Power BI kurumsal içerik paketi bağlantınızı kaldırmaRemove your connection to a Power BI organizational content pack

Not

Yeni çalışma alanı deneyiminde kurumsal içerik paketleri oluşturamaz veya bunları yükleyemezsiniz.You can't create organizational content packs or install them in the new workspace experiences. Henüz yapmadıysanız, şimdi içerik paketlerinizi uygulamalara yükseltmek için iyi bir zamandır.Now is a good time to upgrade your content packs to apps, if you haven't started yet. Yeni çalışma alanı deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about the new workspace experience.

İş arkadaşlarınızdan biri bir içerik paketi oluşturuyor.A coworker created a content pack. AppSource'ta bu içerik paketini bulup Power BI çalışma alanınıza ekliyorsunuz.You discovered it in AppSource and added it to your Power BI workspace. Bir süre sonra bu içerik paketine ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsunuz.Now you don't need it any longer. İçerik paketini nasıl kaldırırsınız?How do you remove it?

Bir içerik paketini kaldırmak için veri kümesini silersiniz.To remove a content pack, you remove its dataset.

  • Gezinti bölmesinde veri kümesinin sağında bulunan üç nokta simgesini seçin ve ardından Kaldır > Evet seçeneğini belirleyin.In the nav pane, select the ellipsis to the right of the dataset and select Remove > Yes.

    İçerik paketini kaldırma

Veri kümesi kaldırıldığında, ilişkili olduğu tüm raporlar ve panolar da kaldırılır.Removing the dataset also removes all associated reports and dashboards. Ancak, içerik paketi bağlantınızı kestiğinde söz konusu içerik paketi kuruluşunuzun AppSource hesabından silinmez.However, removing your connection to the content pack doesn't delete the content pack from your organization's AppSource. AppSource'a dilediğiniz zaman geri dönüp içerik paketini çalışma alanınıza tekrar ekleyebilirsiniz.You can always return to AppSource and add the content pack back to your workspace. AppSource'taki bir içerik paketini silebilmeniz için içerik paketini sizin oluşturmuş olmanız gerekir.You can only delete a content pack from AppSource if you're the one who created it.

Sonraki adımlarNext steps