Power BI URL’lerini izin verilenler listenize eklemeAdd Power BI URLs to your allow list

Power BI hizmeti için internet bağlantısı gerekir.The Power BI service requires connectivity to the internet. Bu makaledeki tablolarda listelenen uç noktaların, Power BI hizmetini kullanan müşteriler tarafından ulaşılabilir olması gerekir.The endpoints listed in the tables in this article should be reachable for customers using the Power BI service.

Power BI hizmetini kullanmak için aşağıdaki tabloda gerekli olarak işaretlenen uç noktalara ve bağlantılı sitelerde gerekli olarak işaretlenen uç noktalarına bağlanabilmeniz gerekir.To use the Power BI service, you must be able to connect to the endpoints marked required in the tables below, and to any endpoints marked required on the linked sites. Dış site bağlantısı belirli bir bölüme başvuruyorsa yalnızca bu bölümdeki uç noktalarını gözden geçirmeniz gerekir.If the link to an external site refers to a specific section, you only need to review the endpoints in that section.

İsteğe bağlı olarak işaretlenen uç noktalar, belirli işlevlerin çalışması için izin verilenler listesine eklenebilir.Endpoints marked optional may also be added to allow lists for specific functionality to work.

Power BI hizmetlerinin listelenen uç noktaları için yalnızca 443 numaralı TCP bağlantı noktasının açılması gerekir.The Power BI service requires only TCP Port 443 to be opened for the listed endpoints.

Joker karakterler (*) kök etki alanı altındaki tüm düzeyleri temsil eder ve bilgi bulunmayan alanlar Yok ifadesiyle belirtilmiştir.Wildcards (*) represent all levels under the root domain, and we use N/A when information isn't available. Hedefler sütununda uç noktalarla ilgili daha fazla bilginin bulunduğu dış sitelerin etki alanları ve bağlantıları listelenmektedir.The Destination(s) column lists domain names and links to external sites, which contain further endpoint information.

Önemli

Aşağıdaki tablolarda yer alan bilgiler Power BI Germany, 21Vianet tarafından işletilen Power BI China veya Power BI for US Government için geçerli değildir.The information in the tables below doesn't apply to Power BI Germany, Power BI China operated by 21Vianet, or Power BI for US government. Bulut hizmetleri arasında bağlantı hakkında daha fazla bilgi için Kamuya özgü ve genel Azure bulut hizmetleri arasında bağlantı kurma makalesini okuyun.Read Connect government and global Azure cloud services to learn more about communicating between cloud services.

Kimlik DoğrulamaAuthentication

Power BI, Microsoft 365 kimlik doğrulaması ve kimlik bölümlerindeki gerekli uç noktaları kullanır.Power BI depends on the required endpoints in the Microsoft 365 authentication and identity sections. Power BI'ı kullanmak için aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz sitede yer alan uç noktalara bağlanabiliyor olmanız gerekir.To use Power BI, you must be able to connect to the endpoints in the linked site below.

SatırRow AmaçPurpose HedeflerDestination(s) Bağlantı noktalarıPort(s)
11 Gerekli: Kimlik doğrulaması ve kimlikRequired: Authentication and identity Microsoft 365 Ortak ve Office Online URL’leri ile ilgili belgelere bakınSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs YOKN/A

Genel site kullanımıGeneral site usage

Genel Power BI kullanımı için aşağıdaki tabloda ve bağlantılı sitelerde belirtilen uç noktalara bağlanabilmeniz gerekir.For the general use of Power BI, you must be able to connect to the endpoints in the table and linked sites below.

SatırRow AmaçPurpose HedeflerDestination(s) Bağlantı noktalarıPort(s)
11 Gerekli: Arka uç API’leriRequired: Backend APIs api.powerbi.comapi.powerbi.com TCP 443TCP 443
22 Gerekli: Arka uç API’leriRequired: Backend APIs *.analysis.windows.net*.analysis.windows.net TCP 443TCP 443
33 Gerekli: Arka uç API’leriRequired: Backend APIs *.pbidedicated.windows.net*.pbidedicated.windows.net TCP 443TCP 443
44 Gerekli: Content Delivery Network (CDN)Required: Content Delivery Network (CDN) content.powerapps.comcontent.powerapps.com TCP 443TCP 443
55 Gerekli: Microsoft 365 tümleştirmesiRequired: Microsoft 365 integration Microsoft 365 Ortak ve Office Online URL’leri ile ilgili belgelere bakınSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs YOKN/A
66 Gerekli: PortalRequired: Portal *.powerbi.com*.powerbi.com TCP 443TCP 443
77 Gerekli: Hizmet telemetrisiRequired: Service telemetry dc.services.visualstudio.comdc.services.visualstudio.com TCP 443TCP 443
88 İsteğe bağlı: Bilgilendirme iletileriOptional: Informational messages dynmsg.modpim.comdynmsg.modpim.com TCP 443TCP 443
99 İsteğe bağlı: NPS anketleriOptional: NPS surveys nps.onyx.azure.netnps.onyx.azure.net TCP 443TCP 443

YönetimAdministration

Power BI'da yönetim işlevleri gerçekleştirmek için aşağıda bağlantısı verilen sitelerde yer alan uç noktalara bağlanabiliyor olmanız gerekir.To perform administrative functions in Power BI, you must be able to connect to the endpoints in the linked sites below.

SatırRow AmaçPurpose HedeflerDestination(s) Bağlantı noktalarıPort(s)
11 Gerekli: Kullanıcıları yönetmek ve denetim günlüklerini görüntülemek içinRequired: For managing users and viewing audit logs Microsoft 365 Ortak ve Office Online URL’leri ile ilgili belgelere bakınSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs YOKN/A

Veri almaGetting data

OneDrive gibi belirli veri kaynaklarından veri almak için aşağıdaki tabloda yer alan uç noktalarına bağlanabilmeniz gerekir.To get data from specific data sources, such as OneDrive, you must be able to connect to the endpoints in the table below. Kuruluşunuzda kullanılan belirli veri kaynakları için ek internet etki alanlarına ve URL'lere erişim gerekli olabilir.Access to additional internet domains and URLs may be required for specific data sources used in your organization.

SatırRow AmaçPurpose HedeflerDestination(s) Bağlantı noktalarıPort(s)
11 Gerekli: AppSource (Power BI’ın içindeki veya dışındaki uygulamalar)Required: AppSource (internal or external apps in Power BI) appsource.microsoft.comappsource.microsoft.com
*.s-microsoft.com*.s-microsoft.com
TCP 443TCP 443
22 İsteğe bağlı: Oturum açma ve içerik paketleri için veri almaOptional: Sign in and get data for content packs Kullanılan içerik paketlerine bağlıdırDepends on content packs used Kullanılan içerik paketlerine bağlıdırDepends on content packs used
33 İsteğe bağlı: Kişisel OneDrive hesabınızdaki dosyaları içeri aktarmaOptional: Import files From OneDrive personal OneDrive sitesindeki gerekli URL'ler ve bağlantı noktalarına bakınSee the Required URLs and ports for OneDrive site YOKN/A
44 İsteğe bağlı: 60 saniyede Power BI öğretici videosuOptional: Power BI in 60-Seconds tutorial video *.doubleclick.net*.doubleclick.net
*.ggpht.com*.ggpht.com
*.google.com*.google.com
*.googlevideo.com*.googlevideo.com
*.youtube.com*.youtube.com
*.ytimg.com*.ytimg.com
fonts.gstatic.comfonts.gstatic.com
TCP 443TCP 443
55 İsteğe bağlı: PubNub akış verisi kaynaklarıOptional: PubNub streaming data sources PubNub belgelerine bakınSee the PubNub documentation YOKN/A

Pano ve rapor tümleştirmesiDashboard and report integration

Power BI, panolarınızı ve raporlarınızı desteklemek için belirli uç noktaları kullanır.Power BI depends on certain endpoints to support your dashboards and reports. Aşağıdaki tabloda ve bağlantılı sitelerde belirtilen uç noktalara bağlanabilmeniz gerekir.You must be able to connect to the endpoints in the table and linked sites below.

SatırRow AmaçPurpose HedeflerDestination(s) Bağlantı noktalarıPort(s)
11 Gerekli: Excel tümleştirmesiRequired: Excel integration Microsoft 365 Ortak ve Office Online URL’leri ile ilgili belgelere bakınSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs YOKN/A

Power BI görselleriPower BI visuals

Power BI, Power BI görsellerini görüntülemek ve onlara erişim sağlamak için belirli uç noktaları kullanır.Power BI depends on certain endpoints to view and access Power BI visuals. Aşağıdaki tabloda ve bağlantılı sitelerde belirtilen uç noktalara bağlanabilmeniz gerekir.You must be able to connect to the endpoints in the table and linked sites below.

SatırRow AmaçPurpose HedeflerDestination(s) Bağlantı noktalarıPort(s)
11 Gerekli: Market arabiriminden veya dosyadan özel görsel içeri aktarmaRequired: Import a custom visual from the Marketplace interface or from a file *.azureedge.net*.azureedge.net
*.blob.core.windows.net*.blob.core.windows.net
*.osi.office.net*.osi.office.net
*.msecnd.net*.msecnd.net
store.office.comstore.office.com
web.vortex.data.microsoft.comweb.vortex.data.microsoft.com
store-images.s-microsoft.comstore-images.s-microsoft.com
TCP 443TCP 443
22 İsteğe bağlı: Bing HaritalarOptional: Bing Maps bing.combing.com
platform.bing.complatform.bing.com
*.virtualearth.net*.virtualearth.net
TCP 443TCP 443
33 İsteğe bağlı: PowerAppsOptional: PowerApps PowerApps sistem gereksinimleri sitesinin Gerekli hizmetler bölümüne bakınSee the Required services section from the PowerApps system requirements site YOKN/A
44 İsteğe bağlı: VisioOptional: Visio Microsoft 365 Ortak ve Office Online URL'leri ile SharePoint Online ve OneDrive İş ile ilgili belgelere bakın.See the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs, as well as SharePoint Online and OneDrive for Business YOKN/A

Diğer ilgili siteler için Power BI bağlantıları.Power BI links to other related sites. Bu siteler belgeleri, destek bilgilerini, yeni özellik isteklerini ve daha fazlasını barındırır.These sites host documentation, support, new feature requests, and more. İzin verilenler listesine ekleme isteğe bağlı olduğundan, bu sitelere erişim Power BI’ın işlevselliğini etkilemez.Access to these sites won't affect the functionality of Power BI, so adding then to allow lists is optional.

SatırRow AmaçPurpose HedeflerDestination(s) Bağlantı noktalarıPort(s)
11 İsteğe bağlı: Topluluk sitesiOptional: Community site community.powerbi.comcommunity.powerbi.com
oxcrx34285.i.lithium.comoxcrx34285.i.lithium.com
TCP 443TCP 443
22 İsteğe bağlı: Belgeler sitesiOptional: Documentation site docs.microsoft.comdocs.microsoft.com
img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.netimg-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net
statics-uhf-eas.akamaized.netstatics-uhf-eas.akamaized.net
cdnssl.clicktale.netcdnssl.clicktale.net
ing-district.clicktale.neting-district.clicktale.net
TCP 443TCP 443
33 İsteğe bağlı: İndirme sitesi (Power BI Desktop vb. için)Optional: Download site (for Power BI Desktop, etc.) download.microsoft.comdownload.microsoft.com TCP 443TCP 443
44 İsteğe bağlı: Dış yönlendirme siteleriOptional: External redirects aka.msaka.ms
go.microsoft.comgo.microsoft.com
TCP 443TCP 443
55 İsteğe bağlı: Fikir geri bildirim sitesiOptional: Ideas feedback site ideas.powerbi.comideas.powerbi.com
powerbi.uservoice.compowerbi.uservoice.com
TCP 443TCP 443
66 İsteğe bağlı: Power BI sitesi - giriş sayfası, daha fazla bilgi edinme bağlantıları, destek sitesi, indirme bağlantıları, iş ortağı gösterimi vb.Optional: Power BI site - landing page, learn more links, support site, download links, partner showcase, and so on. powerbi.microsoft.compowerbi.microsoft.com TCP 443TCP 443
77 İsteğe bağlı: Power BI Geliştirici MerkeziOptional: Power BI Developer Center dev.powerbi.comdev.powerbi.com TCP 443TCP 443
88 İsteğe bağlı: Destek sitesiOptional: Support site support.powerbi.comsupport.powerbi.com
s3.amazonaws.coms3.amazonaws.com
*.olark.com*.olark.com
logx.optimizely.comlogx.optimizely.com
mscom.demdex.netmscom.demdex.net
tags.tiqcdn.comtags.tiqcdn.com
TCP 443TCP 443