Süreçleri görselleştirme (önizleme)

[Bu konu yayın öncesi belgesine dahildir ve değiştirilebilir.]

Süreç haritası

Süreç haritası

Süreç haritası süreçleri görselleştirmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bir işlemdir. İş süreçlerinizin nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili bir grafik gösterimine bakarak, fırsatların bulunduğu yer hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz. Süreç haritasına ulaşmak için Analizler'e gidin ve Süreç haritası sekmesini seçin.

Etkinlikler, iş süreci oluşturan görevleri veya eylemleri açıklar. Etkinlikler, insanlar tarafından veya otomasyon kullanılması durumunda makineler tarafından gerçekleştirilebilir. Süreç haritasında, farklı etkinlikler düğümler olarak veya etkinlikler arasındaki geçişler kenarlar olarak görünür. Her süreç sırasının bir başlangıcı ve bitişi vardır.

Farklı etkinlik birleşimleri ve değişkenleri süreç haritasında ayrı olarak gösterilir. Süreç değişkeni, işlemin en başından en sonuna kadar uzanan benzersiz bir yoldur. Başka bir deyişle, süreç değişkeni, başlangıçtan bitişe kadar süreç boyunca "izleme" gibi belirli bir etkinlik sırasıdır. Her değişken diğerlerinden en az bir etkinlikle farklıdır. Süreç haritasında ek ölçümler, etkinlik sıklığı veya verim süresi görebilirsiniz. Sıklık size geçen toplam kayıt/servis talebi sayısını gösterir. Verim süresi, servis talebinin ilk olayı ile son olayı arasındaki süredir. Sürecin ayrıntılarına gitmek için kullanabileceğiniz çeşitli filtreler vardır:

 • Değişken seçici, süreç haritanızda görselleştirmek için bir değişken veya değişken kümesi seçmenize olanak tanır.
 • Kayıt seçici, süreç haritanızda görselleştirmek için bir kayıt veya kayıt kümesi seçmenize olanak tanır.
 • Zaman filtresi, süreç görselleştirmesini belirli bir dönemde görmenizi sağlar. Ayrıca, sürecinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için kullanılabilecek ana performans göstergeleri vardır. Bunlar, bu konuda açıklanmaktadır.

Zaman analizi

Analiz ekranı

Ek işlem analizlerini görüntülemek için Zaman analizi sekmesini seçin. Sürecinizi anlamanıza yardımcı olmak için birçok ana performans göstergesi (KPI) ve görselleştirme kullanıma hazır olarak sunulmaktadır. Ölçümler ve görseller listesini ve süreçlerin hakkında size söyleyebileceklerini aşağıda bulabilirsiniz:

KPI'lar:

 • /# kayıt: Bu süreci analiz etmek için aynı sürece ait kaç kaydın gönderildiğini gösterir. Ne kadar çok kayıt varsa, o kadar çok bilgi elde edilir. Örneğin, sürecin tamamlaması için genellikle farklı yollara sahip olan birkaç kopyasını sağlarsanız, sürecin sağlayabileceği tüm varyasyonlara illişkin ayrıntılı bilgiler almayabilirsiniz.
 • /# kullanıcı: Süreci kaç kişinin kaydettiği hakkında bilgi verir. İşlem genellikle çok sayıda kişi tarafından gerçekleştiriliyorsa, sürecin gerçekleştirebileceği varyasyonları anlamak için işlem kayıtlarını gönderecek olabildiğince fazla kişiye sahip olmak istersiniz.
 • /# etkinlik: Süreçte kaç adım olduğunu gösterir. Süreç sahibi adımları kendisi tanımlayabilir ve/veya analiz için diğer kişilerin de kayıt hazırlığı sırasında etkinlikleri tanımlamalarına izin verebilir. Bir süreci analiz etmek için, masaüstündeki kullanıcı etkinlikleri anlamlı etkinlikler halinde gruplandırılabilir. Örneğin, faturalama sürecinde etkinlikler şunlar olabilir: fatura açma, faturalama uygulamasına veri girme ve uygulamayı ve faturayı kapatma.
 • Verim süresi (ortalama): Sürecin ilişkilendirilmiş tüm kayıtlarda bir işlemin tamamlanması için gerektirdiği ortalama süreyi gösterir. Süreç inceleme açısından en önemli veri noktalarından biridir çünkü verin süresine ayrıntılı şekilde bakmak süreçteki performans sorunları hakkında bilgi edinmenizi sağlar.
 • Verimlilik süresi (medyan): Medyan, genel olarak bir sürecin tamamlanması için en sıklıkla gerekli olan süreyi gösterir. Az sayıda kayıt veya tek bir kayıt olduğu durumlarda çok kullanışlı bir ölçümdür; ortalama tamamlanma süresine sahip çoğu kayıttan farklı olarak bu kayıta yönelik sapma olduğunu gösterecek kadar farklıdır. Kullanıcının sürecin tamamlanma süresini yanlış yorumlamasına engel olmak için bu ölçüm, basit bir ortalama yerine en sık kullanılan süreyi göstererek daha fazla bilgi sağlar.
 • /# değişken: Kullanıcıların bir işlemi tamamlayabilmek için ne kadar farklı yollar izlediğini gösterir. Örneğin, bir kişi bir satın alma işlemini tamamlamak için süreçte 11 adım izlerken başka bir kullanıcı yalnızca 7 adım izleyebilir.

Görselleştirmeler

 • Kayda göre zaman dağılımı: En yaygın zaman aralıklarında kaç kayıt olduğunu gösterir.
 • Ortalama süreye göre etkinlik: Her etkinlik için harcanan süreyi gösterir böylece bu görsele bakarak en çok zaman alan etkinlikleri tek bakışta görebilirsiniz.
 • Medyan süreye göre etkinlik: Her etkinlik için harcanan medyan süreyi gösterir; böylece en çok zaman harcanan etkinlikleri tanımlayabilir, aykırı değerlerde sapma olmadığından emin olabilir ve etkinlik başına en sıklıkla harcana süreyi görebilirsiniz.
 • Ortalama ve medyan süreye göre kayıt: Kaydı ortalama ve medyan süreye göre gösterir. Bu görselleştirmeyi, istenen kaydı süresine süresine göre kolayca filtrelemek için kullanabilirsiniz. Filtreler:
 • Kayıt adı: Belirli bir kaydı veya kayıt kümesini filtreler. İlgileniyor olabileceğiniz belirli bir kaydı veya kayıt kümesini filtrelemenize olanak tanır.
 • Başlangıç tarihi: Kaydın başladığı ve bittiği zaman aralığına yönelik filtreler. Örneğin, süreciniz zaman içinde değiştiyse, belirli bir süre sonra başlayan kayıtları filtreleyerek süreç değişiminden sonra ölçümlerinizde bir etkisi olup olmadığını görmek isteyebilirsiniz.