Power BI ile Microsoft Teams’de işbirliği yapmaCollaborate in Microsoft Teams with Power BI

Dağıtılmış iş gücü norm haline geldikçe daha fazla kuruluş, uzaktan çalışmaya olanak vermek ve çalışanların senkronizasyonunu sağlamak için Microsoft Teams kullanıyor. Microsoft Teams kanallarında ve sohbetlerinde etkileşimli Power BI içeriğini paylaşmaya ve bu içerik üzerinde işbirliği yapmaya yönelik seçenekler bu makalede özetlenmiştir.As a distributed workforce becomes the norm, more organizations are relying on Microsoft Teams to enable remote work and keep employees in sync. This articles outlines options for sharing and collaborating on interactive Power BI content in Microsoft Teams channels and chats.

 • Microsoft Teams için Power BI sekmesi sayesinde etkileşimli raporları Microsoft Teams kanallarına ve sohbetlerine ekleyebilirsiniz.With the Power BI tab for Microsoft Teams, you can embed interactive reports in Microsoft Teams channels and chats. Power BI sekmesi iş arkadaşlarınızın ekibinizin verilerini bulmasına ve verileri ekip kanalınızda tartışmalarına yardımcı olur.The Power BI tab helps your colleagues find your team's data and discuss the data within your team channels.
 • Microsoft Teams ileti kutusuna raporlarınızın, panolarınızın ve uygulamalarınızın bağlantılarını yapıştırdığınızda bir bağlantı önizlemesi oluşturun.Create a link preview when you paste a link to your reports, dashboards, and apps into the Microsoft Teams message box. Bağlantı önizlemesi bağlantı ile ilgili bilgileri gösterir.The link preview shows information about the link.
 • Microsoft Teams’de konuşmaları hemen başlatmak için Power BI hizmetinde raporları ve panoları görüntülerken Microsoft Teams’de Paylaş’ı kullanın.Use Share to Microsoft Teams when viewing reports and dashboards in the Power BI service to quickly start conversations in Microsoft Teams.
 • Temel Power BI hizmeti deneyiminizin tamamını Microsoft Teams’e aktarmak için Microsoft Teams’deki Power BI uygulamasını kullanın.Use the Power BI app in Microsoft Teams to bring your entire basic Power BI service experience into Microsoft Teams.

Microsoft Teams kanalına eklenmiş Power BI raporunun ekran görüntüsü.

GereksinimlerRequirements

Genel olarak Power BI’ın Microsoft Team’de çalışması için şunlardan emin olmalısınız:In general, for Power BI to work in Microsoft Teams, ensure these elements:

 • Kullanıcılarınızın bir Power BI Pro lisansına sahip olması veya raporun Power BI lisansına sahip bir Power BI Premium kapasite (EM veya P SKU) içinde yer alması.Your users have a Power BI Pro license, or the report is contained in a Power BI Premium capacity (EM or P SKU) with a Power BI license.
 • Kullanıcıların, Power BI lisansını etkinleştirmek için Power BI hizmetinde oturum açmış olması.Users have signed in to the Power BI service to activate their Power BI license.
 • Kullanıcıların, Microsoft Teams’de Power BI sekmesini kullanma gereksinimlerini karşılaması.Users meet the requirements to use the Power BI tab in Microsoft Teams.

Raporlara erişim vermeGrant access to reports

Bir raporu Microsoft Teams’e eklediğinizde veya bir öğeye bağlantı gönderdiğinizde, kullanıcılara raporu görüntüleme izni otomatik olarak verilmez.Embedding a report in Microsoft Teams or sending a link to an item doesn't automatically give users permission to view the report. Kullanıcıların raporu Power BI’da görüntülemesine izin vermeniz gerekir.You need to allow users to view the report in Power BI. Bu işlemi kolaylaştırmak isterseniz ekibiniz için bir Microsoft 365 Grubu kullanabilirsiniz.You can use a Microsoft 365 Group for your team to make it easier.

Önemli

Power BI hizmetinde, raporu görebilecek olan kullanıcıları belirleyip listede olmayanlara erişim izni vermeyi unutmayın.Make sure to review who can see the report within the Power BI service and grant access to those not listed.

Ekipteki herkesin raporlara erişmesini sağlamak için raporları tek bir çalışma alanına yerleştirip ekibinizin Microsoft 365 Grubuna erişim izni verebilirsiniz.One way to ensure everyone in a team has access to reports is to place the reports in a single workspace and give the Microsoft 365 Group for your team access.

Bilinen sorunlar ve sınırlamalarKnown issues and limitations

 • Power BI, Microsoft Teams ile aynı yerelleştirilmiş dilleri desteklemez.Power BI doesn't support the same localized languages that Microsoft Teams does. Bu nedenle, eklenen rapordaki yerelleştirme doğru olmayabilir.As a result, you might not see proper localization within the embedded report.
 • Power BI panoları, Microsoft Teams için Power BI sekmesine eklenemez.Power BI dashboards can't be embedded in the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • Power BI lisansına veya rapora erişim izni olmayan kullanıcılar “İçerik kullanılamıyor” iletisiyle karşılaşır.Users without a Power BI license or permission to access the report see a "Content is not available" message.
 • Internet Explorer 10 kullanıyorsanız sorunlarla karşılaşabilirsiniz.You might have issues if you use Internet Explorer 10.
 • Microsoft Teams için Power BI sekmesinde URL filtreleri desteklenmez.URL filters aren't supported with the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • Yeni Power BI sekmesi ulusal bulutlarda kullanılamaz.In national clouds, the new Power BI tab isn't available. Power BI uygulamalarındaki yeni çalışma alanı deneyimini veya raporları desteklemeyen eski bir sürüm kullanılabilir.An older version might be available that doesn't support the new workspace experience or reports in Power BI apps.
 • Sekmeyi kaydettikten sonra, sekme ayarlarından sekme adı değiştirilemez.After you save the tab, you can't change the tab name through the tab settings. Değiştirmek için Yeniden adlandır seçeneğini kullanın.Use the Rename option to change it.
 • Bağlantı önizleme hizmetinde çoklu oturum açma desteklenmez.Single sign-on isn't supported for the link preview service.
 • Bağlantı önizlemeleri, toplantı sohbetinde veya özel kanallarda çalışmaz.Link previews don't work in meeting chat or private channels.

Microsoft Teams’deki Microsoft Power PlatformMicrosoft Power Platform in Microsoft Teams

Diğer Microsoft Power Platform uygulamaları da Microsoft Teams ile tümleşir.The other Microsoft Power Platform apps also integrate with Microsoft Teams.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorun.Try asking the Power BI Community.