Power BI Desktop'ta PDF dosyalarına bağlanmaConnect to PDF files in Power BI Desktop

Tıpkı Power BI Desktop'taki diğer veri kaynaklarında olduğu gibi Power BI Desktop'ta bir PDF dosyasına bağlanabilir ve dosyadaki verileri kullanabilirsiniz.In Power BI Desktop, you can connect to a PDF file and use the included data from the file, just like any other data source in Power BI Desktop.

PDF dosyalarındaki verilere bağlanma

Aşağıdaki bölümlerde PDF dosyasına bağlanma, veri seçme ve bu verileri Power BI Desktop'a alma adımları anlatılmaktadır.The following sections describe how to connect to a PDF file, select data, and bring that data into Power BI Desktop.

Her zaman Power BI Desktop uygulamasının en son sürümünü kullanmanızı öneririz. Son sürüme Power BI Desktop'ı edinin bağlantısından ulaşabilirsiniz.We always recommend upgrading to the most recent release of Power BI Desktop, which you can get from a link in get Power BI Desktop.

PDF dosyasına bağlanmaConnect to a PDF file

Bir PDF dosyasına bağlanmak için Power BI Desktop'ın Giriş şeridindeki Veri Al'ı seçin.To connect to a PDF file select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Soldaki kategorilerden Dosya’yı seçtiğinizde PDF seçeneğini görebilirsiniz.Select File from the categories on the left, and you see PDF.

Veri Al menüsünden PDF'i seçme

Kullanmak istediğiniz PDF dosyasının konumunu belirtmeniz istenir.You're prompted to provide the location of the PDF file you want to use. Dosya konumu belirtildikten ve PDF dosyası yüklendikten sonra bir Gezgin penceresi açılır ve dosyadaki kullanılabilir verileri görüntüler. Bu veriler arasından Power BI Desktop'a aktarılıp kullanılacak bir veya daha fazla öğe seçebilirsiniz.Once you provide the file location and the PDF file loads, a Navigator window appears and displays the data available from the file, from which you can select one or multiple elements to import and use in Power BI Desktop.

PDF dosyalarındaki verilere bağlanma

PDF dosyasında bulunan öğelerin yanındaki onay kutusunu işaretlediğinizde ilgili öğe sağdaki bölmede görüntülenir.Selecting a checkbox next to discovered elements in the PDF file displays them in the right pane. İçeri aktarmaya hazır olduğunuzda Yükle düğmesini seçerek verileri Power BI Desktop'a alabilirsiniz.When you're ready to import, select the Load button to bring the data into Power BI Desktop.

Power BI Desktop’un Kasım 2018 sürümünden başlayarak, PDF bağlantınız için isteğe bağlı parametreler olarak Başlangıç Sayfası ve Son Sayfa'yı belirtebilirsiniz.Beginning with the November 2018 release of Power BI Desktop, you can specify the Start page and End Page as optional parameters for your PDF connection. Ayrıca aşağıdaki biçimi kullanarak bu parametreleri M formül diliyle de belirtebilirsiniz:You can also specify these parameters in the M formula language, using the following format:

Pdf.Tables(File.Contents("c:\sample.pdf"), [StartPage=10, EndPage=11])

Sınırlamalar ve önemli noktalarLimitations and considerations

PDF bağlayıcısıyla Premium kapasitedeki veri kümeleri üzerinde çalışırken PDF bağlayıcısı düzgün bağlantı kuramıyor.When working with the PDF connector on datasets in a Premium capacity, the PDF connector does not properly make the connection. PDF bağlayıcısının Premium kapasitedeki veri kümeleriyle çalışabilmesi için veri kümesini ağ geçidi kullanacak şekilde yapılandırın ve veri kümesi bağlantısının ağ geçidinden geçmesini sağlayın.To enable the PDF connector to work on a dataset in a Premium capacity, configure that dataset to use a gateway, and confirm the connection to that dataset goes through the gateway.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop'ı kullanarak çok çeşitli türlerdeki verilere bağlanabilirsiniz.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on data sources, check out the following resources: