Power BI Desktop'ta OData akışlarına bağlanmaConnect to OData feeds in Power BI Desktop

Tıpkı Power BI Desktop'taki diğer veri kaynaklarında olduğu gibi Power BI Desktop'ta bir OData akışına bağlanabilir ve temel alınan verileri kullanabilirsiniz.In Power BI Desktop, you can connect to an OData feed and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

Bir OData akışına bağlanmak için Power BI Desktop'ın Giriş şeridindeki Veri Al > OData Akışı seçeneğini belirleyin.To connect to an OData feed, select Get Data > OData Feed from the Home ribbon in Power BI Desktop.

OData Akışı seçimini gösteren, Power BI Desktop’taki Veri Al şeridinin ekran görüntüsü.

Açılan OData Akışı penceresine OData akışınızın URL'sini yazın veya yapıştırın ve Tamam'ı seçin.In the OData Feed window that appears, type or paste your OData feed URL into the box, and select OK.

URL alanını gösteren OData Akışı iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Power BI Desktop, OData akışına bağlanır ve mevcut tablolarla diğer veri öğelerini Gezgin penceresinde gösterir.Power BI Desktop connects to the OData feed, and displays the available tables and other data elements in the Navigator window. Bir öğeyi seçtiğinizde Gezgin penceresinin sağ tarafındaki bölmede verilerinizin bir önizlemesi görüntülenir.When you select an element, the right pane of the Navigator window displays a preview of the data. İstediğiniz sayıda tabloyu seçerek içeri aktarabilirsiniz.You can select as many tables as you want to import. Gezgin penceresinde, seçili olan tablonun önizlemesi görüntülenir.The Navigator window shows a preview of the currently selected table.

Seçili tablolardaki verilerin önizlemesini gösteren Gezgin iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Düzenle düğmesini seçerek Sorgu Düzenleyicisi'ni açabilir, burada, Power BI Desktop'a aktarmadan önce OData akışındaki verileri şekillendirebilir ve dönüştürebilirsiniz.You can choose the Edit button, which launches Query Editor, where you can shape and transform the data from the OData feed before importing it into Power BI Desktop. Dilerseniz Yükle düğmesini seçerek, sol bölmede seçtiğiniz tüm veri öğelerini içeri aktarabilirsiniz.Or you can select the Load button, and import all of the data elements you selected in the left pane.

Yükle'yi seçtiğimizde, Power BI Desktop seçilen öğeleri içeri aktarır ve bir Yükle penceresinde içeri aktarma işleminin ilerleme durumunu görüntüler.When we select Load, Power BI Desktop imports the selected items, and displays a Load window of the import progress.

İçeri aktarma işleminin ilerleme durumunu gösteren Yükle iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

İşlem tamamlandıktan sonra, Power BI Desktop seçilen tabloları ve diğer veri öğelerini Power BI Desktop'taki Raporlar görünümünün sağ tarafında bulunan Alanlar bölmesinde kullanılabilir hale getirir.Once complete, Power BI Desktop makes the selected tables and other data elements available in the Fields pane, found on the right side of the Reports view in Power BI Desktop.

Seçili tabloların listesini gösteren Alanlar bölmesinin ekran görüntüsü.

İşte bu kadar!And that’s it!

Artık görsel ve rapor oluşturmak veya diğer Excel çalışma kitapları, veritabanları ya da başka bir veri kaynağı gibi bağlanmak veya içeri aktarmak isteyebileceğiniz verilerle etkileşime geçmek için Power BI Desktop'a OData akışınızdan aktardığınız verileri kullanmaya hazırsınız.You’re now ready to use the imported data from the OData feed in Power BI Desktop to create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as other Excel workbooks, databases, or any other data source.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop'ı kullanarak çok çeşitli türlerdeki verilere bağlanabilirsiniz.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on data sources, check out the following resources: