Genel bakışOverview

Bir çözümde barındırdığınız akışlar taşınabilir hale gelir, böylece akışlarınızı ve tüm bileşenlerini zahmetsizce bir ortamdan diğerine taşıyabilirsiniz.When you host your flows in a solution, they become portable, making it effortless to move them and all their components from one environment to another. Bir bağımsız yazılım satıcısı (ISV) için genel bir kullanım örneği, akışları korumalı alan ortamında geliştirip daha sonra test ortamına taşımaktır.A typical use case is for an independent software vendor (ISV) to develop flows in a sandbox environment, and then move those flows to a test environment. Test edildikten sonra, ISV bu akışları satın alan müşteriler için bir üretim ortamına taşır.After testing, the ISV would then move the flows to a production environment for clients who purchase these flows. Bu işlem, akışları çözümlerin içinde oluşturup daha sonra çözümleri ve içeriklerini taşıdığınızda çok daha kolaydır.This process is much easier when you create your flows in solutions, and then move the solutions and their contents.

Bir çözümün içinde oluşturduğunuz akışlar çözüm kullanan akışlar olarak bilinir.Flows you create inside a solution are known as solution-aware flows. Tek bir çözüme birden fazla akış ekleyebilirsiniz.You can add multiple flows in a single solution.

Not

Çözüm kullanmayan akışları (bir çözümün içinde oluşturulmamış akışları) bir çözüme taşıyamazsınız.You cannot move non-solution-aware flows (flows not created in a solution) into a solution.

Ön koşullarPrerequisites

Çözümler ve çözüm kullanan akışlar oluşturmak için aşağıdaki bileşenlere sahip olmanız gerekir.You must have the following components to create solutions, and solution-aware flows:

Çözüm oluşturmaCreate a solution

Çözüm oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:Follow these steps to create a solution:

 1. Power Automate adresinde oturum açın.Sign in to Power Automate.

 2. Gezinti çubuğundan Çözümler'i seçin.Select Solutions from the navigation bar.

 3. + Yeni çözüm'ü seçin.Select + New solution.

 4. Yeni çözümünüz için Görünen Ad, Yayımcı, Sürüm ve Ad dahil olmak üzere tüm gerekli bilgileri sağlayın.Provide all required information for your new solution, including Display Name, Publisher, Version, and Name. Çözümünüze bir açıklama eklemek de iyi bir fikirdir.It's also a good idea to provide a description of your solution.

 5. Üstteki menüden Kaydet ve Kapat'ı seçin.Select Save and Close from the menu at the top.

  Yeni çözümünüz bu resimdeki gibi görünebilir:Your new solution might appear like this image:

  İpucu

  Yeni çözümünüz görüntülenmezse çözüm listesini yenilemek için Çözümler'i seçin.Select Solutions to refresh the list of solutions if your new solution doesn't appear.

Daha Fazla BilgiLearn more