Power BI Desktop'ta Adobe Analytics'e bağlanmaConnect to Adobe Analytics in Power BI Desktop

Tıpkı Power BI Desktop’taki diğer veri kaynaklarında olduğu gibi Power BI Desktop’ta da Adobe Analytics’e bağlanabilir ve temel alınan verileri kullanabilirsiniz.In Power BI Desktop, you can connect to Adobe Analytics and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

Adobe Analytics’ten veri alma

Adobe Analytics verilerine bağlanmaConnect to Adobe Analytics data

Adobe Analytics verilerine bağlanmak için Power BI Desktop’ın Giriş şeridindeki Veri Al seçeneğini belirleyin.To connect to Adobe Analytics data, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Soldaki kategorilerden Çevrimiçi Hizmetler’i seçtiğinizde Adobe Analytics bağlayıcıyı görürsünüz.Select Online Services from the categories on the left, and you see Adobe Analytics connector.

Adobe Analytics’ten veri alma

Görünen Adobe Analytics penceresinde Oturum aç düğmesini seçin ve Adobe Analytics hesabınızda oturum açmak için kimlik bilgilerinizi sağlayın.In the Adobe Analytics window that appears, select the Sign in button, and provide your credentials to sign in to your Adobe Analytics account. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Adobe oturum açma penceresi görünür.The Adobe sign in window appears, as shown in the following image.

Adobe Analytics’te oturum açma

İstendiğinde kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.When prompted, put in your username and password. Bağlantı kurulduktan sonra tek bir tablosal çıktı oluşturmak için Power BI Gezgini iletişim kutusunda birden fazla boyutun ve ölçünün önizlemesini görüntüleyip seçebilirsiniz.Once the connection is established, you can preview and select multiple dimensions and measures within the Power BI Navigator dialog to create a single tabular output. Seçili öğeler için gerekli giriş parametrelerini de sağlayabilirsiniz.You can also provide any necessary input parameters required for the selected items.

Gezgin’i kullanarak verileri seçme

Seçili tabloyu Yüklemeyi seçtiğinizde tablonun tamamı Power BI Desktop'a getirilir. Sorguyu Düzenlemeyi seçtiğinizde ise kullanmak istediğiniz veri kümesini filtreleyebileceğiniz ve iyileştirebileceğiniz, ardından, iyileştirilen bu veri kümesini Power BI Desktop'a yükleyebileceğiniz Sorgu Düzenleyicisi açılır.You can Load the selected table, which brings the entire table into Power BI Desktop, or you can Edit the query, which opens Query Editor so you can filter and refine the set of data you want to use, and then load that refined set of data into Power BI Desktop.

Gezgin’de verileri yükleme veya düzenleme

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop'ı kullanarak çok çeşitli türlerdeki verilere bağlanabilirsiniz.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on data sources, check out the following resources: