Klasik bir çalışma alanında işbirliği yapmaCollaborate in a classic workspace

Power BI çalışma alanları panolar, raporlar ve veri kümeleri üzerinde iş arkadaşlarınızla işbirliği yapıp uygulamalar oluşturabileceğiniz harika platformlardır.Power BI workspaces are great places to collaborate with your colleagues on dashboards, reports, and datasets to create apps. Bu makale, orijinal, klasik çalışma alanlarını ele alır.This article is about the original, classic workspaces.

İşbirliği Power BI'daki çalışma alanları ile sınırlı değildir.Collaboration doesn’t end with workspaces in Power BI. Klasik çalışma alanlarından birini Power BI’da oluşturduğunuzda arka planda otomatik olarak bir Microsoft 365 grubu da oluşturursunuz.When you create one of the classic workspaces in Power BI, you're automatically creating a Microsoft 365 group in the background. Microsoft 365, gruplar için OneDrive İş'te dosya paylaşımı, Exchange'de sohbet, paylaşılan takvim ve görevler gibi başka hizmetler de sunar.Microsoft 365 offers other group services, such as sharing files on OneDrive for Business, conversations in Exchange, shared calendar and tasks, and so on. Microsoft 365'teki gruplar hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about groups in Microsoft 365.

Not

Yeni çalışma alanı deneyimi, Power BI çalışma alanlarıyla Microsoft 365 grupları arasındaki ilişkileri değiştiriyor.The new workspace experience changes the relationship between Power BI workspaces and Microsoft 365 groups. Yeni çalışma alanlarından birini Power BI’da oluşturduğunuzda artık arka planda otomatik olarak bir Microsoft 365 grubu oluşturulmaz.When you create one of the new workspaces in Power BI, you no longer automatically create a Microsoft 365 group in the background. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI’da yeni çalışma alanları oluşturma.For more information, see Create the new workspaces in Power BI.

Çalışma alanı oluşturmak için Power BI Pro lisansı gerekir.You need a Power BI Pro license to create a workspace.

Çalışma alanında Power BI Desktop dosyaları üzerinde işbirliği yapmaCollaborate on Power BI Desktop files in a workspace

Bir Power BI Desktop dosyası oluşturduktan sonra, dosyanın üzerinde işbirliği yapılabilmesine olanak tanımak için dosyayı bir çalışma alanında yayımlayabilirsiniz.After you create a Power BI Desktop file, you can publish it to a workspace so everyone in the workspace can collaborate on it.

 1. Power BI Desktop'ta Giriş şeridindeki Yayımla seçeneğini belirleyin ve Hedef seçin kutusunda çalışma alanını seçin.In Power BI Desktop, select Publish on the Home ribbon, then select the workspace in the Select a destination box.

  Yayımla simgesi

 2. Power BI hizmetinde Çalışma Alanı'nın yanındaki oku ve ardından çalışma alanını seçin.In the Power BI service, select the arrow next to Workspaces > select the workspace.

  Çalışma alanları

 3. İlk önce Raporlar sekmesini ardından da raporunuzu seçin.Select the Reports tab, then choose your report.

  Raporlar sekmesi

  Buradan sonra, Power BI'daki herhangi bir raporda olduğu gibi ilerleriz.From here, it's like any other report in Power BI. Çalışma alanınızdaki kişilerle birlikte raporu değiştirip kutucukları, istediğiniz bir panoya kaydedebilirsiniz.You and others in the workspace can modify the report and save tiles to a dashboard of your choosing.

Microsoft 365’te işbirliğiCollaborate in Microsoft 365

Microsoft 365'te işbirliği yapmak için başlangıç noktanız Power BI'daki klasik çalışma alanıdır.Collaborating in Microsoft 365 starts from the classic workspace in Power BI.

 1. Power BI hizmetinde Çalışma Alanlarım’ın yanındaki oku seçin > çalışma alanı adının yanındaki Diğer seçenekler (...) öğesini seçin.In the Power BI service, select the arrow next to Workspaces > select More options (...) next to your workspace name.

  Çalışma Alanı menüsü

 2. Bu menüden, grubunuzdaki kişilerle birkaç şekilde işbirliği yapabilirsiniz:From this menu, you can collaborate with your group in a few ways:

  Microsoft 365'te grup çalışma alanına ilk kez gittiğinizde bir süre beklemeniz gerekebilir.The first time you go to your group workspace in Microsoft 365, it may take some time. 15 ila 30 dakika bekledikten sonra tarayıcınızı yenileyin.Give it 15 to 30 minutes, then refresh your browser.

Microsoft 365'te grup sohbeti yapmaHave a group conversation in Microsoft 365

 1. Çalışma alanı adının yanındaki Diğer seçenekler (...) öğesini > Konuşmalar’ı seçin.Select More options (...) next to your workspace name > Conversations.

  Konuşmalar sekmesi

  Grup çalışma alanına ilişkin e-posta ve sohbet sitesi Microsoft 365 için Outlook'ta açılır.The email and conversation site for your group workspace opens in Outlook for Microsoft 365.

  Takvim menü öğesi

 2. Microsoft 365 için Outlook'taki grup sohbetleri hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about group conversations in Outlook for Microsoft 365.

Grup çalışma alanı takviminde bir etkinlik zamanlamaSchedule an event on the group workspace calendar

 1. Çalışma alanı adının yanındaki Diğer seçenekler (...) öğesini > Takvim’i seçin.Select More options (...) next to the workspace name > Calendar.

  Takvim sekmesi

  Grup çalışma alanınıza ilişkin takvim Microsoft 365 için Outlook’ta açılır.The calendar for your group workspace opens in Outlook for Microsoft 365.

  Microsoft 365 için Outlook

 2. Microsoft 365 için Outlook'taki grup takvimleri hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about group calendars in Outlook in Microsoft 365.

Klasik çalışma alanını yönetmeManage a classic workspace

Bir çalışma alanının sahibi veya yöneticisiyseniz çalışma alanı üyesi ekleyip kaldırma seçeneğiniz de olur.If you’re an owner or administrator for a workspace, you can also add or remove workspace members. Power BI çalışma alanını yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about managing a Power BI workspace.

Sonraki adımlarNext steps