Yeni bir Microsoft 365 Deneme Sürümü ile Power BI uygulamasına kaydolmaSigning up for Power BI with a new Microsoft 365 Trial

Bu makalede, bir iş veya okul e-posta adresiniz yoksa Power BI hizmetine kaydolmaya yönelik alternatif bir yol açıklanmaktadır.This article describes an alternative way to sign up for the Power BI service, if you don't already have a work or school email account.

Power BI’a e-posta adresinizle kaydolma konusunda sorun yaşıyorsanız öncelikle bunun Power BI ile kullanılabilecek bir e-posta adresi olduğundan emin olun.If you're having problems signing up for Power BI with your email address, first make sure it's an email address that can be used with Power BI. Bu işe yaramazsa Microsoft 365 deneme sürümüne kaydolup bir iş hesabı oluşturun.If that's not successful, sign up for a Microsoft 365 trial and create a work account. Daha sonra, Power BI hizmetine kaydolmak için bu yeni iş hesabını kullanın.Then, use that new work account to sign up for the Power BI service. Microsoft 365 deneme sürümünün süresi dolsa bile Power BI’ı kullanmaya devam edebilirsiniz.You'll be able to use Power BI even after the Microsoft 365 trial expires.

Office’in Microsoft 365 denemesine kaydolmaSign up for a Microsoft 365 trial of Office

Microsoft 365 web sitesinden Microsoft 365 deneme sürümüne kaydolun.Sign up for a Microsoft 365 trial on the Microsoft 365 web site. Henüz bir hesabınız yoksa Microsoft hesap oluşturma adımlarında size yol gösterir.If you don't already have an account, Microsoft will walk you through the steps to create one. Ticari e-posta hesapları (Hotmail ve Gmail gibi) Microsoft 365’le kullanılamadığından, kullanılabilen yeni bir hesap oluşturursunuz.Since commercial email accounts (such as Hotmail and Gmail) won't work with Microsoft 365, you'll create a new account that will. Bu e-posta hesabı şuna benzer olacaktır: zalan@onmicrosoft.com.That email account will look something like zalan@onmicrosoft.com.

Ücretsiz deneyin'i seçin

Office 365 E5’i seçerseniz denemeniz Power BI Pro’yu içerir.If you select Office 365 E5, your trial will include Power BI Pro. Power BI Pro denemesinin süresi Office 365 E5 denemenizle aynı zamanda dolar ve bu süre şu anda 30 gündür.The Power BI Pro trial will expire at the same time as your Office 365 E5 trial, which is currently 30 days. Bunun yerine Office 365 E3’ü seçerseniz Power BI’a ücretsiz kullanıcı olarak kaydolabilir ve 60 günlük deneme için Pro’ya yükseltebilirsiniz.If, instead, you select Office 365 E3, you'll be able to sign up for Power BI as a free user and upgrade to Pro for a 60-day trial.

 1. E-posta adresinizi girin.Enter your email address. Microsoft bu e-posta adresinin Microsoft 365’le kullanılabileceğini veya yeni bir e-posta adresi oluşturmanız gerektiğini size bildirir.Microsoft will let you know if that email address will work with Microsoft 365 or if you'll need to create a new email address. karşılama sayfası

  Yeni e-posta adresine ihtiyacınız varsa Microsoft ilgili adımlarda size yol gösterir.If you need a new email address, Microsoft will walk you through the steps. İlk adım yeni bir hesap oluşturmaktır.First step, creating a new account. Hesap ayarla’yı seçin.Select Set up account.

  Yeni bir hesaba kaydolmayı seçin.

 2. Yeni hesap hakkındaki ayrıntıları girin.Enter details about the new account.

  iş veya okul hesabı oluşturun

 3. Yeni e-posta adresinizi ve parolanızı oluşturun.Create your new email address and password. you@yourcompany.onmicrosoft.com benzeri bir oturum açma adı oluşturun.Create a new sign-in name that looks like you@yourcompany.onmicrosoft.com. Bu, yeni iş veya okul hesabınızla ve Power BI’la kullanacağınız oturum açma bilgileridir.This is the sign-in you'll use with your new work or school account and with Power BI.

  İşletme kimliğini oluşturma seçeneklerini gösteren ekran görüntüsü.

 4. Hepsi bu!That's it! Artık Power BI’a kaydolmak için kullanabileceğiniz bir e-posta adresiniz var.You now have an email address that you can use to sign up for Power BI. Power BI hizmetine bireysel olarak kaydolma sayfasına gidinHead on over to Sign up for the Power BI service as an individual

  iletişim bilgilerinizi girin

  Yeni kiracınız oluşturulurken beklemeniz gerekebilir.You may have to wait while your new tenant gets created.

Önemli noktalarImportant considerations

Yeni hesapla oturum açma sırasında sorun yaşıyorsanız gizli bir tarayıcı oturumu kullanmayı deneyin.If you have any issues signing in with the new account, try using a private browser session.

Oturum açma yöntemini kullanarak yeni bir kuruluş kiracısı oluşturursunuz ve bu kiracının yöneticisi olarak atanırsınız.By using this signup method, you are creating a new organizational tenant and you'll become the administrator of the tenant. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI yönetimi nedir?.For more information, see What is Power BI administration?. Kiracınıza yeni kullanıcılar ekleyebilir ve ardından söz konusu kullanıcılarla Microsoft 365 yönetim belgelerinde açıklandığı gibi paylaşımda bulunabilirsiniz.You can add new users to your tenant, then share with them, as described in the Microsoft 365 admin documentation.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI yönetimi nedir?What is Power BI administration?
Kuruluşunuzda Power BI lisanslarıPower BI licensing in your organization
Power BI'a bireysel olarak kaydolmaSigning up for Power BI as an individual

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community