Power BI kiracım nerede bulunur?Where is my Power BI tenant located?

Power BI kiracınızın bulunduğu yeri ve bu konumun nasıl seçildiğini öğrenin.Learn where your Power BI tenant is located and how that location is selected. Hizmetle kurduğunuz etkileşimleri etkileyebileceği için konumu öğrenmek önemlidir.Learning the location is important, because it can affect the interactions you have with the service.

Power BI kiracınızın bulunduğu yeri belirlemeHow to determine where your Power BI tenant is located

Kiracınızın bulunduğu bölgeyi bulmak için aşağıdaki adımları izleyin.To find the region your tenant is in, follow these steps.

  1. Power BI hizmetinde üst taraftaki menüden yardım simgesini ( ? ) ve ardından Power BI Hakkında'yı seçin.In the Power BI service, in the top menu, select help (?) then About Power BI.

  2. Verilerinizin depolandığı yer ifadesinin yanındaki değere bakın.Look for the value next to Your data is stored in. Bu bölge, kiracınızın bulunduğu yerdir.It's the region where your tenant is located. Bu değer ayrıca, çalışma alanlarınız için farklı bölgelerdeki kapasiteleri kullanmadığınız sürece verileriniz de bu bölgede depolanır.The value is also the region where your data is stored, unless you're using capacities in different regions for your workspaces.

    Veri bölgesi

Veri bölgesi nasıl seçilir?How the data region is selected

Veri bölgesi, kiracınızı oluştururken seçtiğiniz ülkeye/bölgeye göre belirlenir.The data region is based on the country/region you select when you create the tenant. Bu bilgi paylaşıldığından seçim hem Microsoft 365 hem de Power BI kayıtları için geçerlidir.The selection applies to sign up for both Microsoft 365 and to Power BI, because this information is shared. Yeni bir kiracı oluşturuyorsanız kaydolma işlemleri sırasında listeden uygun ülkeyi/bölgeyi seçin.If this is a new tenant, select the appropriate country/region from the list when you sign up.

Ülke seçimi

Power BI, seçiminize en yakın veri bölgesini seçer ve kiracınıza ait veriler bu bölgede depolanır.Power BI picks a data region closest to your selection, which determines where data is stored for your tenant.

Önemli

Kiracıyı oluşturduktan sonra seçimi değiştiremezsiniz.You cannot change the selection after you create the tenant.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community