Power BI Desktop'ta bir Amazon Redshift veritabanına bağlanmaConnect to an Amazon Redshift database in Power BI Desktop

Tıpkı Power BI Desktop'taki diğer veri kaynaklarında olduğu gibi Power BI Desktop'ta Amazon Redshift veritabanına bağlanabilir ve temel alınan verileri kullanabilirsiniz.In Power BI Desktop, you can connect to an Amazon Redshift database and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

Bir Amazon Redshift veritabanına bağlanmaConnect to an Amazon Redshift database

Bir Amazon Redshift veritabanına bağlanmak için Power BI Desktop'taki Giriş şeridinden Veri Al seçeneğini belirleyin.To connect to an Amazon Redshift database, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Soldaki kategorilerden Veritabanı'nı seçtiğinizde Amazon Redshift'i görebilirsiniz.Select Database from the categories on the left, and you see Amazon Redshift.

Amazon Redshift veritabanı seçimini gösteren Veri Al iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Görüntülenen Amazon Redshift penceresindeki kutuya, Amazon Redshift sunucunuzun ve veritabanınızın adını yazın veya yapıştırın.In the Amazon Redshift window that appears, type or paste the name of your Amazon Redshift server and database into the box. Kullanıcılar, Sunucu alanına şu biçimde bir bağlantı noktası girebilir: SunucuURL:BağlantıNoktasıAs part of the Server field, users can specify a port in the following format: ServerURL:Port

Sunucu ve Veritabanı alanlarını gösteren Amazon Redshift iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

İstendiğinde kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.When prompted, put in your username and password. Hataları önlemek için SSL sertifikası ile tam olarak eşleşen sunucu adını kullanmanız gerekir.You should use the server name that precisely matches the SSL certificate to avoid errors.

Kullanıcı Adı ve Parola alanlarını gösteren Amazon Redshift kimlik bilgileri isteminin ekran görüntüsü.

Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra bir Gezgin penceresi açılır ve sunucudaki kullanılabilir verileri görüntüler. Bu veriler arasından Power BI Desktop'a aktarılıp kullanılacak bir veya daha fazla öğe seçebilirsiniz.Once you successfully connect, a Navigator window appears and displays the data available on the server, from which you can select one or multiple elements to import and use in Power BI Desktop.

Sunucudaki kullanılabilir verileri gösteren Gezgin iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Gezgin penceresinden seçiminizi yaptıktan sonra veriler için Yükle veya Düzenle seçeneğini belirleyebilirsiniz.Once you make selections from the Navigator window, you can either Load or Edit the data.

  • Veriler için Yükle seçeneğini belirlerseniz verileri yüklemek için İçeri Aktar veya DirectQuery modlarından birini kullanmanız istenir.If you choose to Load data, you'll be prompted to use either Import or DirectQuery mode to load the data. Daha fazla bilgi için DirectQuery'nin açıklandığı makaleye göz atın.For more information, check out this article that explains DirectQuery.
  • Veriler için Düzenle seçeneğini belirlerseniz verilere her türden dönüştürme ve filtre uygulayabileceğiniz Sorgu Düzenleyicisi açılır. Söz konusu dönüştürmelerin ve filtrelerin çoğu, temel alınan Amazon Redshift veritabanına da uygulanmıştır (destekleniyorsa).If you select to Edit the data, Query Editor appears where you can apply all sorts of transformations and filters to the data, many of which are applied to the underlying Amazon Redshift database itself (if supported).

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop'ı kullanarak çok çeşitli türlerdeki verilere bağlanabilirsiniz.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on data sources, check out the following resources: