Power Automate'te AI Builder kullanmaUse AI Builder in Power Automate

AI Builder, otomatikleştirilmiş işlemlerinize zeka eklemenize, sonuçları tahmin etmenize ve iş performansını geliştirmenize olanak tanıyan yeni bir Power Platform özelliğidir.AI Builder is a new Power Platform capability that enables you to add intelligence to your automated processes, predict outcomes, and help improve business performance. AI Builder, Microsoft yapay zekasının gücünü nokta ve tıklama deneyim aracılığıyla sunan ve Power Apps ve Power Automate ile doğrudan tümleştirilmiş olan bir anahtar teslimi çözümdür.AI Builder is a turnkey solution that brings the power of Microsoft AI through a point-and-click experience and is directly integrated into Power Apps and Power Automate. Daha fazla bilgi edinin: AI Builder nedir?More information: What is AI Builder?

Power Automate'in sol gezinti bölmesindeki AI Builder seçeneğini kullanarak yapay zeka modelleri oluşturabilirsiniz.You can build AI models by using the AI Builder option from the left navigation pane of Power Automate. Daha fazla bilgi edinin: Yapay zeka modeli türleriMore information: AI model types

Power Automate'te AI Builder kullanmaUse AI builder in Power Automate

Şirketinize zeka eklemek için akışlarınızda AI Builder modellerini kullanın.Use your AI Builder models in your flows to add intelligence to your organization. Daha fazla bilgi: Power Automate'te AI Builder kullanmaMore information: Use AI Builder in Power Automate