Power BI Desktop'tan Web sayfalarına bağlanmaConnect to webpages from Power BI Desktop

Power BI Desktop'ta bir Web sayfasına bağlanıp verilerini içeri aktararak görsellerinizde ve veri modellerinizde kullanabilirsiniz.You can connect to a webpage and import its data into Power BI Desktop, to use in your visuals and in your data models.

Power BI Desktop'ta Giriş şeridinden Veri Al > Web'i seçin.In Power BI Desktop, select Get Data > Web from the Home ribbon.

Web seçimini gösteren Power BI Desktop’ın ekran görüntüsü.

Verilerini içeri aktarmak istediğiniz Web sayfasının URL'sini girmenizi isteyen bir iletişim kutusu açılır.A dialog appears, asking for the URL of the web page from which you want to import data.

URL alanını gösteren Web iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

URL'yi yazdıktan (veya yapıştırdıktan) sonra Tamam'ı seçin.Once you’ve typed in (or pasted) the URL, select OK. Power BI Desktop web içeriğine nasıl erişmek istediğinizi belirtmenizi ister.Power BI Desktop prompts you to specify how you want to access the web content.

Web’e bağlanırken kullanılacak kimlik bilgileri

Power BI Desktop web sayfasına bağlanır ve sayfadaki verileri Gezgin penceresinde görüntüler.Power BI Desktop connects to the web page and then presents the page’s available data in the Navigator window. Kullanılabilir veri öğelerinden birini (sayfanın tamamını içeren bir tablo gibi) seçtiğinizde Gezgin penceresinin sağ tarafında, seçtiğiniz verilerin önizlemesi görüntülenir.When you select one of the available data elements, such as a table of the entire page, the Navigator window displays a preview of that data on the right side of the window.

Seçili tablolardaki verilerin önizlemesini gösteren Gezgin iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Verileri Dönüştür düğmesini seçerek Sorgu Düzenleyicisi’ni başlatabilir, Power BI Desktop’a aktarmadan önce Web sayfasındaki verileri burada şekillendirebilir ve dönüştürebilirsiniz.You can choose the Transform Data button, which launches Query Editor, where you can shape and transform the data on that Web page before importing it into Power BI Desktop. Dilerseniz Yükle düğmesini seçerek, sol bölmede seçtiğiniz tüm veri öğelerini içeri aktarabilirsiniz.Or you can select the Load button, and import all of the data elements you selected in the left pane.

Yükle'yi seçtiğinizde Power BI Desktop seçilen öğeleri içeri aktarır ve Power BI Desktop'ta Raporlar Görünümü'nün sağ tarafında bulunan Alanlar bölmesinde kullanılabilir hale getirilir.When we select Load, Power BI Desktop imports the selected items, and makes them available in the Fields pane, found on the right side of the Reports view in Power BI Desktop.

Seçili tabloların listesini gösteren Alanlar bölmesinin ekran görüntüsü.

Web sayfalarına bağlanmak ve verilerini Power BI Desktop'a aktarmak için yapmanız gerekenler bu kadardır.That’s all there is to connecting to a web page and bringing its data into Power BI Desktop.

Bu işlemin ardından, içeri aktarılan alanları Rapor tuvaline sürükleyebilir ve dilediğiniz görselleştirmeleri oluşturabilirsiniz.From there, you can drag those fields onto the Report canvas and create all the visualizations you want. Ayrıca Web sayfasından aldığınız bu verileri diğer tüm verilerle olduğu gibi kullanabilirsiniz. Verileri şekillendirebilir, modelinizdeki diğer veri kaynaklarıyla arasında ilişki oluşturabilir ve istediğiniz Power BI raporunu oluşturmak için diğer tüm işlevlerden faydalanabilirsiniz.You can also use the data from that Web page just like you would any other data – you can shape it, you can create relationships between it and other data sources in your model, and otherwise do what you’d like to create the Power BI report you want.

Web sayfalarına bağlanma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Power BI Desktop ile Çalışmaya Başlama Kılavuzu.To see connecting to a Web page in more depth and action, take a look at the Power BI Desktop Getting Started Guide.

Sertifika iptal denetimiCertificate revocation check

Power BI, verilerinizi korumak için web bağlantılarına güvenlik uygular.Power BI applies security for web connections to protect your data. Fiddler ile web isteklerini yakalama gibi bazı senaryolarda web bağlantıları düzgün çalışmayabilir.In some scenarios, such as capturing web requests with Fiddler, web connections may not work properly. Bu tür senaryolara olanak tanımak için Power BI Desktop’taki Sertifika iptal denetimini etkinleştir seçeneğinin onay işaretini kaldırıp PowerBI Desktop’ı yeniden başlatabilirsiniz.To enable such scenarios, you can uncheck the Enable certificate revocation check option in Power BI Desktop, then restart Power BI Desktop.

Bu seçeneği değiştirmek için Dosya > Seçenekler’i seçin ve sonra soldaki bölmede Güvenlik seçeneğini belirleyin.To change this option, select File > Options, then select Security in the left pane. Aşağıdaki görüntüde bu onay kutusu gösterilmektedir.The following image shows the checkbox. Kutunun işaretini kaldırmak, web bağlantılarını daha az güvenli hale getirir.Unchecking the box will make web connections less secure.

Sertifika iptal denetimini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop'ı kullanarak çok çeşitli türlerdeki verilere bağlanabilirsiniz.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on data sources, check out the following resources: