Power BI Desktop'ta LinkedIn Satış Gezgini’ne bağlanmaConnect to LinkedIn Sales Navigator in Power BI Desktop

Power BI Desktop'ta, aynı Power BI Desktop'taki diğer tüm veri kaynakları gibi ilişkileri bulmaya ve oluşturmaya yardımcı olmak ve ilerleme durumunuza ilişkin hazır raporlar oluşturmak için LinkedIn Satış Gezgini'ne bağlanabilirsiniz.In Power BI Desktop, you can connect to LinkedIn Sales Navigator to help find and build relationships just like any other data source in Power BI Desktop, and create ready-made reports about your progress.

LinkedIn Satış Gezgini Kullanım sekmesi

LinkedIn Satış Gezgini'ni kullanarak LinkedIn verilerine bağlanmak için LinkedIn Satış Gezgini Kurumsal planınız olmalı ve Satış Gezgini Anlaşmasında Yönetici veya Raporlama Kullanıcısı olmalısınız.To connect to LinkedIn data using the LinkedIn Sales Navigator, you need to have a LinkedIn Sales Navigator Enterprise plan, and either be an Admin or Reporting User on the Sales Navigator Contract.

Aşağıdaki video LinkedIn Satış Gezgini şablon uygulamasını kullanmaya yönelik hızlı bir tur ve öğretici sağlar. Bu uygulama bu makalenin devamında ayrıntılı olarak açıklanır.The following video provides a quick tour and tutorial for using the LinkedIn Sales Navigator template app, which is described in detail later in this article.

LinkedIn Satış Gezgini'ne bağlanmaConnect to LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Satış Gezgini verilerine bağlanmak için Power BI Desktop’ın Giriş şeridindeki Veri Al seçeneğini belirleyin.To connect to LinkedIn Sales Navigator data, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Sol taraftaki kategorilerden Çevrimiçi Hizmetler'i seçin, ardından LinkedIn Satış Gezgini (Beta) öğesini görene kadar ekranı kaydırın.Select Online Services from the categories on the left, then scroll until you see LinkedIn Sales Navigator (Beta).

Power BI Desktop'ta Veri Al

Henüz geliştirme aşamasında olan bir üçüncü taraf bağlayıcıya bağlandığınız bildirilir.You'll be advised that you're connecting to a third-party connecter that's still under development.

Üçüncü taraf uyarı

Devam'ı seçtiğinizde hangi verileri istediğiniz belirtmeniz istenir.When you select Continue, you're prompted to specify which data you want.

Hangi bilgilerin sağlanacağı sorusu

Görüntülenen LinkedIn Satış Gezgini penceresinde, ilk aşağı açılan seçicide hangi verilerin döndürülmesini istediğinizi seçin. Tüm kişiler'i veya Seçili kişiler'i seçebilirsiniz.In the LinkedIn Sales Navigator window that appears, select which data you want to return, either All contacts or Selected contacts from the first drop-down selector. Aldığı verileri belirli bir zaman penceresiyle sınırlamak için başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtebilirsiniz.You can then specify the start and end dates to constrain the data it receives to a particular time window.

Siz bilgileri sağladıktan sonra, Power BI Desktop LinkedIn Satış Gezgini anlaşmanızla ilişkilendirilmiş verilere bağlanır.Once you've provided the information, Power BI Desktop connects to the data associated with your LinkedIn Sales Navigator contract. Web sitesi üzerinden LinkedIn Satış Gezgini'nde oturum açarken kullandığınız e-posta adresinin aynısını kullanın.Use the same email address you use to sign in to LinkedIn Sales Navigator through the website.

LinkedIn'de oturum açma

Başarıyla bağlandığınızda, Gezgin penceresinde LinkedIn Satış Gezgini anlaşmanızdan verileri seçmeniz istenir.When you connect successfully, you're prompted to select which data from your LinkedIn Sales Navigator contract from a Navigator window.

Gezgin'le verileri seçme

LinkedIn Satış Gezgini verilerinizle istediğiniz raporları oluşturabilirsiniz.You can create whatever reports you like with your LinkedIn Sales Navigator data. İşleri kolaylaştırmak için indirebileceğiniz bir de LinkedIn Satış Gezgini .PBIX dosyası vardır. Bu dosyada zaten sağlanmış olana örnek veriler yer alır. Bu sayede sıfırdan başlamak yerine veriler ve raporlarla tanışabilirsiniz.To make things easier, there is also a LinkedIn Sales Navigator .PBIX file that you can download, that has sample data already provided, so you can get familiar with the data and the reports, without having to start from scratch.

PBIX dosyasını aşağıdaki konumlardan indirebilirsiniz:You can download the PBIX file from the following location:

PBIX dosyasının yanı sıra LinkedIn Satış Gezgini'nde indirip kullanabileceğiniz bir şablon uygulaması da bulunur.In addition to the PBIX file, the LinkedIn Sales Navigator also has a template app that you can download and use, too. Sonraki bölümde şablon uygulaması ayrıntılarıyla açıklanır.The next section describes the template app in detail.

LinkedIn Satış Gezgini şablon uygulamasını kullanmaUsing the LinkedIn Sales Navigator template app

LinkedIn Satış Gezgini'nin kullanımını olabildiğince kolaylaştırmak için, LinkedIn Satış Gezgini verilerinizden otomatik olarak hazır bir rapor oluşturan şablon uygulamasını kullanabilirsiniz.To make using the LinkedIn Sales Navigator as easy as possible, you can use the template app that automatically creates a ready-made report from your LinkedIn Sales Navigator data.

LinkedIn Satış Gezgini için şablon uygulaması

Uygulamayı indirdiğinizde verilerinize bağlanmayı veya örnek verilerle uygulamayı keşfetmeyi seçebilirsiniz.When you download the app, you can select whether to connect to your data, or explore the app with sample data. Örnek verileri inceledikten sonra istediğiniz zaman geri dönebilir ve kendi LinkedIn Satış Gezgini verilerinize bağlanabilirsiniz.You can always go back and connect to your own LinkedIn Sales Navigator data after you explore the sample data.

LinkedIn Satış Gezgini için verilere bağlanma

LinkedIn Satış Gezgini şablon uygulamasını şu bağlantıdan alabilirsiniz:You can get the LinkedIn Sales Navigator template app from the following link:

Şablon uygulaması bilgilerinizi analiz etmeye ve paylaşmaya yardımcı olmak için dört sekme sağlar:The template app provides four tabs to help analyze and share your information:

  • KullanımUsage
  • SearchSearch
  • InMailInMail
  • SSISSI

Kullanım sekmesinde bir bütün olarak LinkedIn Satış Gezgini verileriniz gösterilir.The Usage tab shows your overall LinkedIn Sales Navigator data.

LinkedIn Satış Gezgini Kullanım sekmesi

Arama sekmesi arama sonuçlarınızda daha derin detaya gitmenizi sağlar:The Search tab lets you drill deeper into your search results:

LinkedIn Satış Gezgini Arama sekmesi

InMail sekmesinde, gönderilen InMail sayısı, kabul oranları ve diğer kullanışlı bilgiler dahil olmak üzere InMail kullanımınıza ilişkin içgörüler sağlanır:The InMail provides insights into your InMail usage, including number of InMails sent, acceptance rates, and other useful information:

LinkedIn Satış Gezgini InMail sekmesi

SSI sekmesi sosyal satış dizininizle (SSI) ilgili ek ayrıntılar sağlar:The SSI tab provides additional details into your social selling index (SSI):

LinkedIn Satış Gezgini SSI sekmesi

Örnek verilerden kendi verilerinize geçmek için, sağ üst köşede uygulamayı düzenle'yi (kalem simgesi) seçin ve sonra da görüntülenen ekranda Verilerinize bağlanın öğesini seçin.To go from the sample data to your own data, select edit app in the top-right corner (the pencil icon) and then select Connect your data from the screen that appears.

Kendi verilerinize bağlanın

Burada kaç günlük verilerin yükleneceğini seçerek kendi verilerinize bağlanabilirsiniz.From there you can connect your own data, selecting how many days of data to load. En çok 365 günlük veriyi yükleyebilirsiniz.You can load up to 365 days of data. Oturum açmanız gerekir ve yine web sitesi üzerinden LinkedIn Satış Gezgini'nde oturum açarken kullandığınız e-posta adresinin aynısını kullanmalısınız.You'll need to sign in, again using the same email address you use to sign in to LinkedIn Sales Navigator through the website.

Oturum aç

Şablon uygulaması, uygulamadaki verileri kendi verilerinizle yeniler.the template app then refreshes the data in the app with your data. Uygulamanızdaki verilerin yenileme sıklığınızda belirtilen düzeyde güncel olması için bir zamanlanmış yenileme de ayarlayabilirsiniz.You can also set up a scheduled refresh, so the data in your app is as current as your refresh frequency specifies.

Veriler güncelleştirildikten sonra uygulamanın sizin verilerinizle doldurulduğunu görebilirsiniz.Once the data updates, you can see the app populated with your own data.

Yardım almaGetting help

Verilerinize bağlanırken sorunlarla karşılaşırsanız, https://www.linkedin.com/help/sales-navigator adresinden LinkedIn Satış Gezgini desteğine başvurabilirsiniz.If you run into problems when connecting to your data, you can contact LinkedIn Sales Navigator support at https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop'ı kullanarak çok çeşitli türlerdeki verilere bağlanabilirsiniz.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on data sources, check out the following resources: