Öğretici: Power BI Desktop'ta verileri şekillendirme ve birleştirme

Power BI Desktop ile çok çeşitli veri kaynaklarına bağlanabilir ve ardından verileri ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde şekillendirebilir, böylece başkalarıyla paylaşılabilecek görsel raporlar oluşturabilirsiniz. Verileri şekillendirme verileri dönüştürme anlamına gelir. Sütunları veya tabloları yeniden adlandırma, metinleri sayı olarak değiştirme, satırları kaldırma, ilk satırı başlık olarak ayarlama ve benzeri değişiklikler yapma bu işlemlere örnek olarak verilebilir. Verileri birleştirme, iki veya daha fazla veri kaynağını bağlama, gerektiği şekilde şekillendirme ve ardından bunları kullanışlı tek bir sorguda birleştirme anlamına gelir.

Bu öğreticide aşağıdakilerin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz:

 • Power Query Düzenleyicisi'ni kullanarak verileri şekillendirme.
 • Farklı veri kaynaklarına bağlanma.
 • Bu veri kaynaklarını birleştirme ve raporlarda kullanılacak bir veri modeli oluşturma.

Bu öğreticide Power BI Desktop’ı kullanarak bir sorgunun nasıl şekillendirileceği gösterilmiş ve en yaygın görevlerin üzerinde durulmuştur. Burada kullanılan sorgu, sıfırdan nasıl oluşturulacağı da dahil olmak üzere Power BI Desktop ile çalışmaya başlama başlıklı makalede daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Power BI Desktop'taki Power Query Düzenleyicisi, sağ tıklama menülerinin yanı sıra Dönüştür şeridini de bol bol kullanır. Şeritte seçilebilecek öğelerin çoğu, sütun gibi bir öğeye sağ tıklanıp görüntülenen menüden seçim yapılarak kullanılabilir.

Verileri şekillendirme

Power Query Düzenleyicisi'nde verileri şekillendirirken, Power Query Düzenleyicisi'nin verileri yüklerken ve sunarken ayarlamanız için gerçekleştirmesi için adım adım yönergeler sağlarsınız. Özgün veri kaynağı etkilenmez. Yalnızca bu veri görünümü ayarlanır veya şekillendirilir.

Belirttiğiniz adımlar (tabloyu yeniden adlandırma, veri türünü dönüştürme veya sütunu silme gibi) Power Query Düzenleyicisi tarafından kaydedilir. Bu sorgu veri kaynağına her bağlandığında Power Query Düzenleyicisi bu adımları gerçekleştirerek verilerin her zaman belirttiğiniz şekilde şekillendirilmesine yardımcı olur. Bu işlem, Power Query Düzenleyicisi'ni her kullandığınızda veya paylaşılan sorgunuzu kullanan herkes için (örneğin, Power BI hizmetinde) gerçekleşir. Bu adımlar, Sorgu Ayarları bölmesinde, Uygulanan Adımlar'ın altında sıralı olarak yakalanır. Önümüzdeki birkaç paragrafta bu adımların her birini inceleyeceğiz.

Applied steps in Query Settings

Power BI Desktop ile Çalışmaya Başlama başlıklı makalede bir web veri kaynağına bağlanarak edindiğimiz emeklilik verilerini kullanarak, bu verileri ihtiyaçlarımız doğrultusunda şekillendirelim. Tüm verilerin eşit olduğunu dikkate alarak dereceyi hesaplamak için bir özel sütun ekleyelim ve bu sütunu mevcut Derece sütunuyla karşılaştıralım.

 1. Sütun Ekle şeridinden, özel sütun eklemenize olanak tanıyan Özel Sütun’u seçin.

  Select Custom Column

 2. Özel Sütun penceresinde Yeni sütun adı alanına Yeni Derece girin. Özel sütun formülü alanına aşağıdaki verileri girin:

  ([Cost of living] + [Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 8
  
 3. Söz dizimi hatası algılanmadı durum iletisinin gösterildiğinden emin olun ve Tamam’ı seçin.

  Custom Column page with no snytanx errors

 4. Sütun verilerinin tutarlılığını korumak için yeni sütun değerlerini tam sayılara dönüştürün. Değerleri değiştirmek için sütun üst bilgisine sağ tıklayıp Türü Değiştir > Tam Sayı seçeneğini belirleyin.

  Birden fazla sütun seçmeniz gerekirse bir sütun seçip SHIFT tuşunu basılı tutarak daha fazla bitişik sütun belirleyin ve ardından bir sütun üst bilgisine sağ tıklayın. Bitişik olmayan sütunları seçmek için CTRL tuşunu da kullanabilirsiniz.

  Select Whole Number column data

 5. Geçerli veri türünün başka bir türe dönüştürüldüğü sütun veri türlerini dönüştürme işlemini yapmak için Dönüştürme şeridinden Veri Türü Metni'ni seçin.

  Select Data Type Text

 6. Sorgu Ayarları'ndaki Uygulanan Adımlar listesi, verilere uygulanan tüm şekillendirme adımlarını gösterir. Bir adımı şekillendirme işleminden kaldırmak için adımın solundaki X simgesini seçin.

  Aşağıdaki görüntüde Uygulanan Adımları listesi şimdiye kadar eklenen adımları göstermektedir:

  • Kaynak: Web sitesine bağlanma.

  • Html'den Ayıklanan Tablo: Tabloyu seçme.

  • Değiştirilen Tür: Metin tabanlı sayı sütunlarını MetindenTam Sayıya değiştirme.

  • Özel eklendi: Özel sütun ekleme.

  • Değiştirilen Tür1: Son uygulanan adım.

   List of Applied Steps

Verileri ayarlama

Bu sorguyla çalışabilmek için, verilerini ayarlayacak birkaç değişiklik yapmamız gerekir:

 • Bir sütunu kaldırarak dereceleri ayarlama.

  Sonuçlarımızda Yaşam maliyeti’nin bir etken olmadığına karar verdik. Bu sütunu kaldırdıktan sonra verilerin değişmeden kaldığını bulduk.

 • Birkaç hatayı düzeltme.

  Bir sütunu kaldırdığımız için Yeni Derece sütunundaki hesaplamalarımızı yeniden ayarlamamız ve bu işlemin bir parçası olarak bir formülü değiştirmemiz gerekir.

 • Verileri sıralama.

  Yeni Derece ve Derece sütunlarını temel alarak verileri sıralayın.

 • Verileri değiştirme.

  Belirli bir değerin nasıl değiştirileceğini ve bir Uygulanan Adım ekleme gereksinimini vurgulayacağız.

 • Tablo adını değiştirin.

  Tablo 0 tablo için yararlı bir tanımlayıcı olmadığından adını değiştireceğiz.

 1. Yaşam maliyeti sütununu kaldırmak için sütunu seçin, şeritten Giriş sekmesini seçin ve sonra Sütunları Kaldır seçeneğini belirleyin.

  Select Remove Columns

  Adımların sıralanma şekli nedeniyle Yeni Derece değerlerinin değişmediğine dikkat edin. Power Query Düzenleyicisi adımları sırayla, ancak birbirinden bağımsız olarak kaydettiğinden, uygulanan her Adımı sırayla yukarı veya aşağı taşıyabilirsiniz.

 2. Bir adıma sağ tıklama. Power Query Düzenleyicisi, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmenizi sağlayan bir menü sağlar:

  • Yeniden Adlandır; Adımı yeniden adlandırma.
  • Sil: Adımı silin.
  • DeleteUntilEnd: Geçerli adımı ve sonraki tüm adımları kaldırın.
  • Önceye taşı: Adımı listede yukarı taşıyın.
  • Sonraki adım: Adımı listede aşağı taşıyın.
 3. Özel Eklendi adımın hemen yukarısındaki son adım olan Kaldırılan Sütunlar adımına geçin.

  Move up step in Applied Steps

 4. Özel Eklendi adımını seçin.

  Verilerin şimdi ele almamız gereken Hata’yı gösterdiğine dikkat edin.

  Error result in column data

  Her bir hata ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için birkaç farklı yol izlenebilir. Hücreyi Hata sözcüğüne tıklamadan seçerseniz Power Query Düzenleyicisi hata bilgilerini görüntüler.

  Error information in Power Query Editor

  Doğrudan Hata sözcüğünü seçerseniz, Power Query Düzenleyicisi Sorgu Ayarları bölmesinde bir Uygulanan Adım oluşturur ve hata hakkındaki bilgileri görüntüler.

 5. Hatalar hakkında bilgi görüntülememiz gerekmediği için İptal'i seçin.

 6. Hataları düzeltmek için, Yeni Derece sütununu seçin, sonra Görünüm sekmesinden Formül Çubuğu onay kutusunu seçerek sütunun veri formülünü görüntüleyin.

  Select Formula Bar

 7. Formülü aşağıdaki gibi değiştirerek Cost of living parametresini kaldırın ve böleni azaltın:

   Table.AddColumn(#"Removed Columns", "New Rank", each ([Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 7)
  
 8. Formül kutusunun solundaki yeşil onay işaretini seçin veya Enter tuşuna basın.

Power Query Düzenleyicisi verileri düzeltilen değerlerle değiştirir ve Özel Eklendi adımı hata olmadan tamamlanır.

Not

Ayrıca şeridi veya sağ tıklama menüsünü kullanarak Hataları Kaldır seçeneğini belirleyebilir ve hata içeren tüm satırları kaldırabilirsiniz. Ancak, bu öğreticide tablodaki verileri korumak istediğimiz için bu işlemi yapmak istemedik.

 1. Yeni Derece sütununu temel alarak verileri sıralayın. İlk olarak, en yeni verileri görüntülemek için son uygulanan adım olan Değiştirilen Tür1 adımını seçin. Sonra, Yeni Derece sütun üst bilgisinin yanında bulunan açılır listeyi seçin ve Artan Düzende Sırala seçeneğini belirleyin.

  Sort data in New Rank column

  Veriler Yeni Derece’ye göre sıralanır. Ancak Derece sütununa bakarsanız, Yeni Derece değerinin bağ olması durumunda verilerin düzgün şekilde sıralanmadığını fark edersiniz. Bu sorunu bir sonraki adımda çözeceğiz.

 2. Veri sıralama sorununu düzeltmek için, Yeni Derece sütununu seçin ve Formül Çubuğu’ndaki formülü aşağıdaki formülle değiştirin:

   = Table.Sort(#"Changed Type1",{{"New Rank", Order.Ascending},{"Rank", Order.Ascending}})
  
 3. Formül kutusunun solundaki yeşil onay işaretini seçin veya Enter tuşuna basın.

  Satırlar artık hem Yeni Derece hem de Derece sütununa uygun olarak sıralanır. Ek olarak, listenin herhangi bir yerinde bulunan bir Uygulanan Adım'ı seçebilir ve verileri, sıradaki ilgili noktada şekillendirmeye devam edebilirsiniz. Power Query Düzenleyicisi, seçili durumdaki Uygulanan Adım'ın hemen arkasına otomatik olarak yeni bir adım ekler.

 4. Uygulanan Adım’da özel sütundan önceki Kaldırılan Sütunlar adımını seçin. Burada, Arizona’daki Hava Durumu derecelendirmesinin değerini değiştireceğiz. Arizona’nın Hava Durumu derecelendirmesini içeren hücreye sağ tıklayın ve sonra Değerleri Değiştir’i seçin. O anda hangi Uygulanan Adım’ın seçili olduğuna dikkat edin.

  Select Replace Values for column

 5. Ekle'yi seçin.

  Bir adım eklediğimiz için Power Query Düzenleyicisi bunu yapmanın tehlikesi konusunda bizi uyarır; sonraki adımlar sorgunun bozulmasına neden olabilir.

  Insert Step verification

 6. Veri değerini 51 olarak değiştirin.

  Power Query Düzenleyicisi, Arizona verilerinin yerini alır. Yeni bir Uygulanan Adım oluşturduğunuzda, Power Query Düzenleyicisi bunu eyleme göre adlandırıyor; bu durumda , Değiştirilen Değer. Sorgunuzda aynı ada sahip birden fazla adım varsa, Power Query Düzenleyicisi bunları ayırt etmek için sonraki Her Uygulanan Adıma bir sayı (sırayla) ekler.

 7. Son Uygulanan Adım’ı, Satırlar Sıralandı’yı seçin.

  Arizona'nın yeni derecelendirmesi ile ilgili verilerin değiştiğine dikkat edin. Bu değişiklik, Değiştirilen Değer adımını, Özel Eklendi adımından önce doğru konuma eklememizden kaynaklanır.

 8. Son olarak, söz konusu tablonun adını daha açıklayıcı bir adla değiştirmek istiyoruz. Sorgu Ayarları bölmesindeki Özellikler altında tablonun yeni adını girip Enter tuşuna basın. Bu tabloyu RetirementStats olarak adlandırın.

  Rename table in Query Settings

  Rapor oluşturmaya başladığımızda, özellikle de birden çok veri kaynağına bağlandığımızda, açıklayıcı tablo adları kullanmakta yarar vardır. Bu tablo adları Rapor görünümünün Alanlar bölmesinde listelenir.

  Verilerimizi gerektiği ölçüde şekillendirdik. Şimdi de başka bir veri kaynağına bağlanalım ve verileri birleştirelim.

Verileri birleştirme

Eyaletlerin çeşitli durumları hakkındaki veriler ilgi çekicidir ve ek çözümleme çalışmaları ile sorgular oluşturmak için faydalı olacaktır. Ancak, bu noktada bir sorun var: Gösterilen verilerin çoğunda eyalet kodları için eyaletin tam adı yerine iki harfli kısaltmalar kullanılmıştır. Eyalet adlarını kısaltmalarıyla ilişkilendirmek için bir yönteme ihtiyacımız vardır.

Şanslı günümüzdeyiz! Tam da bunu yapan başka bir genel veri kaynağı var, ancak emeklilik tablomuza bağlamadan önce bazı şekillendirme işlemleri yapmamız gerekiyor. Verileri şekillendirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Power Query Düzenleyicisi'ndeki Giriş şeridinden Yeni Kaynak > Web'i seçin.

 2. Durum kısaltmaları için web sitesinin https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations adresini girin ve ardından Bağlan'ı seçin.

  Gezgin, web sitesinin içeriğini görüntüler.

  Navigator page

 3. Kodlar ve kısaltmalar’ı seçin.

  İpucu

  Bu tablonun verilerini istediğimiz düzeye indirmek için çok fazla şekillendirme işlemi gerekecektir. Aşağıdaki adımları daha hızlı veya kolay bir şekilde gerçekleştirmenin bir yolu var mı? Evet, iki tablo arasında ilişki oluşturabilir ve verileri bu ilişkiye göre şekillendirebiliriz. Aşağıdaki adımlar tablolarla çalışma konusunda öğrenilmesi gereken adımlardır ancak ilişkiler birden fazla tablodaki verileri hızlı bir şekilde kullanmanıza yardımcı olabilir.

Verileri şekillendirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. En üstteki satırı kaldırın. Bu satır, web sayfasına ilişkin tablonun oluşturulma biçiminin bir sonucudur ve gerekli değildir. Giriş şeridinde Satırları Kaldır Üst Satırları > Kaldır'ı seçin.

  Select Remove Top Rows

  Kaldırmak istediğiniz sütun sayısını belirtmenizi sağlayan Üst Satırları Kaldır penceresi görünür.

  Not

  Power BI, tablo üst bilgilerini veri tablonuzdaki bir satır olarak yanlışlıkla içeri aktarırsa, tablonuzu düzeltmek için Giriş sekmesinden veya şeritteki Dönüştür sekmesinden İlk Satırı Üst Bilgi Olarak Kullan seçeneğini belirleyebilirsiniz.

 2. En alttaki 26 satırı kaldırın. Bu satırlar ABD bölgeleridir ve dahil edilmesi gerekli değildir. Giriş şeridinde Satırları Kaldır Alt Satırları > Kaldır'ı seçin.

  Select Remove Bottom Rows

 3. RetirementStats tablosunda Washington DC için bilgi bulunmadığından bunu listemizde filtrelememiz gerekir. Bölge Durumu açılır listesini seçin ve ardından Federal bölge seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.

  Clear Federal district check box

 4. Birkaç gereksiz sütunu kaldırın. Her eyaletin yalnızca resmi iki harfli kısaltmasıyla eşlemesi gerektiğinden, birkaç sütunu kaldırabiliriz. Önce bir sütun seçin, ardından CTRL tuşunu basılı tutun ve kaldırılacak diğer sütunların her birini seçin. Şeritteki Giriş sekmesinde Sütunları Kaldır Sütunları > Kaldır'ı seçin.

  Remove column

  Not

  Bu, Power Query Düzenleyicisi'nde uygulanan adımların sırasının önemli olduğunu ve verilerin nasıl şekillendirildiğini etkileyebileceğini belirtmek için uygun bir zamandır. Bir adımın sonraki bir adımı nasıl etkileyebileceği üzerinde düşünmekte de yarar vardır. Uygulanan Adımlar'daki bir adımı kaldırmanız durumunda, sorgunun adım sıralamasına etkisi nedeniyle sonraki adımlar başta planlandığı gibi davranış göstermeyebilir.

  Not

  Genişliği küçültmek için Power Query Düzenleyicisi penceresini yeniden boyutlandırdığınızda, görünür alandan en iyi şekilde yararlanmak için bazı şerit öğeleri daraltılır. Power Query Düzenleyicisi penceresinin genişliğini artırdığınızda, şerit öğeleri genişleterek artan şerit alanından en iyi şekilde yararlanılır.

