Power BI Desktop'ta Excel çalışma kitaplarına bağlanmaConnect to Excel workbooks in Power BI Desktop

Power BI Desktop'tan bir Excel çalışma kitabına bağlanmak kolaydır ve bu makalede, söz konusu işlemi nasıl gerçekleştireceğiniz adım adım gösterilmektedir.Connecting to an Excel workbook from Power BI Desktop is straightforward, and this article walks you through the steps.

Power BI Desktop'taki Giriş şeridinde Veri Al > Excel seçeneğini belirleyin.In Power BI Desktop, select Get Data > Excel from the Home ribbon.

Excel seçeneğinin ekran görüntüsü.

Görüntülenen iletişim kutusunda çalışma kitabınızı seçin.Select your workbook from the Open dialog that appears. Aç iletişim kutusunun ekran görüntüsü.Screenshot of the Open dialog.

Power BI Desktop, çalışma kitabındaki diğer veri öğelerinde bulunan tabloları Gezgin penceresinde görüntüler.Power BI Desktop presents the tables on other data elements from the workbook in the Navigator window. Sol bölmede bir tablo seçtiğinizde, sağ bölmede verilerin önizlemesi görüntülenir.When you select a table in the left pane, a preview of the data appears in the right pane.

Gezgin penceresinin ekran görüntüsü.

Verileri içeri aktarmak için Yükle düğmesini seçebilir veya Power BI Desktop'a aktarmadan önce Sorgu Düzenleyicisi ile düzenlemek istiyorsanız Düzenle seçeneğini belirleyebilirsiniz.You can select the Load button to import the data, or if you want to edit the data using Query Editor before bringing it into Power BI Desktop, select the Edit button.

Verilerinizi yüklediğinizde Power BI Desktop, Yükle penceresini ve yüklenmekte olan verilerle ilişkili etkinliği görüntüler.When you load the data, Power BI Desktop displays the Load window and displays the activity associated with loading the data.

Yükle penceresinin ekran görüntüsü.

Yükleme tamamlandığında Power BI Desktop, ekranın sağ tarafındaki Alanlar bölmesinde, Excel çalışma kitabınızdan içeri aktarılan tabloları ve alanları görüntüler.When complete, Power BI Desktop displays the tables and fields it imported from your Excel workbook in the Fields pane, on the right side of the Desktop.

Alanlar bölmesinin ekran görüntüsü.

İşte bu kadar!And that’s it!

Artık görsel ve rapor oluşturmak veya diğer Excel çalışma kitapları, veritabanları ya da başka bir veri kaynağı gibi bağlanmak veya içeri aktarmak isteyebileceğiniz verilerle etkileşime geçmek için Power BI Desktop'a Excel çalışma kitabınızdan aktardığınız verileri kullanmaya hazırsınız.You’re now ready to use the imported data from your Excel workbook in Power BI Desktop to create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as other Excel workbooks, databases, or any other data source.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop'ı kullanarak çok çeşitli türlerdeki verilere bağlanabilirsiniz.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on data sources, check out the following resources: