Power BI çalışma alanınız için OneDrive'da depolanan dosyalara bağlanmaConnect to files stored in OneDrive for your Power BI workspace

Power BI'da bir çalışma alanı oluşturduğunuzda ilişkilendirilmiş bir OneDrive İş kaynağına sahip bir Microsoft 365 grubu da oluşturmuş olursunuz.When you create a workspace in Power BI, you're also creating a Microsoft 365 group, with an associated OneDrive for Business. Bu makalede Excel, CSV ve Power BI Desktop dosyalarınızı ilgili OneDrive İş kaynağında depolama ve güncel tutma adımları açıklanmaktadır.This article explains how to store and update your Excel, CSV, and Power BI Desktop files on that OneDrive for Business. Bu güncelleştirmeler dosyalara bağlı olarak Power BI raporlarına ve panolarına otomatik olarak yansır.Those updates are automatically reflected in the Power BI reports and dashboards based on the files.

Not

Yeni çalışma alanı deneyimi, Power BI çalışma alanlarıyla Microsoft 365 grupları arasındaki ilişkileri değiştiriyor.The new workspace experience changes the relationship between Power BI workspaces and Microsoft 365 groups. Yeni çalışma alanlarından birini her oluşturduğunuzda otomatik olarak bir Microsoft 365 grubu oluşturmazsınız.You don't automatically create a Microsoft 365 group every time you create one of the new workspaces. Yeni çalışma alanları oluşturma hakkında bilgi edininRead about creating the new workspaces

Çalışma alanınıza dosya eklemek iki adımlı bir işlemdir:Adding files to your workspace is a two-step process:

 1. Çalışma alanınız için öncelikle OneDrive İş'e dosyaları yüklersiniz.First you upload files to the OneDrive for Business for your workspace.
 2. Ardından Power BI'da bu dosyalara bağlanırsınız.Then you connect to those files from Power BI.

Not

Çalışma alanları yalnızca bir Power BI Pro lisansı ile kullanılabilir.Workspaces are only available with a Power BI Pro license.

1 Çalışma alanınız için OneDrive İş'e dosya yükleme1 Upload files to the OneDrive for Business for your workspace

 1. Power BI hizmetinde Çalışma Alanı'nın yanındaki oku ve ardından çalışma alanı adınızın yanındaki üç nokta ( ) simgesini seçin.In the Power BI service, select the arrow next to Workspaces > select the ellipsis () next to your workspace name.

  Seçili çalışma alanı adını gösteren Power BI çalışma alanının ekran görüntüsü.

 2. Microsoft 365'te çalışma alanınız için OneDrive İş'i açmak üzere Dosyalar'ı seçin.Select Files to open the OneDrive for Business for your workspace on Microsoft 365.

  Not

  Çalışma alanı menüsünde Dosyalar'ı görmüyorsanız çalışma alanınız için OneDrive İş'i açmak üzere Üyeler'i seçin.If you don't see Files on the workspace menu, select Members to open the OneDrive for Business for your workspace. Burada, Dosyalar seçeneğini belirleyin.There, select Files. Microsoft 365, uygulamanızın grup çalışma alanı dosyaları için bir OneDrive depolama konumu ayarlar.Microsoft 365 sets up a OneDrive storage location for your app's group workspace files. Bu işlem biraz zaman alabilir.This process may take some time.

 3. Buradan çalışma alanınız için OneDrive İş'e dosyalarınızı yükleyebilirsiniz.Here, you can upload your files to the OneDrive for Business for your workspace. Karşıya Yükle'yi seçip dosyalarınıza gidin.Select Upload, and navigate to your files.

  Bir dosyayı karşıya yüklemek için nasıl gezinileceği gösterilen OneDrive İş’in ekran görüntüsü.

2 Excel dosyalarını veri kümeleri veya Excel Online çalışma kitapları olarak içeri aktarma2 Import Excel files as datasets or as Excel Online workbooks

Dosyalarınız artık çalışma alanınız için OneDrive İş'te olduğuna göre bir tercih yapabilirsiniz.Now that your files are in the OneDrive for Business for your workspace, you have a choice. Seçenekleriniz şunlardır:You can:

Çalışma alanınızdaki dosyaları içeri aktarma veya bu dosyalara bağlanmaImport or connect to the files in your workspace

 1. Power BI'da, çalışma alanı adının sol üst köşede bulunduğu çalışma alanına geçin.In Power BI, switch to the workspace, so the workspace name is in the top-left corner.

 2. Gezinti bölmesinin alt kısmında bulunan Veri Al'ı seçin.Select Get Data at the bottom of the nav pane.

  Gezinti bölmesinde görüntülenen Veri Al düğmesinin ekran görüntüsü.

 3. Dosyalar kutusunda Al'ı seçin.In the Files box, select Get.

  Al düğmesini gösteren, Dosyalar iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

 4. OneDrive - Çalışma Alanı Adınız'ı seçin.Select OneDrive - Your Workspace Name.

  Yerel Dosya, OneDrive ve SharePoint’i gösteren, çalışma alanınızı seçmeye yarayan üç kutucuğun ekran görüntüsü.

 5. İstediğiniz dosyayı seçip Bağlan seçeneğini belirleyin.Select the file you want > Connect.

  Bu noktada Excel çalışma kitabındaki verileri içeri aktarmak veya Excel çalışma kitabının tamamına bağlanmak istediğinize karar verin.At this point, you decide whether to import the data from the Excel workbook, or connect to the whole Excel workbooks.

 6. İçeri Aktar veya Bağlan seçeneğini belirleyin.Select Import or Connect.

  Excel’den İçeri Aktar veya Excel’e Bağlan seçeneklerini gösteren OneDrive İş iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

 7. İçeri Aktar seçeneğini belirlerseniz çalışma kitabı Veri Kümeleri sekmesinde görünür.If you select Import, then the workbook appears on the Datasets tab.

  Veri Kümeleri sekmesini gösteren Power BI’daki Çalışma Alanları’nın ekran görüntüsü.

  Bağlan seçeneğini belirlerseniz çalışma kitabı Çalışma Kitapları sekmesinde yer alır.If you select Connect, then the workbook is on the Workbooks tab.

  Çalışma Kitapları sekmesini gösteren Power BI’daki Çalışma Alanları’nın ekran görüntüsü.

Sonraki adımlarNext steps