Power BI çalışma alanlarında veri depolama alanlarını yönetmeManage data storage in Power BI workspaces

Raporları ve veri kümelerini yayınlamaya devam edebilmek için bireysel alanınızda veya çalışma alanında veri depolamasını yönetmeyi öğrenin.Learn how to manage data storage in your individual or workspace so you can keep publishing reports and datasets.

Kapasite sınırlarıCapacity limits

Hem Çalışma Alanım hem de bir uygulamanın çalışma alanı için çalışma alanı depolama sınırları, çalışma alanının paylaşılan kapasitede mi yoksa Premium kapasitede mi yer aldığına bağlıdır.Workspace storage limits, whether for My Workspace or an app workspace, depend on whether the workspace is in shared or Premium capacity.

Paylaşılan kapasite sınırlarıShared capacity limits

Paylaşılan kapasitedeki çalışma alanları için:For workspaces in shared capacity:

 • Çalışma alanı depolaması başına 10 GB sınırı vardır.There is a per-workspace storage limit of 10 GB.
 • Uygulama çalışma alanları için, toplam kullanım kiracının 10 GB’lık depolama sınırı ile kiracıdaki Pro lisansları sayısının çarpımını aşamaz.For app workspaces, the total usage can’t exceed the tenant storage limit of 10 GB multiplied by the number of Pro licenses in the tenant.

Premium kapasite sınırlarıPremium capacity limits

Premium kapasitedeki çalışma alanları için:For workspaces in Premium capacity:

 • Premium kapasite başına 100 TB sınırı vardır.There is a limit of 100 TB per Premium capacity.
 • Kullanıcı başına depolama sınırı yoktur.There is no per-user storage limit.

Power BI fiyatlandırma modelinin diğer özellikleri hakkında bilgi edinin.Read about other features of the Power BI pricing model.

Depolamaya dahil olanlarWhat's included in storage

Veri depolama alanınızda kendi veri kümelerinizin ve Excel raporlarınızın yanı sıra sizinle paylaşılan öğeler de bulunur.Included in your data storage are your own datasets and Excel reports, and those items that someone has shared with you. Veri kümeleri karşıya yüklediğiniz veya bağlandığınız veri kaynaklarıdır.Datasets are any of the data sources you’ve uploaded or connected to. Bu veri kaynakları, kullandığınız Power BI Desktop dosyalarını ve Excel çalışma kitaplarını içerir.These data sources include Power BI Desktop files and Excel workbooks you’re using. Aşağıdaki öğeler de veri kapasitenize dahil edilir.The following are also included in your data capacity.

 • Panoya sabitlenmiş olan Excel aralıkları.Excel ranges pinned to a dashboard.
 • Power BI panolarına sabitlenmiş olan Reporting Services şirket içi görselleştirmeleri.Reporting Services on-premises visualizations pinned to a Power BI dashboard.
 • Karşıya yüklenen görüntüler.Uploaded images.

Paylaştığınız panoların boyutları, bu panolara sabitlenmiş öğelere göre değişir.The size of a dashboard that you share varies, depending on what's pinned to it. Örneğin, iki farklı veri kümesine ait olan iki rapordaki öğeleri sabitlerseniz dosya boyutu iki veri kümesini de içerecektir.For example, if you pin items from two reports that are part of two different datasets, the size includes both datasets.

Size ait olan öğeleri yönetmeManage items you own

Power BI hesabınızda kullandığınız depolama alanı miktarını görün ve hesabınızı yönetin.See how much data storage you’re using in your Power BI account, and manage your account.

 1. Kendi depolama alanınızı yönetmek için gezinti bölmesinde Çalışma Alanım sayfasına gidin.To manage your own storage, go to My Workspace on the navigation pane.

  Çalışma Alanımın vurgulandığı gezinti bölmesinin ekran görüntüsü.

 2. Sağ üst köşedeki dişli simgesini Dişli simgesi ve ardından Kişisel depolama alanını yönet’i seçin.Select the gear icon Gear icon in the upper-right corner Manage personal storage.

  Üst taraftaki çubukta, depolama alanınızın ne kadarını kullandığınız gösterilir.The top bar shows how much of your storage limit you’ve used.

  Kullanılan depolama alanı miktarını gösteren Depolama sınırını yönetme seçeneğinin ekran görüntüsü.

  Veri kümeleri ve raporlar iki sekmeye ayrılmıştır:The datasets and reports are separated onto two tabs:

  Bana ait: Bunlar, Salesforce ve Dynamics CRM gibi hizmet veri kümeleri de dahil olmak üzere Power BI hesabınıza sizin yüklediğiniz raporlar ve veri kümeleridir.Owned by me: You’ve uploaded these reports and datasets to your Power BI account, including service datasets such as Salesforce and Dynamics CRM.

  Diğerlerine ait: Başkalarının sizinle paylaştığı raporlar ve veri kümeleridir.Owned by others: Others have shared these reports and datasets with you.

 3. Bir veri kümesini veya raporu silmek için çöp kutusu simgesini seçinTo delete a dataset or report, select the trash can icon Çöp kutusu simgesi..

Size veya başkalarına ait bazı rapor veya panoların bir veri kümesine bağlı olabileceğini unutmayın.Keep in mind that you or someone else may have reports and dashboards based on a dataset. İlgili veri kümesini silerseniz bağlı raporlar ve panolar artık çalışmaz.If you delete the dataset, those reports and dashboards won’t work anymore.

Çalışma alanınızı yönetmeManage your workspace

 1. Çalışma Alanları’nın yanındaki oku ve ardından çalışma alanının adını seçin.Select the arrow next to Workspaces select the name of the workspace.

  Satış Grubu çalışma alanını gösteren Çalışma Alanı seçiminin ekran görüntüsü.

 2. Sağ üst köşedeki Dişli simgesini ve ardından Grup depolama alanını yönet’i seçin.Select the gear icon Gear icon in the upper-right corner Manage group storage.

  Üst taraftaki çubukta, grup depolama alanınızın ne kadarının kullanıldığı gösterilir.The top bar shows how much of the group’s storage limit is used.

  Satış Grubu’nun depolama alanı sınırı dahilinde kullanılan miktarı gösteren Depolama alanını yönetme seçeneğinin ekran görüntüsü.

  Veri kümeleri ve raporlar iki sekmeye ayrılmıştır:The datasets and reports are separated onto two tabs:

  Bize ait: Bunlar, Salesforce ve Dynamics CRM gibi hizmet veri kümeleri de dahil olmak üzere grubun Power BI hesabına sizin yüklediğiniz veya başka birinin yüklediği raporlar ve veri kümeleridir.Owned by us: You or someone else has uploaded these reports and datasets to the group’s Power BI account, including service datasets such as Salesforce and Dynamics CRM.

  Diğerlerine ait: Başkalarının grubunuzla paylaştığı raporlar ve veri kümeleridir.Owned by others: Others have shared these reports and datasets with your group.

 3. Bir veri kümesini veya raporu silmek için çöp kutusu simgesini seçinTo delete a dataset or report, select the trash can icon Çöp kutusu simgesi..

  Not

  Size veya gruptaki diğer kullanıcılara ait bazı rapor veya panoların bir veri kümesine bağlı olabileceğini unutmayın.Keep in mind that you or someone else in the group may have reports and dashboards based on a dataset. İlgili veri kümesini silerseniz bağlı raporlar ve panolar artık çalışmaz.If you delete the dataset, those reports and dashboards won’t work anymore.

  Çalışma alanında yönetici, üye veya katkıda bulunan rolüne sahip tüm üyeler çalışma alanındaki veri kümelerini ve raporları silme izinlerine sahip olur.Any member in a workspace with the admin, member, or contributor role has permissions to delete datasets and reports from the workspace.

Veri kümesi sınırlarıDataset limits

Power BI'a aktarılan her veri kümesi için 1 GB'lık bir sınır söz konusudur.There is a 1 GB limit per dataset that is imported into Power BI. Verileri içeri aktarmak yerine Excel deneyimini korumayı tercih ettiyseniz veri kümesi başına sınır 250 MB'tır.If you have chosen to keep the Excel experience, instead of importing the data, the limit is 250 MB for the dataset.

Sınıra ulaştığınızda ne olur?What happens when you reach a limit

Herhangi bir alandaki kapasite sınırına ulaştığınızda hizmet içinde uyarılar görürsünüz.When you reach the data capacity limit of what you can do, you see prompts within the service.

Dişli simgesiniWhen you select the gear icon Dişli simgesiseçtiğinizde, veri kapasitesi sınırınızı aştığınızı belirten bir kırmızı çubuk görürsünüz., you see a red bar indicating you are over your data capacity limit.

Sınıra ulaşıldığını gösteren depolama kapasitesinin ekran görüntüsü.

Bu sınır, Kişisel depolama alanını yönet bölümünde de belirtilir.This limit also is indicated within Manage personal storage.

Jane’in sınırına ulaşıldığını gösteren kişisel depolama kapasitesinin ekran görüntüsü.

Sınırlardan birine ulaşılmasına neden olacak bir eylem gerçekleştirmeye çalıştığınızda sınırı aştığınızı belirten bir ileti görürsünüz.When you try to perform an action that will reach one of the limits, you see a message you are over the limit. Depoladığınız veri miktarını azaltmak ve sınır sorununu ortadan kaldırmak için depolama alanınızı yönetebilirsiniz.You can manage your storage to reduce your storage amount and get past the limit.

Sınırlara ulaşıldığını gösteren, depolama sınırınızın üzerinde iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community