 5. Sütunları ve tabloyu yeniden adlandırın. Bir sütunu yeniden adlandırmanın birkaç yolu vardır: İlk olarak sütunu seçin, ardından şeritteki Dönüştür sekmesinden Yeniden Adlandır'ı seçin veya sağ tıklayıp Yeniden Adlandır'ı seçin. Söz konusu iki seçenek aşağıdaki görüntüde oklarla gösterilmiştir; bunlardan birini seçmeniz yeterlidir.

  Rename column in Power Query Editor

 6. Sütunları Eyalet Adı ve Eyalet Kodu olarak yeniden adlandırın. Tabloyu yeniden adlandırmak için Sorgu Ayarları bölmesine Ad girin. Bu tabloyu StateCodes olarak adlandırın.

Sorguları birleştirme

StateCodes tablosunu istediğimiz gibi şekillendirdiğimize göre bu iki tabloyu veya sorguyu birleştirelim. Elde ettiğimiz tablolar verilere uyguladığımız tabloların sorguların bir sonucu olduğundan genellikle sorgular olarak adlandırılır.

Sorguları birleştirmenin iki ana yöntemi vardır: birleştirme ve ekleme.

 • Bir veya daha fazla sütunu başka bir sorguya eklemek istediğinizde sorguları birleştirirsiniz.
 • Var olan bir sorguya eklemek istediğiniz ek veri satırları olduğunda sorguyu eklersiniz.

Bu örnekte sorguları birleştirmek istiyoruz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Power Query Düzenleyicisi'nin sol bölmesinden, diğer sorgunun birleştirilmesini istediğiniz sorguyu seçin. Bu örnekte sorgu RetirementStats’tır.

 2. Şeritteki Giriş sekmesinde Sorguları > Birleştir Sorguları Birleştir'i seçin.

  Select Merge Queries

  Verilerin, aktarılmasını istemediğiniz veriler dahil edilmeden veya aktarılmadan birleştirildiğinden emin olmak için gizlilik düzeyleri belirlemeniz istenebilir.

  Birleştir penceresi görüntülenir. Seçili tabloyla birleştirmek istediğiniz tabloyu ve birleştirme için kullanılacak eşleşen sütunları seçmenizi ister.

 3. RetirementStats tablosundan State'i ve ardından StateCodes'u seçin.

  Doğru eşleşen sütunları seçtiğinizde Tamam düğmesi etkinleştirilir.

  Merge window

 4. Tamam’ı seçin.

  Power Query Düzenleyicisi, sorgunun sonunda var olan sorguyla birleştirilen tablonun (sorgu) içeriğini içeren yeni bir sütun oluşturur. Birleştirilmiş sorgudaki tüm sütunlar sütuna daraltılır, ancak tabloyu genişletebilir ve istediğiniz sütunları ekleyebilirsiniz.

  NewColumn column

 5. Birleştirilen tabloyu genişletmek ve hangi sütunların ekleneceğini seçmek için genişlet simgesini (Expand icon) seçin.

  Genişlet penceresi görünür.

  NewColumn in query

 6. Bu örnekte yalnızca State Code sütunu gereklidir. Bu sütunu seçin, Ön ek olarak orijinal sütun adını kullan'ı temizleyin ve ardından Tamam'ı seçin.

  Ön ek olarak orijinal sütun adını kullan onay kutusunu işaretlenmiş olarak bıraksaydık, birleştirilen sütun NewColumn.State Code olarak adlandırılırdı.

  Not

  NewColumn tablosunu nasıl getirebileceğinizi araştırmak mı istiyorsunuz? Biraz deneme yapabilirsiniz ve sonuçları beğenmezseniz Sorgu Düzenleyicisi bölmesindeki Uygulanan Adımlar'dan bu adımı silmeniz yeterlidir. Sorgunuz, bu Genişlet adımı uygulanmadan önceki haline geri döner. Bu işlemi, genişletme işlemi istediğiniz gibi görünene dek dilediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.

  Artık her biri ihtiyaçlarımıza göre şekillendirilmiş iki veri kaynağını birleştiren tek bir sorgumuz (tablo) var. Bu sorgu, herhangi bir eyaletteki konut maliyeti istatistikleri, demografik bilgiler veya iş fırsatları gibi çok sayıda ve ilgi çekici veri bağlantıları için temel oluşturabilir.

 7. Değişikliklerinizi uygulamak ve Power Query Düzenleyicisi'ni kapatmak için Giriş şerit sekmesinde Uygula'yı kapat'ı & seçin.

  Dönüştürülmüş veri kümesi, rapor oluşturmak için kullanılmaya hazır bir şekilde Power BI Desktop'ta görüntülenir.

  Select Close & Apply

Sonraki adımlar

Power BI Desktop ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın: