır. Bu kılavuz, kaynak ve hedef oluşturma adımlarını içermez.
 • Power Automate'e erişin.
 • Verilerinizin depolanma şekli hakkında temel bilgilere sahip olma.
 • Akış oluşturma hakkındaki temel bilgileri edinme. Eylemler, tetikleyiciler ve koşulları nasıl ekleyeceğinizi gözden geçirebilirsiniz. Aşağıdaki adımlarda bu eylemleri nasıl gerçekleştireceğinizi bildiğiniz varsayılmaktadır.

İpucu

Kaynak ve hedefteki tüm sütun adlarının eşleşmesi gerekmez ancak bir öğe eklediğinizde veya güncelleştirdiğinizde tüm gerekli sütunlar için veri sağlamanız gerekir. Power Automate sizin için gerekli alanları tanımlar.

Adımlara hızlı genel bakış

Power Automate konusunda deneyimliyseniz bu hızlı adımları kullanarak bir veri kaynağındaki verileri başka bir veri kaynağına kopyalayabilirsiniz:

 1. İzleyeceğiniz kaynağı ve değiştirilen verileri kopyalayacağınız hedefi belirleyin. Her ikisine de erişiminiz olduğunu onaylayın.
 2. Kaynak ve hedefte öğeleri benzersiz olarak tanımlayan en az bir sütun tanımlayın. Aşağıdaki örnekte Başlık sütunu kullanılmaktadır, ancak siz istediğiniz sütunları kullanabilirsiniz.
 3. Kaynağı değişiklikler için izleyen bir tetikleyici ayarlayın.
 4. Değiştirilen öğenin var olup olmadığını belirlemek için hedefi arayın.
 5. Aşağıdaki gibi bir Koşul kullanın:
  • Yeni veya değiştirilmiş öğe hedefte yoksa öğeyi oluşturun.
  • Yeni veya değiştirilmiş öğe hedefte varsa öğeyi güncelleştirin.
 6. Akışınızı tetikleyin ve yeni veya değiştirilen öğelerin kaynaktan hedefe kopyalandığını doğrulayın.

Not

Önceden SharePoint veya Azure SQL Veritabanı'na bir bağlantı oluşturmadıysanız, oturum açmanız istendiğinde yönergeleri izleyin.

Akışı oluşturmak için ayrıntılı adımları aşağıda bulabilirsiniz.

Kaynağı değişiklikler için izleme

 1. Power Automate'te oturum açın, Akışlarım' > Sıfırdan oluştur'u seçin.

 2. SharePoint sözcüğünü arayın, tetikleyici listesinden SharePoint - Bir öğe oluşturulduğunda veya değiştirildiğinde tetikleyicisini seçin.

 3. Site Adresi'ni girip Bir öğe oluşturulduğunda veya değiştirildiğinde kartında Liste Adı'nı seçin.

  Akışınızın yeni veya güncelleştirilmiş öğeleri izlediği SharePoint listesine ait Site Adresi ve Liste Adı bilgilerini girin.

  SharePoint tetikleyicisini yapılandırma

Yeni veya değiştirilmiş öğeler için hedefi arama

Yeni veya değiştirilmiş öğelere ilişkin hedefi aramak için SQL Server - Satırları al eylemini kullanırız.

 1. Yeni adım > Eylem ekle seçeneğini belirleyin.

 2. Satırları al ifadesiyle arama yapın, SQL Server - Satırları al'ı seçin ve ardından Tablo adı listesinden izlemek istediğiniz tabloyu seçin.

 3. Gelişmiş seçenekleri göster'i seçin.

 4. Filtre Sorgusu kutusunda, Title eq ' yazın, dinamik içerik listesinden Başlık belirtecini seçin ve ardından ' yazın.

  Önceki adımda kaynak ve hedefteki satırların Başlık değerlerinin eşleştiği varsayılmaktadır.

  Satırları al kartı şimdi resimdeki gibi görünmelidir:

  hedef veritabanından öğeyi almayı deneyin

Yeni veya değiştirilen öğenin bulunup bulunmadığını denetleme

Koşul kartını açmak için Yeni adım > Koşul ekle'yi seçin.

Koşul kartında:

 1. Sol taraftaki kutuyu seçin.

  Bu akışta kullanılan uygulama ve bağlayıcılardan dinamik içerik ekleyin listesi açılır.

 2. Satırları al kategorisinden değer'i seçin.

  İpucu

  Satırları al kategorisinden değer'i seçtiğinizi onaylayın. Bir öğe oluşturulduğunda veya değiştirildiğinde kategorisinden değer'i seçmeyin.

 3. Ortadaki kutudaki listeden eşittir'i seçin.

 4. Sağ taraftaki kutuya 0 (sıfır) girin.

  Koşul kartı şimdi şu resme benzer şekilde görünür:

  koşul yapılandırma

 5. Gelişmiş modda düzenleme'yi seçin.

  Gelişmiş mod açıldığında, kutuda @equals(body('Get_rows')?['value'], 0) ifadesini görürsünüz. body('Get_items')?['value'] işlevinin etrafına length() öğesini ekleyerek bu ifadeyi düzenleyin. Tüm ifade şimdi aşağıdaki şekilde görünür: @equals(length(body('Get_rows')?['value']), 0)

  Koşul kartı şimdi şu resme benzer şekilde görünür:

  koşul yapılandırma

  İpucu

  length() işlevini eklemek, akışın değer listesini denetlemesine ve öğe içerip içermediğini belirlemesine olanak sağlar.

Akışınız hedeften öğeleri “aldığında”, iki olası sonuç bulunur.

Sonuç Sonraki adım
Öğe var Öğeyi güncelleştirin
Öğe yok Yeni öğe oluştur

Not

Satır ekle ve Satırı güncelleştir kartları akışta kullanılan Azure SQL Veritabanı tablosundaki sütun adlarını gösterdiğinden, sonraki adımda gösterilen kartlar sizinkilerden farklı olabilir.

Hedefte öğe oluşturma

Öğe hedefte yoksa, SQL Server - Satır ekle eylemini kullanarak öğeyi oluşturun.

Koşul'un Evet ise dalında:

 1. Eylem ekle'yi seçin, satır ekle öğesini arayın ve ardından SQL Server - Satır ekle'yi seçin.

  Satır ekle kartı açılır.

 2. Tablo adı listesinden yeni öğenin ekleneceği tabloyu seçin.

  Satır ekle kartı genişletilir ve seçili tablodaki tüm alanları görüntüler. Yıldız işareti (*) olan alanlar gereklidir ve satırın geçerli olması için bu alanların doldurulması gerekir.

 3. Doldurmak istediğiniz her bir alanı seçin ve verileri girin.

  Verileri el ile girebilir, Dinamik içerikten bir veya daha fazla belirteç seçebilir ya da alanlara metin ve belirteçlerin herhangi bir birleşimini girebilirsiniz.

  Satır ekle kartı şimdi şu resme benzer şekilde görünür:

  koşul yapılandırma

Hedefteki öğeyi güncelleştirme

Öğe hedefte varsa öğeyi değişikliklerle güncelleştirin.

 1. SQL Server - Satırı güncelleştir eylemini Koşul'un Hayır ise dalına ekleyin.

 2. Tablonun alanlarını doldurmak için bu belgenin öğeyi oluşturma bölümündeki adımları izleyin.

  ortamları görüntüleme

 3. Sayfanın en üstünde, Akış adı kutusunda akışınız için bir ad girin ve kaydetmek için Akış oluştur'u seçin.

  akışınızı adlandırma

Şimdi, SharePoint listenizdeki (kaynak) bir öğe değiştirildiğinde, akışınız tetiklenir ve yeni bir öğe ekler veya Azure SQL Veritabanınızda (hedef) varolan bir öğeyi güncelleştirir.

Not

Akışınız kaynaktan bir öğe silindiğinde tetiklenmez. Bu önemli bir senaryoysa, bir öğenin artık gerekli olmadığını gösteren ayrı bir sütun eklemeniz yararlı olabilir.

Daha Fazla Bilgi

Akışlarınızda veri işlemlerini kullanın.